Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức ĐHĐBCDTTS tỉnh Thừa Thiên Huế

 06/10/2009
Ngày 18 tháng 9 năm 2009, Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Quyết định số 28/QĐ-BCĐ vê việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức ĐHĐBCDTTS tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế (BCĐ, BTC) gồm các ông bà có tên sau:

1. Đ/c Ngô Hoà - UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ kiêm Trưởng BTC Đại hội: phụ trách chung.
2. Đ/c Hồ On - Trưởng Ban Dân tộc, Phó Ban trực BCĐ kiêm Phó ban trực BTC, Trưởng tiểu ban Tổ chức và Nhân sự đồng thời trực tiếp làm nhóm trưởng chỉ đạo và kiểm tra huyện A Lưới.
3. Đ/c Lê Ngọc Tình - Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Phó BCĐ, BTC, Phó trưởng tiểu ban Tổ chức và Nhân sự, giúp trưởng BCĐ các lĩnh vực Nội dung và Văn kiện: Thi đua - khen thưởng, Văn nghệ & Dạ hội của BCĐ & BTC.
4. Đ/c Trần Đình Vũ - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, thành viên BCĐ, BTC, Trưởng tiểu ban Hậu cần và Lễ tân đồng thời trực tiếp làm nhóm trưởng chỉ đạo và kiểm tra khối các cơ quan, đơn vị, trường học cấp tỉnh.
5. Đ/c Hoàng Trọng Bình - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh, thành viên BCĐ, BTC; thành viên tiểu ban Tổ chức và Nhân sự đồng thời chỉ đạo và kiểm tra huyện Hương Trà.
6. Đ/c Lê Sỹ Minh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên BCĐ, BTC;  Trưởng  tiểu ban Tuyên truyền và Khánh tiết đồng thời tham gia nhóm chỉ đạo và kiểm tra huyện A Lưới .
7. Đ/c Hoàng Ái - Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, thành viên BCĐ, BTC; tham gia Phó Trưởng tiểu ban Nội dung và Sự kiện đồng thời tham gia nhóm chỉ đạo và kiểm tra huyện Nam Đông.
8. Đ/c Đoàn Thanh Vinh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên BCĐ, BTC; tham gia  tiểu ban Nội dung và Sự kiện đồng thời tham gia chỉ đạo và kiểm tra khối cơ quan cấp tỉnh.
9. Đ/c Nguyễn Văn Khiết - Phó Giám đốc Sở Tài chính, thành viên BCĐ, BTC; tham gia Phó Trưởng  tiểu ban Hậu cần và Lễ tân.
10. Đ/c Nguyễn Đức Hùng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên BCĐ, BTC; Phó Trưởng tiểu ban Tuyên truyền và Khánh tiết.
11. Đ/c Lê Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thế thao và Du lịch  thành viên BCĐ, BTC; tham gia Trưởng tiểu ban Văn nghệ và Dạ hội .
12. Đ/c Phan Thị Hồng Loan - Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, thành viên BCĐ, BTC; tham gia Trưởng tiểu ban Thi đua và Khen thưởng.
13. Đ/c Lê Văn Trừ  - TUV, Bí thư Huyện ủy huyện A Lưới  thành viên BCĐ, BTC; tham gia  tiểu ban Tổ chức và Nhân sự đồng thời trực tiếp chỉ đạo huyện A Lưới.
14. Đ/c Trần Xuân Bình - TUV, Bí thư Huyện Uỷ Nam Đông  thành viên BCĐ, BTC; tham gia tiểu ban Tổ chức và Nhân sự đồng thời trực tiếp chỉ đạo huyện Nam Đông.
15. Đ/c Võ Văn Dự - Phó Trưởng ban Dân Tộc tỉnh, thành viên BTC; tham gia Trưởng tiểu ban Nội dung và Văn kiện đồng thời nhóm trưởng chỉ đạo và kiểm tra huyện Nam Đông.
16. Đ/c Dương Chính Quy - Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên BTC, tham gia Trưởng tiểu ban An ninh và Bảo vệ, tham mưu cho BCĐ, BTC tổ chức thực hiện phương án bảo vệ trật tự, trị an đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội cấp tỉnh; đồng thời chỉ đạo bảo vệ trật tự, trị an  đảm bảo an toàn Đại hội cấp huyện và Hội nghị cấp xã.
17. Đ/c Dương Thanh Minh - Phó giám đốc sở Y tế, thành viên BTC, Phó tiểu ban Hậu cần và Lễ tân; tham mưu cho BCĐ& BTC xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ sức khoẻ cho đại biểu đại hội cấp tỉnh; đồng thời chỉ đạo công tác bảo vệ sức khoẻ cho đại biểu ở Đại hội cấp huyện.
18. Đ/c Lê Anh Kha - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thành viên BTC đồng thời tham gia chỉ đạo và kiểm tra khối cơ quan, đơn vị, trường học cấp tỉnh.
19. Đ/c Trần Thị Minh Nguyệt - Phó bí thư  Đoàn TNCSHCM tỉnh, thành viên BTC, tham gia tiểu ban Văn nghệ & Dạ hội, đồng thời chỉ đạo và kiểm tra huyện Phong Điền.
20. Đ/c Nguyễn Thị Ái  Vân - Phó Chủ tịch Hội LHPN, thành viên BTC, tham gia thành viên tiểu ban thi đua khen thưởng, đồng thời chỉ đạo và kiểm tra huyện Phú Lộc.
21. Đ/c Nguyễn Văn Lưu - Chính ủy BCH Biên phòng tỉnh, thành viên BTC; tham gia tiểu ban An ninh và Bảo vệ, đồng thời chỉ đạo và kiểm tra huyện A Lưới.
22. Đ/c Phan Tiến Dũng - Phó Chủ tịch  Hội Nông Dân tỉnh, thành viên BTC, tham gia thành viên tiểu ban thi đua khen thưởng, đồng thời chỉ đạo và kiểm tra huyện Nam  Đông.
23. Đ/c Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phó Giám đốc Đài PTTH tỉnh (TRT), thành viên BTC; tham gia tiểu ban Tuyên Truyền và Khánh tiết, chủ trì thực hiện những nhiệm vụ truyền thanh truyền hình có liên quan trước trong sau Đại hội.
24. Đ/c Văn Công Toàn - Phó Giám đốc Đài THVN tại Huế (HTV), thành viên BTC; tham gia tiểu ban Tuyên truyền và Khánh tiết, chủ trì thực hiện những nhiệm vụ truyền hình có liên quan trước, trong, sau Đại hội.
25. Đ/c Đinh Khắc An - Tổng  biên tập Báo thừa Thiên Huế, thành viên BTC; tham gia tiểu ban Tuyên truyền và Khánh tiết, chủ trì thực hiện số báo đặc biệt chào mừng đại hội.
26. Đ/c Trần Văn Chương - Phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp&PTNT, thành viên BTC, tham gia tiểu ban Tuyên truyền & Khánh tiết, chủ trì thực hiện gian hàng triển lãm thành tựu nông - lâm - ngư nhiệp vùng dân tộc, miền núi trước, trong Đại hội.
27. Đ/c Hoàng Đức Bình - Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, thành viên BTC, theo giõi, chỉ đạo khối giáo dục cấp tỉnh, cấp huyện và các trường  Đại học, Cao đẳng, trung học Chuyên nghiệp và các trường TNDT cấp tỉnh, cấp huyện.
28. Đ/c Nguyễn Đăng Thạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, thành viên BTC theo giõi, chỉ đạo tạo điều kiện cho các hoạt động trước, trong, sau Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh trên địa bàn Thành phố Huế. 
29. Đ/c Nguyễn Viết Sinh - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh, thành viên BTC, thành viên tiểu ban Thi đua khen thưởng.
30. Đ/c Nguyễn Thanh Kiếm - Giám đốc Lao động - TB&XH, thành viên BTC, thành viên tiểu ban Tổ chức và Nhân sự.         

Các thành viên BCĐ, BTC có nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện các nội dung được phân công; hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và chủ động phân công sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, phương tiện thuộc quyền để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

[C.V.T]

[ Quay lại ]
Các tin khác

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 62,759,263


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs