Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 01/06/2010
Cần một chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở miền núi vùng dân tộc thiểu số
Trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, nội dung của vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc của công tác dân tộc đã được làm rõ về vị trí chiến lược lâu dài, về nguyên tắc “các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”, về những nhiệm vụ giải pháp: “phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xoá đói giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc…” Tiếp đó, Nghị quyết viết: “Thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng căn cứ cách mạng”.

Những năm qua, khi tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, với yêu cầu “thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng căn cứ cách mạng” nêu trên thực sự khó khăn. Vì ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đến nay chưa có chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng-an ninh và môi trường sinh thái, là “phên dậu” của nước nhà. Nhận rõ vị trí đặc biệt quan trọng cùng những khó khăn trong đời sống của đồng bào các dân tộc, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc và miền núi, nhiều chủ trương, chính sách được ban hành. Chỉ tính từ năm 1990 đến nay, với nhóm chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế theo vùng có 33 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tiêu biểu là như: Chương trình 135; Định canh, định cư; Trung tâm cụm xã…; Nhóm chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo ngành, lĩnh vực được thể chế trong 38 quyết định (lĩnh vực nông-lâm nghiệp, công nghiệp, tín dụng: 14; giáo dục-đào tạo: 5; văn hoá: 10; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: 8…) và chính sách đặc thù đối với một số dân tộc đặc biệt khó khăn có số dân dưới 1.000 người.

Các chính sách, quyết định, chương trình, dự án được thực hiện đã tạo nên những đổi thay tích cực, cơ sở hạ tầng được xây dựng. Bộ mặt nông thôn, miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 60% (năm 1997) xuống còn hơn 20%... Song với hệ thống chính sách dân tộc có nhiều nội dung chồng chéo, trùng lặp, trên một địa bàn cùng thực hiện nhiều chính sách với nhiều đầu mối quản lí (một xã ở vùng cao biên giới có 17 chính sách, chương trình, dự án); có một số chính sách chưa phù hợp với đặc điểm vùng, đặc điểm dân tộc; một số chính sách thực hiện trong thời gian dài nặng về bao cấp tuy không còn phù hợp, nhưng chậm được tổng kết, đánh giá, sửa đổi bổ sung đã chưa phát huy được nội lực, ý thức tự lực tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số… Theo đó do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt cùng cả những thiếu sót, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện nên kết quả thu được chưa tương xứng với sự đầu tư của Nhà nước. Đến nay, vùng dân tộc và miền núi còn nhiều bất cập, cơ sở hạ tầng còn thấp kém, kinh tế - xã hội phát triển chậm, đời sống của đồng bào còn đang thiếu khó, tỷ lệ đói nghèo cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững, trình độ dân trí, mặt bằng giáo dục thấp. Bản sắc văn hoá ở nhiều dân tộc bị mai một, nguy cơ mất văn hoá truyền thống đã đặt ra với một số dân tộc, không chỉ với những dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. ở một số vùng tôn giáo phát triển không bình thường, tiềm ẩn những nhân tố bất ổn định.

Thực tế trên không thể xem thường khi mà vấn đề dân tộc, sắc tộc ở nhiều nước trên thế giới và trong khu vực diễn biến hết sức phức tạp, hoạt động can thiệp, li khai, khủng bố diễn ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng phức tạp.

Với nước ta, các thế lực phản động, thù địch đang tìm mọi cách khai thác, lợi dụng những khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc, cùng những hạn chế, yếu kém, những tiêu cực trong thực hiện chính sách dân tộc ở các địa phương để xuyên tạc đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta nhằm kích động, chia rẽ đoàn kết các dân tộc, gây mất ổn định chính trị trong âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn, lật đổ của chúng.

Trong Nghị quyết Đại hội nhiều khoá cũng như trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đều nhấn mạnh vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc. Và Đảng, Nhà nước ta đã xác định vùng dân tộc và miền núi có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái. Vấn đề chiến lược trên địa bàn chiến lược hẳn đòi phải có một chiến lược phát triển. Để từ chiến lược phát triển ấy sẽ ra đời những chính sách, những quyết định, những chương trình, dự án thiết thực, phù hợp đảm bảo tính cơ bản, toàn diện, vững chắc và đồng bộ của sự phát triển, nhờ đó mà tránh được sự bị động, chồng chéo trong quá trình xây dựng và ban hành các chính sách. Do vậy, đề nghị Đảng và Nhà nước sớm đề ra chiến lược phát triển bền vững, toàn diện vùng dân tộc và miền núi - địa bàn chiến lược, xung yếu và khó khăn nhất cả nước hiện nay.

Nguyễn Phương Thảo

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,899,666


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs