Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 21/07/2011
Đại hội đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ VI (2010-2015) thành công tốt đẹp


Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Trong 2 ngày 13-14/7/2010, Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ VI (2010-2015) tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Dự Đại hội có các đồng chí Giàng Seo Phử, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; đồng chí Nguyễn Hải Đường, Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương; Bế Trường Thành, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban; các đồng chí Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban; cùng 204 đảng viên của 21 Chi bộ trong Đảng bộ về dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Đảng uỷ cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, cán bộ, đảng viên và các tổ chức quần chúng trong cơ quan thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ V (2006-2010). Đảng bộ và các chi bộ đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc chuyên môn của cơ quan, chất lượng nhiều mặt công tác được nâng cao. Đã trực tiếp tham mưu có hiệu quả việc nghiên cứu đề xuất, kiến nghị một số chính sách phù hợp với thực tiễn ở vùng dân tộc và miền núi, đẩy mạnh việc thành lập hệ thống tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc ở địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án và một số chính sách phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Giữ vững tình hình chính trị tư tưởng và tổ chức của Đảng bộ, tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong nhiệm kỳ (2006-2010), Đảng uỷ phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Uỷ ban xây dựng nội dung nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan trong cả nhiệm kỳ 2007-2011. Đến nay, đã hoàn thành được một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng đề án và tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2010 từ cơ sở đến Trung ương; xây dựng Nghị định về công tác Dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ, đây là lần đầu tiên cơ quan công tác dân tộc có văn bản pháp lý toàn diện về công tác dân tộc; triển khai các bước về đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan Uỷ ban.

Đảng uỷ đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; duy trì đều đặn chế độ họp chi bộ thường kỳ (hàng tháng). Các nhiệm vụ chính trị được giao đã cơ bản hoàn thành, có chất lượng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Cấp uỷ, chi bộ nêu cao vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ đã thiết thực, cụ thể và sâu sát hơn, từng bước đưa công tác Đảng của cơ quan ngày càng đi vào nề nếp, thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ, Qui định của Đảng; coi trọng công tác giáo dục đảng viên, cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, đoàn kết nội bộ. Chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ chi bộ đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối, cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ cơ quan. Do đó, Đảng uỷ cơ quan đã chủ động thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên kiểm tra đột xuất khi tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật. Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo nặc danh trong Đảng bộ cơ quan đã giảm hẳn.

Hàng năm, qua kết quả đánh giá chất lượng đảng viên trong Đảng bộ đều đạt từ 85-90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có từ 15-20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Đảng bộ, năm 2007 đạt Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; năm 2008 và năm 2009 đạt Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tháng 5/2010, Uỷ ban Dân tộc được Đảng, Nhà nước tặng thưởng phần thưởng cao quý nhất “Huân chương Sao vàng”.

Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm tồn tại trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ V (2006-2010), đó là:

Một số chi bộ chưa thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng trong công tác lãnh đạo toàn diện các mặt công tác; sự phối kết hợp giữa cấp uỷ và chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo có lúc có nơi chưa thống nhất; việc quản lý cán bộ, đảng viên ở một số chi bộ chưa chặt chẽ, kịp thời (chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên, nắm tư tưởng, hành động việc làm của đảng viên), do vậy tình trạng vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tình hình thời sự cho cán bộ, đảng viên chưa được thực hiện kịp thời, còn thiếu sâu sắc, mang nặng hình thức phổ biến.

Công tác phối hợp giữa Đảng uỷ với Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Uỷ ban mặc dù đã có nhiều chuyển biến tốt hơn nhưng vẫn chưa thường xuyên và đồng bộ, do vậy chưa phát huy tốt trí tuệ tổng hợp, đồng thuận chưa cao nên đã ảnh hưởng tới chất lượng công việc chung của cơ quan. Đảng uỷ chưa chủ động bàn các biện pháp để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở cho cán bộ, đảng viên; cải thiện điều kiện làm việc của cơ quan và các đơn vị sự nghiệp.

ý thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao trong công tác học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tính đấu tranh còn hạn chế, còn nể nang, né tránh, xuôi chiều, không dám nói thẳng, nói thật, không dám phê bình và tự phê bình trước tập thể chi bộ; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong đảng có lúc, có nơi, có những sự việc cụ thể chưa được phát huy đầy đủ. Tình trạng một số cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện công vụ vẫn còn có tư tưởng lợi ích cá nhân, cơ hội, bảo thủ, gia trưởng độc đoán không lắng nghe, không tiếp thu ý kiến góp ý của đảng viên, quần chúng.

Công tác phát triển đảng viên mặc dù đã được quan tâm nhưng vẫn còn chậm, nhiều chi bộ có đông quần chúng nhưng chưa giới thiệu kết nạp được nhiều quần chúng ưu tú vào Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, chi uỷ vẫn còn dàn trải, lúng túng chưa chủ động và kịp thời phát hiện những biểu hiện sai trái, biểu hiện mất đoàn kết nội bộ để có biện pháp uốn nắn hoặc xử lý kịp thời. Nhận thức về công tác kiểm tra của một số chi bộ chưa đồng bộ, chưa gắn việc kiểm tra, giám sát thường xuyên với công tác xây dựng Đảng…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hải Đường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương biểu dương những kết quả Đảng bộ Uỷ ban Dân tộc đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới đảng viên. Quan tâm đến đường lối phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi một cách có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện tốt điều lệ Đảng, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát kế hoạch hàng năm.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ VI (2010-2015), Đảng bộ uỷ ban Dân tộc xác định: “Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy những mặt tích cực, khắc phục những mặt yếu kém, tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên làm việc có chất lượng và hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan Uỷ ban Dân tộc, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 về công tác dân tộc, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc lần thứ VI đã đề ra”.

Tổng hợp các ý kiến của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Uỷ ban Dân tộc tham gia vào dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015 và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, các ý kiến đóng góp tại Đại hội đều cơ bản nhất trí với 2 dự thảo báo cáo nêu trên. Trên tinh thần trách nhiệm cao, đảng viên trong Đảng bộ tập trung đi sâu góp ý vào từng vấn đề cụ thể như: Trong việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội cần phải có chính sách cụ thể nhằm phát triển ổn định và bền vững kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi; về công tác xây dựng Đảng; vấn đề tham nhũng và chống tham nhũng…

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ VI (2010-2015) gồm 15 đồng chí. Đại hội bầu Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc nhiệm kỳ VI đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc ngày càng trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc lần thứ VI đã đề ra.

Quang Hải

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 59,924,720


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs