Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Báo cáo tham luận về chính sách cử tuyển đối với con em đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên trình bày tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc

 18/03/2010

BÁO CÁO THAM LUẬN TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI DÂN TỘC

THIỂU SỐ VIỆT NAM
(Nội dung: về chính sách cử tuyển đối với con em đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên)

Người trình bày:

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội
Kính thưa các vị đại biểu;
Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay tôi rất vui mừng được tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam. Trước hết, cho phép tôi thay mặt đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa toàn thể đại hội.

Cử tuyển là chính sách dân tộc đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta, là giải pháp quan trọng và có hiệu quả góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số cho các tỉnh miền núi; nhằm rút ngắn dần khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi; là giải pháp mang tính phát triển bền vững, cần thiết đối với tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như tỉnh Điện Biên. Chính sách cử tuyển đã giúp học sinh các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn có cơ hội được học tập, tiếp thu kiến thức khoa học, kĩ thuật; được giao lưu văn hoá, nâng cao nhận thức để đem kiến thức của mình phục vụ quê hương, bản làng, từ đó, tăng cường mối tình đoàn kết giữa các dân tộc trong cộng đồng sinh sống.

Điện Biên là một tỉnh miền núi, có nhiều đơn vị hành chính thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, do đó, đặt trong tổng quan chung của cả nước, Điện Biên vẫn là một tỉnh nghèo, điều kiện kinh tế - văn hóa chậm phát triển, đời sống của nhân dân các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.

Xuất phát từ điều kiện thực tế trên, đội ngũ cán bộ người địa phương được đào tạo trình độ đại học, cao đẳng còn rất hạn chế, vì vậy, chính sách cử tuyển trong tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng của tỉnh luôn được Đảng bộ, chính quyền địa phương, các ban ngành trong tỉnh quan tâm, coi trọng.

Thực hiện Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ, quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành về công tác cử tuyển, tỉnh Điện Biên đã triển khai công tác cử tuyển theo đúng văn bản hướng dẫn của các cấp, bảo đảm tính nghiêm túc, công khai, công bằng, minh bạch, tạo điều kiện và cơ hội cho hàng trăm lượt học sinh của tỉnh được vào học tại các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Kết quả đạt được cụ thể là: căn cứ vào văn bản giao chỉ tiêu cử tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho tỉnh hàng năm, tỉnh đã ban hành văn bản về việc phân bổ chỉ tiêu, hướng dẫn tuyển sinh cử tuyển đến UBND các huyện, các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Quá trình tuyển sinh được tiến hành công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng quy trình, bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên quy định về: đối tượng, tiêu chuẩn, vùng tuyển, thứ tự ưu tiên trong xét tuyển; kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh cấp tỉnh được thông báo công khai, rộng rãi.

Số lượng, chất lượng học sinh cử tuyển ở các trường ngày càng tăng, đáp ứng được nhu cầu đào tạo nguồn cán bộ là người địa phương, góp phần vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc kí kết hợp đồng đào tạo cử tuyển với các trường Đại học, Cao đẳng; thực hiện chi trả kịp thời học bổng, chính sách, kinh phí hỗ trợ cho sinh viên diện cử tuyển; liên hệ với các trường tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên được bố trí chỗ ở trong kí túc xá, miễn giảm các khoản đóng góp, ưu tiên trong việc mượn tài liệu, giáo trình…

Sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, tỉnh đã cử cán bộ trực tiếp đến các trường nhận bàn giao hồ sơ, bằng tốt nghiệp của học sinh; chỉ đạo các ngành chức năng bố trí, sắp xếp công tác cho số sinh viên tốt nghiệp cử tuyển, đảm bảo để tất cả sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều có việc làm.

Phần lớn, số cán bộ được đào tạo thông qua chế độ cử tuyển đều đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiều người đã trưởng thành và được giữ các chức vụ trọng trách trong các cơ quan nhà nước cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, toả tác dụng tốt trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào, dân tộc mình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, giữ vững an ninh chính trị tại địa bàn dân cư.

Bên cạnh việc thực hiện chỉ tiêu cử tuyển Đại học, Cao đẳng, hàng năm Điện Biên vẫn gửi học sinh dân tộc thiểu số vào học tại các trường: Hữu Nghị 80, Bổ túc Hữu nghị, dự bị Đại học dân tộc, Phổ thông vùng cao Việt Bắc, hệ THPT trường Đại học Lâm nghiệp.

Từ năm 1990 đến tháng 11/2009, toàn tỉnh đã xét tuyển được 876 học sinh vào học diện cử tuyển tại các trường đại học, cao đẳng, TCCN, trong đó số học sinh là người dân tộc thiểu số đặc biệt ít người như Si La, Cống, Phù Lá là 7 sinh viên, chiếm 0,8%.

 Ngoài ra, năm 2004, đào tạo theo dự án giáo viên THCS tại trường CĐSP tỉnh Điện Biên: 17 học sinh; năm 2005: 30 học sinh.

Năm 2005, tỉnh đã gửi 58 học sinh; năm 2006 cử 47 học sinh đi đào tạo cử tuyển bác sỹ tại trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên. Đây sẽ là lượng Bác sỹ bổ sung cho các cơ sở y tế trong tỉnh, nhất là đối với các cơ sở y tế tại những vùng đặc biệt khó khăn.

Có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành, chính quyền, đoàn thể các cấp; sự phối hợp tạo điều kiện của các trường Đại học, cao đẳng, do đó, công tác cử tuyển của tỉnh Điện Biên trong nhiều năm qua đã được triển khai thực hiện đúng kế hoạch, đạt hiệu quả, tạo được uy tín trong quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác cử tuyển, vẫn còn những tồn tại hạn chế, cụ thể là:

- Trong nhiều năm thực hiện công tác cử tuyển, việc phối kết hợp giữa các tỉnh và các trường đại học, cao đẳng trong công tác quản lí quá trình đào tạo sinh viên cử tuyển chưa thật kịp thời, chặt chẽ. Chất lượng tuyển sinh đầu vào thấp, hơn nữa, trong quá trình đào tạo một số trường còn ưu tiên, hạ thấp yêu cầu đối với học sinh cử tuyển. Hàng năm, tỉnh hầu như thiếu thông tin về chất lượng sinh viên cử tuyển tại các trường. Do đó, một số sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp ra trường, năng lực chuyên môn còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc được giao.

- Một số trường Đại học còn từ chối hoặc thiếu sự hợp tác với tỉnh trong đào tạo hệ cử tuyển, trong khi nguồn nhân lực của tỉnh ở nhiều chuyên ngành còn thiếu, nhu cầu đào tạo,  sử dụng cán bộ của tỉnh đang cần sự hợp tác của các trường.

- Chưa có định mức kinh phí đào tạo cho các trường, do đó, việc kí kết hợp đồng đào tạo cử tuyển hàng năm của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

  Để công tác cử tuyển của tỉnh Điện Biên trong thời gian tới đạt được kết quả tốt, tỉnh có một số kiến nghị sau:

  - Đề nghị các Bộ, ngành trung ương có văn bản quy định cụ thể định mức kinh phí đào tạo cử tuyển theo từng chuyên ngành cho các trường đại học, cao đẳng, để các tỉnh có căn cứ pháp lí kí kết hợp đồng đào tạo với các trường.

- Chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng thực hiện định kì thông báo kết quả đào tạo của sinh viên cử tuyển theo học kì, theo năm học, để  tỉnh kịp thời nắm bắt thông tin học sinh, đồng thời phối kết hợp với các trường trong công tác giáo dục, quản lí sinh viên đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

- Đề nghị các trường Đại học, Cao đẳng chấp nhận đào tạo cử tuyển của tỉnh, nhất là đối với các ngành hiện tỉnh đang thiếu, nhằm đáp ứng việc đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu sử dụng của tỉnh.

- Do tuyển sinh đầu vào các trường Đại học, Cao đẳng hệ cử tuyển theo hình thức xét tuyển, trình độ văn hoá của học sinh cử tuyển thấp hơn học sinh đại trà của các trường, cho nên cần phải có một năm học sinh học dự bị (như đang thực hiện). Tuy nhiên, trong quá trình đào tạo, đề nghị các trường cho sinh viên cử tuyển được học chung với sinh viên chính quy (không xếp lớp riêng), tạo điều kiện để sinh viên cử tuyển được cọ sát, học hỏi bạn bè cùng lớp; đề nghị các trường đánh giá, xếp loại sinh viên cử tuyển như sinh viên chính quy, để khi ra trường, sinh viên cử tuyển có trình độ đào tạo và chất lượng đạt chuẩn.

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện chính sách cử tuyển đối với con em đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên. Để góp phần tăng cường số lượng, chất lượng nguồn cán bộ cho địa phương, cử tuyển luôn được coi là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước; là xu hướng phát triển tất yếu; là chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng được nhu cầu học tập của con em các dân tộc trong tỉnh.

Việc thực hiện đúng, đủ các chế độ chính sách cho đối tượng học sinh diện cử tuyển trong tương lai sẽ góp phần tích cực vào việc nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực, tạo ra sự bình đẳng giữa các dân tộc trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khoẻ các quý vị đại biểu!

[C.V.T]

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Báo cáo tham luận về công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế hộ gia đình của ông Lường Văn Pánh, Bí thư - Chủ tịch xã Na Sang, Huyện Mường Chà (03/2010)
 •  
 • Danh sách đại biểu tỉnh Điện Biên dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam (02/2010)
 •  
 • Điện Biên: Đại hội các dân tộc thiểu số toàn tỉnh năm 2009 (11/2009)
 •  
 • Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Điện Biên Đông: Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số (11/2009)
 •  
 • Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ nhất năm 2009 (11/2009)
 •  
 • Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ nhất (10/2009)
 •  
 • Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Điện Biên (10/2009)
 •  
 • Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên (10/2009)
 •  
 • Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên. (08/2009)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 59,933,591


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs