Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 04/12/2009
Kinh nghiệm ổn định phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng là một trong năm tỉnh Tây Nguyên có địa hình, đồi núi hiểm trở, phức tạp và cũng là nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống từ lâu đời. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 30% so với dân số cả tỉnh, có 40 dân tộc cùng sinh sống, làm ăn rải khắp 12 huyện, thị xã và thành phố. Nói đến Lâm Đồng-Đà Lạt là biết đến mảnh đất của hoa, bốn mùa mây phủ mát lạnh, những câu chuyện huyền thoại nơi suối Vàng với đỉnh Lang-Bi-Ang cao tới hơn 2.200m so với mặt nước biển. Theo thời gian cùng với sự phát triển chung của cả nước, các dân tộc thiểu số Lâm Đồng gồm đồng bào K’Ho, Chu ru, Mạ… được Đảng, chính quyền đầu tư phát triển, các mặt có những bước được cải thiện hơn trước. Song đời sống đồng bào, nơi vùng sâu, vùng xa, căn cứ cách mạng của Tỉnh vẫn còn nhiều thiếu thốn và bất cập; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội đang tiềm ẩn nhiều phức tạp.

Trước tình hình trên, hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ VII ngày 31/10/2006 ra Nghị quyết 09-NQ/TU về “Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2006-2010”. Sau đó Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đề ra chương trình hành động, bằng Quyết định số 510/QĐ-UBND; trong đó giao nhiệm vụ, phân công các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các địa phương xây dựng đề án, kế hoạch, giải pháp thực hiện đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội, ổn định vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua ba năm quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể, ban ngành từ Tỉnh đến cơ sở, thôn, làng, bản đã vào cuộc rất tích cực, phối hợp đồng bộ bằng những việc làm thiết thực. Từ triển khai học tập, quán triệt, thống nhất nội dung nghị quyết của Tỉnh uỷ, quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho cán bộ các cấp chủ chốt, đến cán bộ, đảng viên, các doanh nghiệp và nhất là nhân dân địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi trực tiếp hưởng lợi của quyết định, đề án. Các Đảng bộ huyện, cơ sở, chi bộ thôn, bản đã thể chế hoá chủ trương của tỉnh bằng những chương trình hành động cụ thể, công việc sát thực tế, dễ hiểu, cùng làm và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Mỗi địa phương đều có những chương trình, kế hoạch, sự phối kết hợp sáng tạo riêng; nhưng trọng tâm vẫn phải tạo được bước chuyển rõ nét căn bản về đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững trong vùng đồng bào dân tộc, nhằm củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Những năm qua cùng với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, tỉnh đã đầu tư, nỗ lực chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc thông qua các chương trình, dự án, nguồn vốn, liên quan trên địa bàn; trong đó đầu tư của tỉnh vẫn là chính để thưc hiện được mục tiêu Nghị quyết 09-NQ/TU, về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số.

Do vậy, hơn ba năm Nghị quyết Tỉnh uỷ đi vào cuộc sống, các thôn, buôn, làng đồng bào dân tộc thiếu số có một diện mạo mới. Tình hình chính trị, tư tưởng nhìn chung đồng bào các dân tộc yên tâm sản xuất, phấn khởi được Đảng, chính quyền đầu tư cho phát triển. Đến nay đã chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi phù hợp với canh tác vùng, miền nơi đồng bào dân tộc thiểu số. Đã giúp hàng ngàn hộ chuyển từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá, một số hộ vươn lên khá, giàu.

 Điển hình một số huyện đồng bào chuyển đổi, làm VAC, trang trại như Đạ Tẻh, Cát Tiên, Bảo Lâm, Đức Trọng… Các chương trình đầu tư định canh, định cư tập trung 172 hộ, 03 trọng điểm định canh, định cư xen ghép 72 hộ, tổng vốn 97 tỷ đồng. Xây dựng trường học kiên cố 100% xã có trường tiểu học, 105/118 xã có trường trung học cơ sở, trường bán trú có 9 trường và hầu hết thôn buôn có lớp mẫu giáo; 100% xã có trạm y tế, trong đó 93% trạm đạt chuẩn. Thông tin liên lạc 100% được phủ sóng truyền thanh, truyền hình, duy trì lượng phát sóng bằng tiếng một số dân tộc đến tận thôn, buôn. Làng văn hoá vùng đồng bào dân tộc được khôi phục, phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ gìn bản sắc kết hợp du lịch tránh bị mai một. Đời sống kinh tế cơ bản được ổn định, không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm khá nhanh. Tình trạng nhà tạm, dột nát, tranh tre, nứa lá cơ bản được giải quyết; nhu cầu nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường cải thiện đáng kể. Tỷ lệ hộ đói giáp hạt, hộ nghèo còn 30% so với 49% năm 2006. Các địa phương đã kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với giữ vững an ninh, chính trị trật tự xã hội. Phát động được phong trào quần chúng, xây dựng thực lực tại chỗ nên đã ngăn chặn, làm thất bại âm mưu gây mất ổn định chính trị ở Tây Nguyên vừa qua. Quý khách đến Lâm Đồng-Đà Lạt, vào các vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay được thấy muôn loài hoa, qua từng con đường, trường học, trạm xá, hàng hoá dồi dào; nhất là khi màn đêm xuống ánh điện nhà nào cũng có, tiếng nói, tiếng truyền hình, tiếng trẻ học bài…đang minh chứng cho một nghị quyết đúng mà Đảng bộ đề ra. Qua đây có thể rút ra những kinh nghiệm:

Thứ nhất, để giải quyết tốt vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng bộ phải lựa chọn ra được đúng nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý để các tổ chức trong hệ thống chính trị triển khai, thực hiện. Việc trước tiên các cấp uỷ phải thống nhất về nhận thức phát triển vùng đồng bào dân tộc nhằm vừa phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo với bảo đảm an ninh chính trị vùng Tây Nguyên.

Thứ hai, phải có sự phối hợp cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp; trong đó kết nghĩa giữa các cơ quan, ban, ngành, đơn vị với từng xã, buôn. Tập trung ý thức niềm tin, tự lực để họ vươn lên thì hiệu quả đầu tư, phát triển mới lâu dài.

Thứ ba, phải chú trọng thường xuyên công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục đồng bào; thực hiện ba bám, địa bàn, dân cư, cơ sở; ba giúp gồm: cán bộ giúp, hộ dân tộc khá giúp nghèo, hộ người kinh hướng dẫn hộ đồng bào dân tộc thiểu số, từ con giống, kỹ thuật, tiêu thụ để phát triển và thực hiện chủ trương của Đảng, chính quyền. Tránh như trước đây, do đầu tư nửa vời một số thế lực, tôn giáo lợi dụng cho rằng điện đến thắp sáng cho họ là do chúa.

Thứ tư, chăm lo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền cơ sở vững mạnh và nhất là cán bộ nòng cốt; phát huy vai trò già làng, những người uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Đào tạo, sử dụng cán bộ tại chỗ.

Thứ năm, việc xây dựng và triển khai các chủ trương, chính sách phải sát thực tế, thiết thực, chỉ đạo phải cụ thể và có kiểm tra, kiểm soát. Kịp thời phát huy nhân tố tích cực, kịp thời chấn chỉnh những bất cập, yếu kém.

Vũ Xuân Thuỷ

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,279,927


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs