Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Báo cáo tham luận của anh Tẩn Văn Đức về kết quả vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền An ninh Biên giới Quốc gia và xây dựng thôn bản vững mạnh

 02/04/2010

BÁO CÁO THAM LUẬN
 KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA VÀ XÂY DỰNG THÔN BẢN VỮNG MẠNH.
 
 ĐB: TẨN VĂN ĐỨC- XÃ NÀN XỈN HUYỆN XÍN MẦN,TỈNH HÀ GIANG
 
 Kính thưa quý vị đại biểu.
 Kính thưa Đại hội.
 
 Họ tên tôi là: Tẩn Văn Đức – dân tộc La Chí.
 Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
 
 Được sự nhất trí của Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, tôi xin tham luận: Kết quả vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và xây dựng thôn bản vững mạnh.
 
 Kính thưa Đại hội!
 Nàn Xỉn là một xã biên giới thuộc huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang, cách trung tâm huyện lỵ 50 km về phía Bắc, với tổng diện tích tự nhiên là 2.510 ha, có đường biên giới dài 6,6 km giáp với Hương Mào Phìn - Trấn Đô Long - Huyện Mã Quan - Châu Vân Sơn - Tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Xã có 8 thôn bản trong đó có 2 thôn giáp biên giới, địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều khe suối, độ dốc lớn và có độ cao khoảng 2.000 m, thời tiết quanh năm khắc nghiệt. Toàn xã có 6 dân tộc cùng sinh sống gồm La chí, Mông, Nùng, Phù lá, Dao và Mường, trong đó dân tộc La Chí chiếm đa số bằng 37,54%, với 602 hộ = 3.277 khẩu. Là xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao, trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán lạc hậu, nhận thức của nhân dân về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước còn nhiều hạn chế. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn còn nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt là tình hình an ninh biên giới giữa 2 nước, phía đối diện thường xuyên tổ chức các hoạt động tuần tra vũ trang vào đất ta, tạo lập các dấu hiệu mới trên biên giới, vị phạm Hiệp ước biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, tạo thế có lợi cho họ trong quá trình phân giới, cắm mốc tại địa phương.
 
 Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc phải huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất, thường xuyên được Đảng uỷ, và chính quyền xã, MTTQ và các đoàn thể nhân dân triển khai thực hiện. Nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của quần chúng nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và ANTT tại thôn bản, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chính quyền xã, trong những năm qua, bản thân tôi đã vượt qua bao khó khăn của một xã miền núi, giáp biên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là tuyến biên giới quốc gia, đã tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn vững mạnh.
 
 Kính thưa Đại hội!
 Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp tham gia của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, xã đã tập hợp được quần chúng nhân dân đoàn kết tích cực khai thác có hiệu quả những tiền năng về đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền biên giới quốc gia.
 
 Trước hết cấp uỷ, chính quyền xã luôn chú trọng chỉ đạo, triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là công tác dân vận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã; công tác tuyền truyền, quán triệt được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú sát với đối tượng, tập trung vào những nội dung cơ bản, những vấn đề mới, tiêu biểu, bên cạnh đó tập trung chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với thực hiện công bằng xã hội, xoá đói giảm nghèo, công tác quốc phòng - an ninh, tạo sự đoàn kết sâu rộng, thống nhất cao trong tư tưởng, sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của nhân dân, từng bước đưa Chỉ thị, Nghị quyết vào cuộc sống.
 
 Kính thưa các quý vị đại biểu, Kính thưa Đai hội!
 Vùng biên giới nước ta nói chung và tuyến biên giới của xã Nàn Xỉn nói riêng có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, đối ngoại và an ninh, quốc phòng, là nơi cư trú của đồng bào các dân tộc, có địa hình phức tạp, hẻo lãnh, thời tiết khắc nghiệt, cuộc sống mọi mặt của đồng bào rất khó khăn, thiếu thốn, trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán lạc hậu, đội ngũ cán bộ ở thôn, bản vừa thiếu vừa hạn chế về năng lực lãnh đạo, trình độ quản lý, vận động quần chúng. Cùng với đó, bọn buôn lậu qua biên giới, buôn bán phụ nữ, trẻ em, bọn lâm tặc, truyền đạo trái pháp luật phép, đặc biệt là các thế lực thù địch, phản động, từng ngày, từng giờ lợi dụng xâm nhập, kích động, lôi kéo đồng bào, tập hợp lực lượng nhằm chống phá đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Nhận thức được điều đó, tôi đã tham mưu cho Đảng uỷ, chính quyền xã Nàn Xỉn thực hiện tốt chủ trương giao đất, giao rừng gắn với việc bảo vệ đường biên, cột mốc, xây dựng phong trào quần chúng như "tổ an ninh tự quản thôn bản", "phong trào thanh niên làm chủ đường biên, xây dựng các điểm văn hoá" trên biên giới, tăng cường xây dựng củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo phát triển nhanh và bền vững, thường xuyên chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc chấp hành nghiêm túc hiệp định tạm thời (07/11/1991), Hiệp ước biên giới trên bộ Việt Nam - Trung Quốc (30/12/1999), Luật biên giới quốc gia, Nghị định 34/CP của Chính phủ về quy chế biên giới đất liền; phối hợp với đoàn kinh tế- quốc phòng 314 đóng trên địa bàn xã cùng với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về các nội dung liên quan đến bảo vệ biên giới, chủ trương của Đảng về phân giới cắm mốc; thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo phát triển nhanh và bền vững tại địa phươn. Trung bình mỗi năm tôi cùng các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, đã tổ chức tuyên truyền được hàng trăm buổi với hàng nghìn lượt người nghe, kết quả nhận thức của nhân dân về chủ quyền biên giới được nâng lên, nhân dân có ý thức tự giác bảo vệ biên giới, phát hiện kịp thời những hành vi, vi phạm chủ quyền biên giới của phía đối diện. Ví dụ: Ngày 8/5/2007, đối tượng hai bên biên giới cấu kết với nhau lấy trộm 1 máy biến áp 35 KV, quần chúng nhân dân phát hiện báo với lực lượng dân quân phối hợp với bộ đội biên phòng bắt được 6 đối tượng, chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý. Ngoài ra quần chúng nhân dân còn hỗ trợ giúp nhau truy đuổi, thu hồi hàng chục con trâu, bò bị kẻ xấu dắt trộm sang bên kia biên giới. Cụ thể là ngày 23/10/2009, có 2 đối tượng người Trung Quốc sang bắt cóc phụ nữ trên đỉnh Ka Ba - Gia Long, được nhân dân kịp thời phát hiện báo cáo cho chính quyền xã và bộ đội biên phòng, lực lượng dân quân của xã đã truy đuổi, bắt được 2 đối tượng và cứu được nạn nhân bị bắt trở về với gia đình, giao 2 đối tượng cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.
 Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ xã các ban ngành đoàn thể xã thường xuyên phối kết hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, công an, xã đội, tổ chức luyện tập các kế hoạch, phương án chiến đấu nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 Từ thực tiễn hoạt động công tác vận động quần chúng nhân ở một xã biên giới, bản tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
 Một là: Cấp uỷ, chính quyền ở cơ sở phải thường xuyên quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận và kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng. Cấp uỷ, chính quyền địa phương phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, gắn các đợt sinh hoạt học tập chính trị, các chi bộ đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nghị quyết Trung ương 8B (khoá VI); Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá IX về công tác dân tộc); Chỉ thị 58/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó làm cho cán bộ đảng viên ngày càng hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò quan trọng của công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới quốc gia và ANTT thôn bản.
 
 Hai là: Thường xuyên bồi dưỡng rèn luyện cán bộ, đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực công tác vận đồng quần chúng. Đây là vấn đề rất quan trọng trực tiếp quyết định đến hiệu quả công tác vận đồng quần chúng nhân dân. Bởi vì tiến hành công tác vận động quần chúng không chỉ tuyên truyền vận động nhân dân mà còn phải trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng kết cấu hạ tầng, củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, công việc này đòi hỏi cán bộ, đảng viên không ngại gian khó, thực sự gương mẫu, mực thước, kiên nhẫn, thận trọng, nói đi đối với làm, có phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân" và có trình độ kiến thức, năng lực, nắm bắt được đặc điểm tâm lý, tiếng nói, bản sắc văn hoá, phong tục tập quán, quy ước thôn bản, biết cách thuyết phục, lôi cuốn, tập hợp, tổ chức cho bà con nhân dân các dân tộc cùng thực hiện.
 
 Ba là: Tiếp tục đa dạng hoá nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Trong những năm qua, đồn, trạm biên phòng đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền vận động nhân dân; thông qua các cuộc sinh hoạt dân chủ tại thôn, bản, các đoàn thể nhân dân, các lớp xoá mù chữ, các hoạt động quân dân y kết hợp, các lễ hội, hoạt động văn hoá dân gian của các dân tộc, các đội tuyên truyền văn hoá. Trên cơ sở ấy, chủ động bám sát đặc điểm tâm lý, văn hoá, dân tộc của các thôn bản biên giới và phát huy vai trò của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong công tác tuyên truyền phổ biến và vận động dân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, để nhân dân tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.
 
 Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi rút ra từ hoạt động thực tiễn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân địa phương tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới và ANTT thôn bản.
 
 Cuối cùng thay mặt cho toàn thể nhân dân các dân tộc xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, xin kính chúc sức khoẻ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các quý vị đại biểu, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
 
 Xin trân thành cảm ơn./.

[C.V.T]

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Báo cáo tham luận của anh Sùng Đại Dùng tại Đại hội toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất (04/2010)
 •  
 • Danh sách đại biểu tỉnh Hà Giang dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam (02/2010)
 •  
 • Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Hà Giang lần thứ nhất (01/2010)
 •  
 • Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Yên Minh lần thứ nhất (01/2010)
 •  
 • Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Xín Mần   (01/2010)
 •  
 • Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Vị Xuyên lần thứ nhất (01/2010)
 •  
 • Huyện Quang Bình tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (01/2010)
 •  
 • Ngày 18.11, huyện Hoàng Su Phì đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Dân tộc thiểu số lần thứ nhất. (01/2010)
 •  
 • Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bắc Quang (01/2010)
 •  
 • Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Bắc Mê lần thứ nhất (01/2010)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 64,264,394


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.1 secs