Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Sóc Trăng: Nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số

 07/01/2010

Nhờ có Quyết định 167 của Chính phủ, nhiều hộ đồng bào DTTS Sóc Trăng đã có nhà mới khang trang.

Quán triệt đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong tỉnh.

Hiệu quả từ thực hiện chính sách dân tộc

Từ khi tỉnh Sóc Trăng được tái lập (1992) đến nay, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Sóc Trăng tập trung lãnh đạo đồng bào các DTTS trong tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo đạt nhiều thành tựu. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng từ 1.159 tỷ đồng, năm 1992 lên hơn 7.000 tỷ đồng, năm 2009. Sản lượng lương thực tăng từ 827 nghìn tấn năm 1992 lên gần 1,8 triệu tấn năm 2009. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006 - 2010 ước đạt 10,79%. GDP bình quân tăng từ 542 USD/người, năm 2006 lên gần 950 USD/người, năm 2009. Đời sống đại bộ phận nhân dân trong tỉnh được cải thiện rõ rệt. Tính đến cuối năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 14,5%. Trình độ dân trí không ngừng được nâng lên; đoàn kết dân tộc tiếp tục được phát huy, tạo nguồn lực mạnh mẽ cho sự phát triển. Hệ thống chính trị các cấp được kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Để thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách dân tộc, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, Sóc Trăng đã huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS, như: đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn. Các chương trình 134, 135, chuyển đổi ngành nghề, vay vốn phát triển sản xuất, chính sách trợ cước, trợ giá và nhiều chương trình, dự án khác của Chính phủ... Đến nay, Sóc Trăng đã triển khai xây dựng được 698 công trình giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường, trạm; xây dựng mới  63 mô hình sản xuất; hỗ trợ xây dựng 33.154 căn nhà thuộc Chương trình 134; 3.910 căn nhà theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ và trên 10.000 căn nhà tình thương; hỗ trợ đất sản xuất, đất ở cho gần 3.000 hộ, chuyển đổi ngành nghề trên 4.500 hộ và đào tạo nghề cho 3.000 lao động là đồng bào DTTS...

Tỉnh triển khai hiệu quả cho vay vốn phát triển sản xuất và các chính sách an sinh xã hội với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Nhờ đó, cuộc sống của đồng bào DTTS không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo giảm từ 42,92% năm 2001 xuống còn 23,05% năm 2009. Tỷ lệ hộ đồng bào người Hoa nghèo giảm từ 18% năm 2001 xuống còn 5% năm 2009. Đến nay, toàn tỉnh có 15/45 xã đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135. Các xã có đông đồng bào DTTS sinh sống đều có trường trung học cơ sở, trạm y tế và đường ô tô đến trung tâm xã; 78,86% hộ đồng bào Khmer có nước sạch để sinh hoạt; 87,7% hộ có điện lưới sử dụng; 5.000 hộ DTTS nghèo được hưởng lợi từ các mô hình sản xuất. Hệ thống thủy lợi tương đối hoàn chỉnh, cơ bản đáp ứng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Mặt bằng dân trí trong đồng bào DTTS không ngừng được nâng lên; bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS luôn được giữ gìn và phát huy.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở vùng có đông đồng bào DTTS ở Sóc Trăng được đặc biệt chú trọng. Các cấp ủy, chính quyền quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ là người DTTS. Số đảng viên được kết nạp là người DTTS tăng theo hằng năm. “Những kết qủa đạt được đã khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân tộc trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện sự vận dụng có hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực to lớn của nhân dân nói chung, đồng bào DTTS nói riêng”-Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Võ Minh Chiến khẳng định.

Tập trung mọi nguồn lực cho vùng đồng bào DTTS


Phát huy những kết quả đã đạt được, từ nay đến năm 2020, Sóc Trăng xác định phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn vùng dân tộc, vùng sâu; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần trong đồng bào DTTS. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống. Phấn đấu mỗi năm giảm 2% hộ đồng bào DTTS nghèo, đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS còn dưới 17% và đến năm 2020 còn dưới 7%; giảm dần khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các dân tộc, các vùng. Triển khai hiệu quả Đề án Xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2015, các xã vùng đồng bào DTTS đều đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy định. Giải quyết cơ bản về đất ở, đất sản xuất cho nông dân thiếu đất; xóa tình trạng nhà tạm bợ; cơ bản không còn xã đặc biệt khó khăn. Hầu hết đồng bào nghèo ở vùng dân tộc, vùng sâu được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 10% năm 2020. Đến năm 2015 có trên 95% đồng bào được xem truyền hình, 100% đồng bào được nghe đài phát thanh. Tiếp tục nâng cao dân trí, hiệu quả giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh việc dạy và học chữ dân tộc cho đồng bào DTTS. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát huy. Tăng cường vai trò của các cấp, các ngành, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc tham gia triển khai thực hiện các chính sách dân tộc.

Với sự chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Trọng Thủy

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Làng chiếu Phú Tân vực dậy sau bão lũ (01/2010)
 •  
 • Trà Vinh: Nông thôn khởi sắc (01/2010)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 61,438,503


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs