Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách Nhà nước nhân tố quyết định sự phát triển đi lên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 14/10/2009

Trước hết thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc xin được hoan nghênh và cảm ơn các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương, địa phương và các đại biểu đã dành tình cảm cùng sự quan tâm đối với công tác dân tộc, với sự đi lên ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi được thể hiện trong những bài tham luận gửi đến hội thảo và dành thời gian đến dự hội thảo khoa học hôm nay.

- Thưa các đồng chí!
 
 Sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo được thực hiện hơn 20 năm. Dấu mốc thể hiện sâu sắc quyết tâm đổi mới đối với công tác dân tộc là khi có nghị quyết 22 của Bộ Chính trị (tháng 11/1989) và Quyết định 72 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về một số chủ trương, chính sách phát triển kinh tế miền núi vùng dân tộc thiểu số. Và đặc biệt là vào tháng 3/2003, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (Khoá IX) đã ra Nghị quyết về công tác dân tộc. Nghị quyết đã đề cập toàn diện về vấn đề dân tộc, đoàn kết các dân tộc; những nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách của công tác dân tộc đồng thời đề ra những giải pháp tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
 Từ các nghị quyết của Đảng, nhiều chính sách, chương trình, dự án của Nhà nước dành đầu tư phát triển vùng dân tộc, miền núi được thực hiện đã tạo nên những đổi thay tích cực trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện, diện mạo nông thôn miền núi vùng sâu, vùng xa, biên giới có nhiều thay đổi. Song, những thay đổi đó chưa tương xứng với sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước. Thực trạng kinh tế-xã hội kém phát triển cùng những bất ổn tiềm ẩn ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi - địa bàn căn cứ cách mạng, kháng chiến trước đây, vùng “phên dậu” của đất nước hiện nay hẳn là không thể để kéo dài.
 
 Vấn đề đặt ra là phải có những giải pháp căn cơ giải quyết kịp thời, có hiệu quả những yêu cầu thiết yếu trong đời sống của đồng bào, đồng thời phải đảm bảo cho sự phát triển toàn diện, bền vững vùng dân tộc, miền núi, nhanh thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, giữa miền núi, vùng cao với miền xuôi; để nguyên tắc “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ” được thực hiện và mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” trở thành hiện thực trong đời sống xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
 
 Ngày 29/7/2009 vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá IX) về công tác dân tộc. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Lãnh đạo các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng uỷ Khối trực thuộc Trung ương, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Tỉnh uỷ, Thành uỷ trong cả nước. Tại Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực ban Bí thư, trong ý kiến phát biểu cùng với việc khẳng định vị trí chiến lược quan trọng của vấn đề dân tộc, công tác dân tộc trong sự nghiệp cách mạng của nước ta; chỉ ra những kết quả đạt được cùng những tồn tại khuyết điểm trong tổ chức thực hiện đã nhấn mạnh:
 
 Cần bổ sung, sửa đổi, ban hành chủ trương, chính sách và pháp luật mới để tiếp tục đưa nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc vào cuộc sống. Tăng cường đầu tư các nguồn lực phát triển - kinh tế xã hội miền núi, giúp đỡ đồng bào dân tộc xoá đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống và dân trí. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng cần tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, cơ sở quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng về công tác dân tộc. Xác định việc thực hiện tốt chính sách dân tộc là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và quan trọng của cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân ở các cấp. Xây dựng chính sách, chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc giai đoạn 2010-2020 theo hướng xác định rõ từng lĩnh vực, từng đối tượng chính sách và qui định cụ thể cho từng vùng. Bố trí nguồn lực tương ứng với nhu cầu để thực hiện có hiệu quả. Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở, xoá đói, giảm nghèo, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với thị trường. Kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy cơ quan và cán bộ làm công tác dân tộc từ trung ương đến cơ sở. Nâng cao trách nhiệm của các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương, các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, chi bộ cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết…
 
 Sự nghiêm khắc cùng kết quả của Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá IX) của Đảng về công tác dân tộc thể hiện rõ quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc vào cuộc sống của đồng bào. Quyết tâm đó phải được thể hiện trước hết ở nhận thức và trách nhiệm của cơ quan công tác dân tộc trong quán triệt và thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. Trong đó có nhiệm vụ rà soát các chính sách, chương trình, dự án đầu tư, phát triển vùng dân tộc và miền núi, trong những năm qua nhất là trong thời kỳ đổi mới, làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách, chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc giai đoạn 2010-2020.
 
 Với tinh thần đó, Hội thảo Khoa học: Chính sách dân tộc trong những năm đổi mới - thành tựu cùng những vấn đề đặt ra, được tổ chức hôm nay là một trong những việc làm thiết thực.
 
 Lãnh đạo Uỷ ban hoan nghênh và ghi nhận tình cảm, trách nhiệm của Tạp chí Dân tộc - Cơ quan lí luận của Uỷ ban, đã đề xuất và làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc hội thảo Khoa học hôm nay.
 
 Rất mong tại Hội thảo này từ ý kiến tham luận của các nhà khoa học, các cán bộ lãnh đạo, quản lí ở Trung ương và địa phương sẽ làm rõ những thành tựu cùng hiệu quả đạt được từ các chính sách, chương trình, dự án của Nhà nước dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trong những năm qua nhất là trong những năm đổi mới. Đồng thời cũng chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm, bất cập cần tập trung khắc phục ngày từ khâu xây dựng, ban hành chính sách đến công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện từ trung ương đến cơ sở, trong đó đặc biệt chú ý đến việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát. Và từ những đánh giá khách quan, khoa học, cùng sự hiểu biết sâu sắc thực tế ở vùng dân tộc miền núi và những thiếu khó trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc sẽ đề xuất nhiều giải pháp thiết thực phù hợp giàu tính khả thi để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, theo nguyên tắc “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”.
 
 Với tinh thần đó tôi tuyên bố khai mạc Hội thảo khoa học: Chính sách dân tộc trong những năm đổi mới - Thành tựu cùng những vấn đề đặt ra cần tập trung giải quyết. Chúc hội thảo của chúng ta thành công.

TS. Bế Trường Thành
Phó Chủ nhiệm Thường trực
Chủ tịch Hội đồng Khoa học Uỷ ban Dân tộc

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Nghị quyết 22 của Bộ chính trị đã nêu đầy đủ và toàn diện (10/2009)
 •  
 • Để đảm bảo an ninh vùng dân tộc thiểu số (10/2009)
 •  
 • Đoàn kết toàn dân tộc phải trên đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc (10/2009)
 •  
 • Một số vấn đề chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới (10/2009)
 •  
 • Đầu tư cho phát triển cộng đồng vùng dân tộc, miền núi cần chú ý đến tập quán, tâm lý của người dân (10/2009)
 •  
 • Cần một chiến lược phát triển toàn diện, bền vững vùng dân tộc, miền núi làm cơ sở xây dựng các chính sách dân tộc (10/2009)
 •  
 • Tạp chí Dân tộc - Người bạn chỉ đường, người bạn đường thân thiết (09/2009)
 •  
 • Tôi đã đến với Tạp chí Dân tộc như thế (09/2009)
 •  
 • Đôi điều suy ngẫm từ Tạp chí Dân tộc (09/2009)
 •  
 • Dân tộc và Miền núi trình làng số đầu (09/2009)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 64,264,573


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs