Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang

 30/11/2009

Hôm nay (ngày 29/11), tại Hội trường UBND tỉnh, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh năm 2009. Dự đại hội có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW; K’Sor Phước, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH; Nguyễn Sáng Vang, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH địa phương; Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự đại hội còn có các đồng chí: Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Hà Phúc Mịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã và 211 đại biểu đại diện cho 22 dân tộc anh em.

Đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số qua các thời thời kỳ cách mạng; kết quả thực hiện công tác dân tộc từ Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) đến nay và định hướng đến năm 2020.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã đóng góp sức người, sức của góp phần đưa cách mạng nước ta đi đến toàn thắng, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Trong thời kỳ đổi mới, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức ngày càng sâu sắc về đường lối phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc của Đảng, ra sức thi đua xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã đem lại hiệu quả cao, đời sống vật chất, tinh thần của đồng vào các dân tộc thiểu số đã được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng tạo niềm tin của nhân dân.

Ủy ban Dân tộc tặng đại hội bức trướng thêu dòng chữ: "Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển" (ảnh giữa); Đoàn đại biểu dự Đại hội các dân tộc thiểu số toàn quốc.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX), tỉnh ta đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiếu số. Đến nay, đường giao thông được mở đến tất cả các xã, hơn 90% thôn, bản có đường đường ôtô; 100% số xã có trạm y tế, có trường học từ bậc mầm non đến THCS. Tỉnh quan tâm hỗ trợ vốn, chuyền giao khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ sản xuất cho bà con. Tỉnh đã hình thành một số vùng chuyên canh có hiệu quả như trồng mía ở Sơn Dương, trồng lạc ở Chiêm Hoá, trồng chè ở các huyện. Sản phẩm hàng hoá của bà con các dân tộc từng bước chiếm lĩnh được thị trường trong và ngoài tỉnh. Các thiết chế văn hoá xã hội được quan tâm xây dựng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là du lịch, dịch vụ...

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết tặng đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh còn cao; kết quả giảm nghèo chưa bền vững, chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân còn hạn chế. Một số tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan chưa được bài trừ, bản sắc văn hoá một số dân tộc đang đứng trước nguy cơ bị mai một...

Từ nay đến năm 2020, tỉnh tiếp tục ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội ở các xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, nhằm rút ngắn dần khoảng cách về mọi mặt giữa các vùng, các dân tộc. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Tỉnh phát động các phong trào thi đua sâu rộng, gắn phong trào thi đua với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát triển nhanh các loại hình đào tạo, dạy nghề ở vùng dân tộc, bảo đảm nâng cao trình độ cho bà con các dân tộc. Tỉnh triển khai hiệu quả các đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển...

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội K’Sor Phước khẳng định, Tuyên Quang đã làm tốt công tác dân tộc, quan tâm đầu tư thỏa đáng cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con. Tỉnh đã mở đường giao thông, xây dựng lớp học đến từng thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Kinh tế rừng được quan tâm phát triển để ổn định đời sống cho bà con các dân tộc. Tuyên Quang đã chú trọng việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc; thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tăng cường đoàn kết và bình đẳng giữa các dân tộc, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong thời gian tới, tỉnh cần giải quyết dứt điểm tình hình di cư tự do; nâng cao cảnh giác cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số chống lại các thế thế lực thù địch phá hoại cách mạng nước ta.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Sáng Vang đã phát biểu với đại hội. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, trong thời kỳ phát triển và hội nhập, phong trào thi đua yêu nước của bà con các dân tộc thiểu số phát triển mạnh, có chất lượng, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đầu tư đồng bộ cho vùng sâu, vùng xa để không ngừng nâng cao đời sống cho bà con.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Văn Chiến đã trình bày Quyết tâm thư của đại hội. Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang nguyện một lòng sắt son theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn; nêu cao ý thức tự lực tự cường, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, phấn đấu vươn lên góp công, góp sức cùng với nhân dân toàn tỉnh xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã chọn cử 34 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng Hà Thị Khiết đã tặng đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 23 tập thể, 65 cá nhân có thành tích góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(Nguồn: baotuyenquang)

[TT: H.T.N]

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Báo cáo số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (11/2009)
 •  
 • Báo cáo tình hình thực hiện Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang (11/2009)
 •  
 • Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang (11/2009)
 •  
 • Chiêm Hoá: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ nhất thành công tốt đẹp (10/2009)
 •  
 • Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang (10/2009)
 •  
 • Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang (09/2009)
 •  
 • Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang (09/2009)
 •  
 • Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang (09/2009)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 61,446,880


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs