Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 01/06/2010
Đưa vấn đề miền núi, dân tộc thiểu số vào nội dung thảo luận trong Đại hội Đảng các cấp
Theo kế hoạch của Bộ Chính trị (Khóa X), bắt đầu từ tháng 5-2010 sẽ tiến hành Đại hội cấp cơ sở; đến hết tháng 10-2010 hoàn thành Đại hội cấp tỉnh, thành phố, đảng bộ khối trực thuộc Trung ương. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng 1-2011. Theo tôi, vấn đề rất quan trọng cần được đề cập, thảo luận trong tất cả các đại hội từ Trung ương đến cơ sở trong phạm vi cả nước. Đó là “vùng miền núi và chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số” ở nước ta hiện nay. Đây không phải là vấn đề riêng của các tỉnh miền núi hay là của riêng đồng bào dân tộc thiểu số mà là vấn đề chung của cả nước, cả dân tộc. Từ lâu, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm:

- Vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài và cấp bách của cách mạng Việt Nam. Miền núi, vùng dân tộc thiểu số là địa bàn xung yếu chiến lược của cả nước.

- Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu chia rẽ dân tộc.

- Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh-quốc phòng trên địa bàn vùng núi, vùng dân tộc thiểu số;

- Giải quyết những vấn đề về miền núi, dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị.

Với những quan điểm trên, cần thiết phải đưa những nội dung về miền núi, dân tộc thiểu số ra trao đổi, thảo luận, quyết định trong Đại hội các cấp.

Thứ nhất, ở cấp vĩ mô, tức là Đại hội XI của Đảng, cần đưa miền núi, dân tộc thành một chuyên đề riêng để thảo luận, quyết định. Nên chăng tập trung vào một số nội dung sau:

- Nhận thức sâu sắc, đúng đắn về miền núi, dân tộc để có quan điểm nhất quán trong giải quyết những nhiệm vụ cơ bản đặt ra đối với khu vực này.

- Thống nhất quan điểm, tìm hướng giải quyết mâu thuẫn giữa đảm bảo lương thực, hạn chế du canh, du cư với trồng cây công nghiệp, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Điều này liên quan trực tiếp đến quy hoạch vùng, lãnh thổ.

- Trao đổi, thảo luận, tìm ra câu trả lời làm thế nào để gắn người dân với rừng, làm cho người dân giàu lên từ rừng từ đó trồng được 5 triệu ha rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, trồng rừng phòng hộ, phấn đấu độ che phủ của rừng đạt 45% như dự kiến kế hoạch đã đề ra.
Có như vậy mới giữ được môi trường sinh thái, dần dần hạn chế hạn hán, lũ lụt ở miền xuôi và đất trống, đồi núi trọc ở miền núi.

- Làm thế nào phát triển kinh tế-xã hội nhưng vẫn giữ gìn được truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc của từng vùng miền, của các dân tộc thiểu số Việt Nam.

- Phát triển giáo dục-đào tạo; củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số; đổi mới chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước .

- Củng cố an ninh- quốc phòng, giữ gìn vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nơi biên giới, hải đảo trong tình hình hiện nay.

Tất cả các vấn đề trên phải được xây dựng, hoạch định trên cơ sở số liệu báo cáo và đánh giá đúng sự thật từ cấp ủy, tổ chức đảng vùng miền núi, dân tộc; kết quả của công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước những năm qua.

Thứ hai, đối với các tổ chức đảng không thuộc miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo quan điểm của Đảng, giải quyết những vấn đề về miền núi, dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành và toàn bộ hệ thống chính trị. Do đó tùy theo thế mạnh, đặc điểm, ngành nghề, điều kiện cụ thể của từng đảng bộ ở đồng bằng, thành thị, của khối các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nên đề xuất, quyết định những hình thức phối hợp, giúp đỡ, kết nghĩa với các tổ chức đảng, cơ sở, cơ quan, trường học, nhà trường, bệnh viện ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hình thức kết nghĩa, xây dựng các tổ, đội công tác, thanh niên tình nguyện vốn rất hiệu quả, thiết thực nhưng chưa được tổng kết, đánh giá cơ bản để xã hội hóa các hoạt động này. Do vậy, nếu Đảng có chủ trương thống nhất phát động các phong trào tương trợ, giúp đỡ hỗ trợ miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số bắt đầu từ Đại hội đảng các cấp chắc chắn sẽ tác động tích cực và mang lại hiệu quả cao.

Thứ ba, đối với các đảng bộ miền núi và vùng dân tộc thiểu số: cần trên tinh thần tôn trọng sự thật, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật để xây dựng báo cáo chính trị trung thực, khách quan, tránh chạy theo thành tích, cần đề ra được nhiệm vụ, giải pháp cụ thể có tính khả thi cao. Trong tham luận, thảo luận tại đại hội cần thẳng thắn, xây dựng, tạo không khí tranh luận sôi nổi về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ở các cấp, nhất là cấp cơ sở. Một điều rất quan trọng nữa là cấp ủy, tổ chức đảng nên lấy ý kiến góp ý của nhân dân vốn đã có trải nghiệm thực tiễn, từ đó kiến nghị với Đảng, Nhà nước đổi mới công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn mới. Suy cho cùng thì nghị quyết, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta có đúng đắn, sát hợp hay không phải dựa vào câu trả lời từ cuộc sống. Sáng kiến, kinh nghiệm của nhân dân miền núi và đồng bào các dân tộc thiểu số được đúc kết trong Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp chính là cơ sở quan trọng nhất cho đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Do đó, khi xây dựng Nghị quyết Đại hội đảng chính là đưa cuộc sống vào nghị quyết. Đến khi nghị quyết đã được thông qua thì là khâu đưa nghị quyết vào cuộc sống. Địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số là nơi cần phải thể hiện rõ, làm tốt cả hai khâu quan trọng này.

Vũ Ngọc Lân

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,899,095


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs