Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển

 31/12/2009

Tuyên dương các điển hình tiên tiến người DTTS tại tỉnh Yên Bái.

Sáng 24/12, Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bình Phước đã diễn ra, với sự tham dự của 251 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 164 ngàn đồng bào DTTS thuộc 40 dân tộc anh em. Tham dự và chỉ đạo Đại hội gồm có: Đồng chí Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng lãnh đạo Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cán bộ người DTTS đã nghỉ hưu, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân người DTTS…

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, Bình Phước đã đầu tư xây dựng 597 nhà văn hóa cộng đồng. Hiện nay toàn tỉnh đã có trên 500 học sinh đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. 100% thôn, sóc vùng đồng bào DTTS có nhân viên y tế và nữ hộ sinh. Toàn tỉnh hiện có 1.402 đảng viên người DTTS, trong đó có 124 người tham gia cấp ủy và 507 cán bộ đang công tác tại các cấp trong tỉnh. 78 Hội đồng già làng đang phát huy uy tín, gương mẫu, giáo dục cộng đồng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Mục tiêu của tỉnh đến năm 2020 phấn đấu không còn hộ đồng bào DTTS nghèo; xóa nhà tạm, tranh, tre, nứa, lá; cấp quyền sử dụng đất cho 100% số hộ có đất sản xuất, đất ở hợp pháp; 100% thôn, ấp có nhà văn hóa cộng đồng; 100% thôn, ấp xây dựng và thực hiện quy ước khôi phục, giữ gìn văn hóa truyền thống; 100% thôn, ấp DTTS có Hội đồng già làng và hoạt động có hiệu quả…

Đại hội khẳng định sự đóng góp to lớn của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đang tiếp tục khai thác mọi nguồn lực, tiềm năng của địa phương để thúc đẩy kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS, nhằm thu hẹp, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa thị trấn, thị tứ và nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng đồng bào DTTS. Để làm tốt điều này, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh cần chú trọng 4 vấn đề trọng tâm, trong đó có việc tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, tổ chức xã hội vùng đồng bào DTTS, tăng cường cán bộ có năng lực, tâm huyết đến công tác tại vùng đồng bào DTTS; phát huy hiệu quả, uy tín của Hội đồng già làng và những cán bộ, đảng viên tiêu biểu vùng đồng bào DTTS trong việc giải quyết các bức xúc của nhân dân…

Đại hội đã chọn cử 14 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS. Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu xuất sắc. 

n Ngày 25/12, tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS. Tham dự Đại hội có 280 đại biểu đại diện cho gần 40 vạn đồng bào trong tỉnh. Đồng chí Bế Trường Thành, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Dân tộc dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Yên Bái khẳng định: Cộng đồng các DTTS tỉnh Yên Bái là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, cùng với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, 30 dân tộc anh em trong tỉnh đoàn kết, gắn bó tương trợ lẫn nhau để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư ngày một hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào phát triển sản xuất, vươn lên xoá đói, giảm nghèo.

Nhờ các chương trình, dự án của Chính phủ đầu tư vào những xã vùng sâu, vùng xa, các thôn bản ĐBKK, diện mạo nông thôn được thay đổi. Hiện nay, hầu hết các xã đều đã được đầu tư điện, đường, trường, trạm; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, có điện, trạm y tế; 85% thôn, buôn, làng có điện sinh hoạt với hơn 80% hộ đồng bào DTTS được sử dụng điện lưới Quốc gia; 65% hộ được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 30%, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc được giữ gìn, phát huy. Các tập tục lạc hậu được xoá bỏ, tệ nạn xã hội từng bước bị đẩy lùi. Xuất hiện nhiều tập thể điển hình, tấm gương tiên tiến trong lao động sản xuất, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn…

Tại Đại hội, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc Bế Trường Thành đã biểu dương những thành tích to lớn của đồng bào các DTTS tỉnh Yên Bái đã đạt được trong những năm qua, đồng thời chỉ đạo việc nâng cao tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế văn hóa một cách hiệu quả vùng đồng bào DTTS. Thay mặt Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, Phó Chủ nhiệm đã trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển” và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển các dân tộc” cho những cá nhân có thành tích trong lĩnh vực công tác dân tộc. Đại hội đã thông qua quyết tâm thư với nhiều mục tiêu, giải pháp cụ thể và chọn cử 36 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam, năm 2010. Mạnh Hà

n Sáng 25/12, tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS toàn tỉnh. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm UBDT cũng lãnh đạo tỉnh và 200 đại biểu đại diện cho 18 DTTS trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại Đại hội, tính đến năm 2009, Bình Dương có dân số là 1.482.636 người, trong đó người DTTS là 19.643 người, chiếm 1% dân số toàn tỉnh. Đặc biệt các dân tộc Hoa, Tày, Nùng, Mường, Chăm, Cơ-ho, Châu Ro, Thái, Sán Dìu, Sán Chỉ, Dao, Ê Đê, Răglai, Kinh... sống xen trong các sóc, ấp. Đồng bào dân tộc bản địa và đồng bào di cư từ các tỉnh thành khác đều đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Đời sống kinh tế của đồng bào các DTTS của Bình Dương tương đối cao. (Theo quy định năm 2007 với chuẩn nghèo 200.000 đồng/người/tháng thì Bình Dương mức chuẩn nghèo là 600.000 đồng/người/tháng). Hệ thống giao thông, trường học vùng đồng bào dân tộc khá tốt. Chính vì vậy, Bình Dương cần thực hiện chính sách dân tộc đặc thù (như đầu tư cụ thể các chính sách dân tộc theo sóc ấp)…

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục hỗ trợ sản xuất, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao mức sống của đồng bào DTTS, chống tái nghèo; duy trì các mô hình tổ chức sản xuất, kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực như dịch vụ, chăn nuôi, trồng trọt; phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực; vận động đồng bào xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong sinh hoạt, tiêu dùng.

Đại hội đã được Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam và lãnh đạo UBDT tặng Bức trướng với nội dung “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển”. Ủy ban Dân tộc cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho 200 đại biểu DTTS. UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Xuân Lương nhận định, Bình Dương là một trong số tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất trong cả nước. Công tác dân tộc được quan tâm thường xuyên, đời sống của đồng bào DTTS ngày càng được nâng cao. Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh, tỉnh Bình Dương cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề đào tạo và sử dụng cán bộ người DTTS, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc; bảo tồn và phát triển truyền thống văn hóa các dân tộc, đặc biệt là chữ viết, ngôn ngữ, lễ hội.

n Sáng 26/12, Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế đã được tổ chức, với 254 đại biểu DTTS trong tỉnh về dự Đại hội. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mã Điền Cư - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội.

Cộng đồng các dân tộc thiểu số Thừa Thiên Huế đã đoàn kết một lòng, một dạ đi theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ, cùng với Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế lập nên những chiến công hiển hách trong 2 cuộc kháng chiến cứu quốc vĩ đại. Hiện nay, dân số toàn vùng dân tộc, miền núi trên địa bàn tỉnh có 27.997 hộ với 128.730 nhân khẩu; trong đó, đồng bào DTTS có 10.072 hộ, với 45.799 nhân khẩu (chiếm 4% dân số toàn tỉnh). Đồng bào các DTTS tập trung sinh sống ổn định ở Nam Đông, A Lưới và 4 huyện có các xã miền núi là: Phú Lộc, Hương Trà, Hương Thủy, Phong Điền.

Hiện nay, toàn vùng DTTS và miền núi đã thật sự thay da đổi thịt, đạt được 12 thành công lớn trên tất cả các lĩnh vực, đó là: đồng bào các DTTS đã ổn định định canh đinh cư bền vững; đồng bào các DTTS đã chiến thắng giặc đói; đồng bào các DTTS được mặc ấm, từng bước mặc đẹp, giữ gìn truyền thống văn hóa mặc của đồng bào các DTTS; tất cả các hộ đồng bào các DTTS đã cơ bản thoát nghèo về nhà ở; Nhà nước đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ tốt sản xuất và đời sống; Từng bước phát triển ngành nghề, công nghiệp, dịch vụ, chợ búa, xây dựng các thị trấn, thị tứ và phát triển nông thôn; đồng bào các DTTS đã đẩy lùi và thoát khỏi nhiều loại bệnh tật đe dọa hàng năm; Diệt giặc dốt, từng bước nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực để xây dựng quê hương miền núi và vùng DTTS; Các giá trị văn hóa và đời sống tinh thần của đồng bào các DTTS được quan tâm bảo tồn, gìn giữ và không ngừng phát huy; đồng thời, thường xuyên chăm lo đời sống của các gia đình thuộc diện chính sách xã hội.

Đại hội đã xác định một số nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiếu số và miền núi đến năm 2020.

Tại Đại hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh trao tặng Đại hội Bức trướng mang nội dung: “Đồng bào các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”

Dịp này, huyện Nam Đông vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”; Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc Chính phủ, UBND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đã quyết định trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho 30 tập thể, 48 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, phát triển vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

BT (tổng hợp)

“Dân chủ, bình đẳng, đoàn kết, đổi mới và phát triển” là chủ đề của Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra ngày 25/12, với sự có mặt của gần 260 đại biểu đại diện cho 29.268 đồng bào các dân tộc Chơro, Hoa, Tày, Khmer, Nùng, Mường đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa Vũng Tàu là một tỉnh miền Đông Nam bộ với số dân 994.837 người, trong đó đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ gần 3%, đông nhất là dân tộc Hoa với 12.667 người, còn dân tộc Chơro tuy số dân thấp hơn dân tộc Hoa với 9.397 người, nhưng lại là dân tộc có thời gian cư trú lâu đời nhất trên địa bàn.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hàng ngàn đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã Châu Đức, Tân Thành, Xuyên Mộc đã tập hợp vào các tổ chức đoàn thể cứu quốc.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, đồng bào các DTTS phấn khởi trở về địa bàn cũ làm ăn, xây dựng cuộc sống mới. Tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.072 căn nhà với số tiền gần 22 tỷ đồng cho các hộ DTTS nghèo. Hỗ trợ đất sản xuất, đất ở cho 46 hộ với diện tích trên 16ha. Hỗ trợ nước sinh hoạt cho 895 hộ với số tiền gần 4,5 tỷ đồng.

Từ năm 2005 đến nay, tỉnh đã bố trí được gần 6,9 tỷ đồng để hỗ trợ tập vở cho trên 15 nghìn em học sinh, mắc điện kế cho 762 hộ, xây dựng nhà vệ sinh cho 1.150 hộ.

Thực hiện QĐ 32/TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào DTTS ĐBKK, tỉnh đã triển khai cho 21 hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn vay vốn sản xuất với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ.

Tỉnh đã ban hành Quyết định số 3720/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế, xã hội các xã ĐBKK vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2009-2010 khi CT 135 giai đoạn II của Chính phủ đã sắp kết thúc với tổng kinh phí là 61.476 triệu đồng bao gồm các dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu. Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng và Dự án hỗ trợ tiền ăn, học cho học sinh, các cháu mẫu giáo hộ nghèo, hỗ trợ dịch vụ cải thiện pháp lý và nâng cao nhận thức pháp luật. Ngọc Lan

n Sáng 27/12, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS. Tham dự Đại hội có đại diện Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo UBND thành phố cùng 486 đại biểu đại diện 27 DTTS trên địa bàn. Hiện TP. Hồ CHí Minh có gần 426.000 người DTTS, trong đó đông nhất là người Hoa chiếm hơn 2/3, còn lại là các dân tộc: Chăm, Khmer, Thái, Tày, Nùng, Mường, Ê Đê, Cơ-ho… cư trú hòa đồng tại 24 quận, huyện.TP. Hồ Chí Minh thực hiện nhiều chủ trương chính sách giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao dân trí chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đoàn kết gắn bó cộng đồng các dân tộc. Thành phố cũng miễn toàn bộ học phí cho học sinh dân tộc Chăm và Khmer từ mẫu giáo đến hết bậc phổ thông trung học. Tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố có thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm giảm xuống còn 8%.

Công tác phát triển đảng là người DTTS được TP. Hồ Chí Minh chú trọng, Hiện nay thành phố có hơn 1 nghìn 300 đảng viên là người dân tộc, đội ngũ cán bộ người dân tộc tăng cả về số lượng và chất lượng. 

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả và tôn vinh những thành tích của đồng bào DTTS thành phố trong quá trình thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước từ đó rút ra những bài học cho công tác đoàn kết dân tộc ở những năm tiếp theo… BT (tổng hợp)

n Ngày 28/12, tỉnh An Giang tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS toàn tỉnh. Đến dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang cùng 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 114.632 đồng bào DTTS của tỉnh. Đồng chí Sơn Phước Hoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dự và chỉ đạo Đại hội.

Từ 1999 - 2010, tỉnh được đầu tư 163 tỷ đồng xây dựng được 305 công trình giao thông, điện, hệ thống cấp nước, thủy lợi, chợ, trường học, trạm y tế. Tỉnh hỗ trợ 2.471 ha đất cho 4.580 hộ đồng bào không có đất hoặc thiếu đất sản xuất; cấp 2.000 con bò cho nông dân, xây dựng 1.800 căn nhà tình thương và hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 150 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định 134 (2004 – 2008), xây dựng 5.420 căn nhà cho đồng bào dân tộc nghèo, 54 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, với tổng kinh phí 51 tỷ đồng. Tỉnh đang triển khai hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn từ nay đến năm 2010, với tổng số vốn trên 11 tỷ đồng. Đầu năm 2007, An Giang đã giải quyết về cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đời sống, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc Khmer tại hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, với kinh phí 14 tỷ đồng.

Nhân dịp này, 2 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc tỉnh An Giang đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng bào DTTS tỉnh An Giang. Đồng chí đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của tỉnh về công tác dân tộc, nâng cao nhận thức về công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc. Phải làm tích cực đổi mới về phương pháp và nội dung dân vận trong đồng bào dân tộc, vận động những người đứng đầu có uy tín ở các cấp, những cá nhân tiêu biểu làm lực lượng nòng cốt và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc; phát huy tinh thần đại đoàn kết, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong từng vùng dân tộc, từng địa bàn, chăm lo phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào; đào tạo cán bộ cơ sở đảm bảo thực hiện tốt công tác dân tộc ở địa phương.

Đại hội chọn cử 13 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam.

 Trọng Thủy

[ Quay lại ]
Các tin khác

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 60,142,732


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs