Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 14/04/2010
Kinh nghiệm xây dựng phát triển bộ máy tổ chức công tác dân tộc của tỉnh Thanh Hóa
Đúng ngày 04/04/2010, Ban Dân tộc Thanh Hoá vừa tròn 63 năm thành lập. Các thế hệ trực tiếp làm công tác dân tộc ở Thanh Hoá rất tự hào bởi cơ quan đầu tiên làm công tác dân tộc ở Thanh Hoá do Bác Hồ sáng lập. Chỉ sau một năm Chính phủ thành lập Nha dân tộc thiểu số (09/09/1946), ngày 04/04/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra sắc lệnh số 41/SL thành lập Uỷ ban hành chính đặc biệt miền Thượng du Thanh Hoá với nhiệm vụ “giúp Uỷ ban hành chính tỉnh Thanh Hoá giải quyết các công việc ở 6 châu miền thượng du”. Từ đó đến nay đã qua 63 năm, với nhiều tên gọi khác nhau nhưng vùng dân tộc và miền núi Thanh Hoá liên tục có bộ máy tổ chức độc lập chuyên trách đảm nhiệm công tác dân tộc. Ngày nay đồng bào các dân tộc trong tỉnh vẫn còn lưu truyền công lao to lớn của Uỷ ban Thượng du, tiếp theo là Ban Miền tây; Ban Dân tộc; Ban Dân tộc và Định canh định cư; Ban Miền núi và Dân tộc; Ban Dân tộc và Miền núi và nay là Ban Dân tộc. Mỗi tên gọi đều gắn liền với yêu cầu nhiệm vụ về công tác dân tộc của giai đoạn lịch sử cụ thể. Nhưng có điều “bất di, bất dịch” là bộ máy tổ chức và cán bộ trực tiếp tham gia làm công tác dân tộc không ngừng được củng cố, bổ sung, hoàn thiện và liên tục trưởng thành.

Trung thành với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân tộc, 63 năm qua tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc ở Thanh Hoá không những tránh được tình trạng “tách nhập” mà còn ngày càng được củng cố, kiện toàn, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện Nghị định số 53/2004/NQ-CP, ngày 08/02/2004 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 246/2004/TTLT-UBDT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý Nhà nước về công tác dân tộc ở địa phương. Tất cả 11 huyện miền núi của Thanh Hoá có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng tiêu chí hướng dẫn đã được thành lập Phòng Dân tộc. Nhưng đến ngày 04/02/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2008/NĐ-CP qui định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, theo Nghị định này, không có phòng Dân tộc mà chỉ có bộ phận theo dõi công tác dân tộc thuộc văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện. Nhưng do đặc thù vùng dân tộc và miền núi nên Thanh Hoá giữ nguyên Phòng Dân tộc cấp huyện, vì qua 4 năm hoạt động đang phát huy tốt hiệu quả. Việc làm này càng có ý nghĩa hơn khi Chính phủ ra Nghị định số 12/2010/NĐ-CP, ngày 26/02/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP. Theo đó Phòng Dân tộc cấp huyện lại được thành lập (căn cứ tiêu chí đã được ghi trong Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18/02/2004 của Chính phủ). Thực tế việc duy trì bộ máy công tác dân tộc theo hệ thống từ tỉnh đến huyện ở Thanh Hoá cho thấy những gì liên quan đến công tác dân tộc không thể chủ quan, dập khuôn máy móc, nóng vội, mà phải thận trọng khách quan theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân tộc. Nhìn lại chặng đường 63 năm ra đời và phát triển của Ban Dân tộc Thanh Hoá đã có 2 lần bộ máy tổ chức và cán bộ công tác dân tộc ngoại biệt, không theo mô hình chung của cả nước.

Qua thực tế công tác dân tộc ở Thanh Hoá không chỉ đem lại sự ổn định phát triển bền vững vùng dân tộc và miền núi của Thanh Hoá mà con khẳng định tính nhất quán về công tác dân tộc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là “cái lý” để Thanh Hoá duy trì bộ máy tổ chức mang tính đặc thù có lúc không theo mô hình chung của cả nước. Thực tế đã chứng minh, sau bao lần tinh giản, sát nhập bộ máy tổ chức, cơ quan công tác dân tộc ở Thanh Hoá luôn luôn được Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh tăng cường, củng cố hoàn thiện ngày càng vững mạnh. Vì thế sau mỗi lần thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy tổ chức và cán bộ lại là dịp để Thanh Hoá xác định lại rõ hơn chức năng, nhiệm vụ công tác dân tộc. Do vậy, bộ máy tổ chức thường xuyên được củng cố, bổ sung, hoàn thiện đáp ứng được nhiệm vụ đề ra trên địa bàn rộng lớn, khó khăn nhất trong tỉnh.

Cùng với việc chăm lo xây dựng về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ luôn được coi trọng, trong đó việc bố trí, sử dụng cán bộ có ý nghĩa then chốt. Hiện nay, do có sự phân cấp, nên nhiệm vụ của mỗi cấp đã được phân chia rõ ràng, tránh được tình trạng “bao sân”, chồng chéo. Nhưng công tác dân tộc có đặc thù riêng, cho nên bất luận là cấp nào cũng phải gắn bó với đồng bào dân tộc. Do vậy, Ban Dân tộc Thanh Hoá có thời đã quy định thời gian đi công tác cơ sở cho từng loại cán bộ. Ngoài ra ở những nơi xây dựng mô hình Chương trình, dự án còn cử cán bộ “cắm bản” để chỉ đạo.

Trong công tác cán bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có nhiều chính sách ưu tiên cho tất cả các đối tượng công tác trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi. Riêng đối với cán bộ chủ chốt của Ban Dân tộc tỉnh, từ trước đến nay đồng chí Trưởng ban đều là Tỉnh uỷ viên hoặc Thường vụ Tỉnh uỷ. Do vậy, mối quan hệ giữa Ban Dân tộc với các cấp, các ngành gặp nhiều thuận lợi.

Với kết quả đạt được trong công tác dân tộc, năm 2007, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, Ban Dân tộc Thanh Hoá được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Ba. Năm nay kỷ niệm 63 năm thành lập là dịp để Ban Dân tộc Thanh Hoá nhìn lại chặng đường vẻ vang của mình, nối tiếp truyền thống, phát huy thành tựu để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Châu Ngọc

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,913,059


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs