Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Để đảm bảo an ninh vùng dân tộc thiểu số

 14/10/2009

Đảm bảo an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một vấn đề lớn, phức tạp và khó khăn. Do đó, trước khi nhận định, đánh giá thành tựu và những bất cập trong việc hoạch định và thực hiện chính sách dân tộc phải bắt đầu từ nhận thức.

Trong nhận thức nổi lên một số vấn đề sau đây:
 
 Một là, dân tộc thiểu số là vấn đề thời sự, thời đại và có tính quốc tế. Các dân tộc thiểu số Việt Nam nói riêng, ở các nước trên thế giới nói chung đã tồn tại hàng ngàn, hàng chục ngàn năm. Các dân tộc thiểu số sống trong một quốc gia, nhưng những vấn đề liên quan đến họ đã lôi cuốn sự chú ý của cộng đồng quốc tế (Vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia). Ngày nay bất cứ chính phủ nào có chính sách phân biệt đối xử với người dân tộc thiểu số, tuỳ theo mức độ vi phạm, đều bị cộng đồng quốc tế lên án, thậm chí can thiệp dưới nhiều hình thức.
 
 Hai là, vấn đề an ninh vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi là kết quả tổng hợp của việc thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. ở đây có ba cấp độ: 1. Chính sách đúng và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh mang lại kết quả mong muốn, an ninh sẽ được đảm bảo. 2. Chính sách đúng nhưng tổ chức thực hiện không đến nơi đến chốn không mang lại kết quả mong muốn, an ninh sẽ không đảm bảo, có thể xảy ra bạo loạn chính trị. 3. Chính sách không đúng thì an ninh sẽ hết sức phức tạp và bạo loạn chính trị là khó tránh khỏi.
 
 Ba là, trách nhiệm đảm bảo an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trước hết và chủ yếu thuộc lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, những người trực tiếp hoạch định chiến lược, chính sách và chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách quốc gia.

 Để đảm bảo an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong điều kiện hội nhập quốc tế, tôi đề nghị tiến hành 3 việc chính sau đây:
 
 a. Tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số. Cần đánh giá đúng thành tựu đã đạt được, đồng thời phải nhận thức đúng đắn những bất cập, yếu kém và các nguyên nhân. Muốn đánh giá đúng cần có phương pháp đúng. Nhất thiết phải khảo sát thực tế ở vùng chiến lược (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ). Uỷ ban Dân tộc, chủ trì phối hợp với các Ban, Bộ, các cơ quan nghiên cứu khoa học trực tiếp xuống tận bản, làng (chọn điểm, không thể làm tất cả). Cần phải tổ chức điều tra xã hội học với nhiều loại đối tượng (cán bộ chủ chốt địa phương, cơ sở, già làng, trưởng bản, người có uy tín và cả người dân…). Nếu tổ chức nghiêm túc, chắc chắn sẽ làm rõ hơn bất cập ngay trong chủ trương, chính sách và thiếu sót trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Từ đó mới có thể bổ sung, hoàn thiện.
 
 b. Xây dựng chiến lược phát triển toàn diện, bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhân tố cơ bản quyết định sự ổn định chính trị trên địa bàn chiến lược của đất nước. Chiến lược phát triển toàn diện, bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi bao gồm 5 vấn đề sau: 1. Vị trí, vai trò của việc phát triển vùng dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 2. Mục tiêu cần đạt. 3. Các giải pháp để tạo ra chuyển biến có tính đột phá. 4. Vấn đề huy động các nguồn lực (nguồn lực từ Nhà nước và từ các tầng lớp nhân dân, nhất là các doanh nhân, nguồn lực ngoài nước…) 5. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân từ Trung ương địa phương. Chiến lược phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số phải căn cứ vào tổng kết thực hiện chủ trương, chính sách trong thời gian qua, chủ yếu từ 1986 (mục a nói trên).
 
 c. Cần rà soát, điểu chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức theo dõi, chỉ đạo, quản lý vấn đề dân tộc thiểu số. Xung quanh vấn đề này tôi đề nghị mấy việc sau: 1. Xác định rõ hơn, chặt chẽ và đầy đủ hơn trách nhiệm của thường vụ cấp uỷ và người đứng đầu chính quyền địa phương (Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh) đối với việc đảm bảo phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số. Tất nhiên Chính phủ phải tạo mọi điều kiện (cán bộ, tài chính, cơ chế…) cho địa phương thực hiện nhiệm vụ. 2. Cần tăng quyền hạn và trách nhiệm cho Uỷ ban Dân tộc và Chính phủ cần tạo mọi điều kiện cần thiết (cán bộ, cơ sở vật chất, tài chính, cơ chế giám sát, kiểm tra cấp dưới…) cho Uỷ ban Dân tộc thực hiện dần chuyển nhiệm vụ của các Ban Chỉ đạo (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ) cho Uỷ ban Dân tộc và cấp uỷ chính quyền các địa phương vùng dân tộc, miền núi. 3. Nghiên cứu sớm thành lập Học viện Dân tộc. Đây là cơ quan nghiên cứu, giảng dạy và làm tham mưu về vấn đề dân tộc thiểu số... 

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương
Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Đoàn kết toàn dân tộc phải trên đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc (10/2009)
 •  
 • Một số vấn đề chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới (10/2009)
 •  
 • Đầu tư cho phát triển cộng đồng vùng dân tộc, miền núi cần chú ý đến tập quán, tâm lý của người dân (10/2009)
 •  
 • Cần một chiến lược phát triển toàn diện, bền vững vùng dân tộc, miền núi làm cơ sở xây dựng các chính sách dân tộc (10/2009)
 •  
 • Tạp chí Dân tộc - Người bạn chỉ đường, người bạn đường thân thiết (09/2009)
 •  
 • Tôi đã đến với Tạp chí Dân tộc như thế (09/2009)
 •  
 • Đôi điều suy ngẫm từ Tạp chí Dân tộc (09/2009)
 •  
 • Dân tộc và Miền núi trình làng số đầu (09/2009)
 •  
 • 10 năm nhớ lại (09/2009)
 •  
 • Làm tốt vai trò cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế (09/2009)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 64,621,699


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs