Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 09/04/2010
Những trọng tâm tuyên truyền trên Tạp chí Dân tộc năm 2010
Năm 2009, Tạp chí Dân tộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ biên tập, xuất bản Tạp chí Dân tộc và Bản tin Chương trình 135 gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố, lãnh đạo huyện, xã vùng dân tộc, miền núi của cả nước. Nội dung các chuyên mục của Tạp chí như: Vấn đề-Sự kiện: Nghiên cứu-Trao đổi, Chính sách và Cuộc sống, Văn hoá-xã hội… được đảm bảo, nhiều bài viết chất lượng, có tính phản biện chỉ ra những bất cập, đồng thời đưa ra những giải pháp thiết thực, phù hợp; đi sâu vào những vấn đề cơ bản của công tác dân tộc, vào thực hiện các chính sách, chương trình, dự án nhất là Chương trình 135 giai đoạn II.

Với sự kiện Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị và Thủ tướng Chính phủ ký quyết định, trên Tạp chí đã kịp thời đăng nội dung Chỉ thị của Ban Bí thư và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cùng nội dung Đề án Tổ chức Đại hội. Đồng thời từ tháng 7/2009, trên Tạp chí mở chuyên mục “Hướng tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam” đăng những nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, phản ánh công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các địa phương cùng những bài viết đi sâu giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học: “Chính sách dân tộc trong những năm đổi mới - Thành tựu cùng những vấn đề đặt ra”. Với gần 30 bài viết của các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu ở các Học viện, Trường Đại học, các cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Trung ương và địa phương gửi đến hội thảo và nhiều ý kiến tham luận trong hội thảo đã làm rõ thành tựu cùng những bất cập, cũng như yêu cầu đổi mới việc hoạch định, xây dựng, ban hành chính sách và tổ chức hướng dẫn kiểm tra, thực hiện chính sách để đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống của đồng bào. Đồng thời kiến nghị Đảng và Nhà nước sớm đề ra Chiến lược phát bền vững, toàn diện vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Tăng đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực; Có chính sách chung, coi trọng chính sách đặc thù. Kết quả của hội thảo đã thiết thực phục vụ nhiệm vụ rà soát, đổi mới việc hoạch định chính sách dân tộc được Chính phủ giao.

Đặc biệt, vào dịp kỉ niệm 10 năm Tạp chí Dân tộc thành lập và ra số đầu tiên (9/9/1999-9/9/2009), Tạp chí đã nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo, của các cơ quan, ban ngành ở Trung ương, địa phương và các đồng chí cộng tác viên trong cả nước gửi về. Lễ kỷ niệm 10 năm Tạp chí thành lập ra số đầu và đón nhận Huân chương Lao động Hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng đã được tổ chức trọng thị, chu đáo. Đó là một dấu mốc của sự trưởng thành trong chặng đường đầu của Tạp chí.

Có được thành tích trên, cùng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, chuyên viên, biên tập viên, phóng viên, người lao động của Tạp chí Dân tộc là sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Uỷ ban, sự phối hợp, giúp đỡ, động viên của các vụ, đơn vị, của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên và đặc biệt là sự cộng tác thường xuyên hết sức hiệu quả của các cộng tác viên mà các đồng chí có mặt trong buổi gặp mặt hôm nay là đại diện.

Rất mong trong năm 2010 - năm đặc biệt với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của công tác dân tộc, Tạp chí Dân tộc tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Uỷ ban, sự phối hợp, cộng tác hiệu quả, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với đồng bào các dân tộc, với sự phát triển, đi lên ở vùng dân tộc, miền núi của các đồng chí.

Năm 2010, hướng đến các ngày kỉ niệm lớn trong năm và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam; Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, trọng tâm tuyên truyền trên Tạp chí Dân tộc tập trung vào những nội dung sau:

- Bám sát, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị của đất nước; nhiệm vụ chính trị của công tác dân tộc, của Uỷ ban và quá trình thực hiện các chính sách, chương trình, dự án ở vùng dân tộc, miền núi. Chú trọng nội dung tổng kết thực tiễn; giới thiệu những kinh nghiệm tiêu biểu trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở các địa phương.

- Với Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam tập trung vào những đóng góp hết sức to lớn của đồng bào các dân tộc, của địa bàn dân tộc, miền núi trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để khẳng định vị trí chiến lược và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trước đây cũng như hiện nay.

Tiếp tục giới thiệu những thành tựu, những đổi thay ở vùng đồng bào các dân tộc và những gương tiêu biểu trên các mặt của đời sống xã hội nhất là trong phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu đã được tôn vinh tại Đại hội để đồng bào tin vào khả năng, sức mạnh của bản thân mình, dân tộc mình trong sự phát triển đi lên của đất nước.

Tuyên truyền thành công của Đại hội, nêu bật sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, với sự phát triển trên các mặt kinh tế-xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó khẳng định sự nhất quán trong đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống lại sự xuyên tạc cùng âm mưu chia rẽ đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch chống Việt Nam.

- Đối với sự kiện Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương trên Tạp chí sẽ mở mục “Những ý kiến với Đảng về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn mới”. Với mong muốn Tạp chí Dân tộc là một kênh thông tin, một địa chỉ tin cậy tiếp nhận và đăng những ý kiến tâm huyết về công tác dân tộc và chính sách dân tộc của các nhà khoa học, các cán bộ quản lí và bạn đọc gửi đến Đảng.

Đường lối của Đảng ta là sự tiếp tục của đường lối cơ bản đã đề ra, đồng thời có sự phát triển, bổ sung để phù hợp với thực tiễn và tình hình mới của cách mạng. Nội dung của vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc, của công tác dân tộc được ghi trong Nghị quyết các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng đã thể hiện tính nhất quán trong sự phát triển của đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Nội dung của vấn đề dân tộc, công tác dân tộc trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và lần thứ X đều được đặt trong mục nói về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân”.

Vấn đề chiến lược, ở địa bàn chiến lược và thực tế còn nhiều khó khăn trong cuộc sống của đồng bào cùng sự chậm phát triển về kinh tế-xã hội nhất là cơ sở hạ tầng ở vùng dân tộc và miền núi so với miền xuôi, đồng bằng, đô thị là thách thức to lớn đối với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Do vậy, phải huy động sức người, sức của của cả nước cho việc xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội ở vùng dân tộc và miền núi. Đây là “nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị” như Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá IX) về công tác dân tộc đã chỉ ra.

Đến nay đã gần 5 năm Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng được thực hiện. Nhìn lại những khuyết điểm, yếu kém được nêu trong Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, đó là: “chất lượng nguồn nhân lực thấp, lao động chưa qua đào tạo vẫn là phổ biến”; “thành tựu xoá đói giảm nghèo chưa thật vững chắc, nguy cơ tái nghèo còn lớn”. “Chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa các tầng lớp nhân dân giữa các vùng ngày càng tăng”. “ở một số địa bàn có những yếu tố gây mất ổn định chính trị - xã hội cục bộ”; “tổ chức cơ sở đảng thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở”… ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi những yếu kém đó vẫn tồn tại; đặc biệt khoảng cách về phát triển giữa các dân tộc, các vùng miền, về mức sống của người dân gia tăng. Thực tiễn đó không thể xem thường cần được xem xét.

Trên đây là những trọng tâm tuyên truyền trong năm 2010 cùng những đặt vấn đề của Tạp chí Dân tộc. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và những bài viết của các đồng chí cộng tác viên và của bạn đọc trên cả nước gửi về Tạp chí nhất là những bài viết tâm huyết với Đảng về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn mới.

Nguyễn Phương Thảo
Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,917,661


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs