Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất năm 2010

 25/01/2010

Sáng ngày 19/1, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất năm 2010 đã khai mạc tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Đại hội nhằm tổng kết đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, khẳng định và ghi nhận công lao to lớn của đồng bào dân tộc thiểu số, tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân là đồng bào các dân tộc thiểu số qua các thời kỳ, chuẩn bị nhân sự cho đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Trong diễn văn khai mạc đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ánh khẳng định công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước nói chung và Quảng Nam nói riêng. Sau diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đại hội đã đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đại hội các dân tộc miền Nam năm 1946. Nội dung thư nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong việc gìn giữ non sông đất nước.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Đinh Mướk, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội trình bày báo cáo đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Quảng Nam hiện có 19 dân tộc thiểu số với trên 24 ngàn hộ và gần 114 ngàn người, chiếm gần 7,5% dân số toàn tỉnh, sinh sống trên 55% diện tích tự nhiên của tỉnh. Báo cáo tại đại hội khẳng định vai trò và công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh trong quá trình đấu tranh giải phóng và xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng giàu đẹp. Sau năm 1975, đặc biệt từ ngày tái lập tỉnh đến nay, Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX, Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX, Tỉnh ủy Quảng Nam đã có Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/TU về dân tộc và miền núi. Đến nay, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc, tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các vùng đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh đã có những thay đổi quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào đã được cải thiện đáng kể. Thành tựu quan trọng nhất trong 5 năm qua là tỷ lệ đói nghèo vùng miền núi, dân tộc thiểu số của tỉnh giảm nhanh hơn so với các năm trước, tốc độ giảm hàng năm trên 5%; kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất và dân sinh đang dần hoàn chỉnh ở tuyến cơ sở. Qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến điển hình như: thị trấn Prao- Đông Giang, xã Phước Công huyện Phước Sơn, xã LaDêê huyện Nam Giang, ông Hồ Văn Quang ở xã Trà Linh huyện Nam Trà My...

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải: “ Đảng bộ, nhân dân và các dân tộc thiểu số của tỉnh cần nâng cao nhận thức với tư tưởng nhất quán, đoàn kết dân tộc để xây dựng và phát triển bền vững nhất quán với mục tiêu dân giàu, buôn giàu, xã mạnh, huyện mạnh trong quá trình xây dựng các mục tiêu, chủ trương của Đảng Nhà nước, chính sách của dân tộc. Trước mắt các lãnh đạo huyện xã thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần nhận thức sâu sắc, biến suy nghĩ thành hành động phát huy dân chủ cơ sở, thực hiện tốt các chương trình 135,134 và các chính sách đặc thù khác dành cho đồng bào DTTS. Cần quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đào tạo đội ngũ cán bộ là người DTTS, tăng cường và giữ vững an ninh quốc phòng, có các giải pháp bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của các dân

Tại đại hội, đồng chí Đinh Văn Luyện, Phó tổng biên tập báo Nhân dân, thành viên ban chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam đã trao tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ: “các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển”. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải một lần nữa khẳng định tinh thần và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc là đảm bảo cho sự ổn định, phát triển của tỉnh cũng như của quốc gia Việt Nam thống nhất. Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả mà các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thời gian  qua, góp phần xây dựng Quảng Nam ngày càng phát triển. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác dân tộc của tỉnh thời gian qua, đồng chí Nguyễn Đức Hải đề nghị Đảng bộ, chính quyền các cấp cần nỗ lực nhiều hơn nữa để vươn lên, đó mới là cách để thoát nghèo bền vững, hòa nhập với các dân tộc anh em trong nước và quốc tế. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị rà soát các nội dung, phân tích nguyên nhân, tìm ra giải pháp phát triển kinh tế xã hội để đạt mục tiêu phấn đấu, đảm bảo đồng bào được hưởng lợi từ các chương trình đầu tư. Đặc biệt, Đảng bộ, nhân dân cần nâng cao nhận thức với tư tưởng nhất quán, biến suy nghĩ thành hành động, phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao năng lực cộng đồng, nâng cao dân trí, đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường giữ vững an ninh quốc phòng…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải đã trao bức trướng cho 3 địa phương là Đông Giang, Nam Trà My và Bắc Trà My. Thừa ủy nhiệm Bộ trưởng- Chủ nhiệm ủy ban dân tộc trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ánh đã tặng bằng khen của Ủy ban dân tộc trung ương cho 4 tập thể và 3 cá nhân. Ngoài ra UBND tỉnh tặng bằng khen cho 16 tập thể và 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội các vùng đồng bào dân tộc của tỉnh thời gian qua.

Đại hội đã thông qua quyết tâm thư đại hội và bầu đoàn đại biểu gồm 26 thành viên tham dự đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đại  hội là sự kiện quan trọng, là biểu tượng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất ý chí và hành động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Theo Hoàng Anh- Duy Uyên

[TT: C.V.T]

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Tây Giang, Núi Thành: Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số năm 2009 (11/2009)
 •  
 • Hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số xã Tam Lãnh lần thứ I (11/2009)
 •  
 • Báo cáo số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh (11/2009)
 •  
 • Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam (11/2009)
 •  
 • Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam (11/2009)
 •  
 • Huyện Đông Giang, Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ nhất (10/2009)
 •  
 • Huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ nhất (10/2009)
 •  
 • Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam (10/2009)
 •  
 • Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My lần thứ nhất (10/2009)
 •  
 • Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam (10/2009)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 61,456,041


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs