Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Tạp chí Dân tộc - Người bạn chỉ đường, người bạn đường thân thiết

 15/09/2009
Từ lâu, Tạp chí Dân tộc đã trở nên gần gũi, thân thuộc và hữu ích đối với cơ quan làm công tác dân tộc và cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương chúng tôi.

Các ấn phẩm do Tạp chí Dân tộc phát hành hàng tháng cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần thiết về các vấn đề, sự kiện liên quan đến tình hình dân tộc và công tác dân tộc; tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; giúp chúng tôi thấy được thời cơ và thách thức đối với vùng dân tộc, miền núi trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Nhờ diễn đàn “Nghiên cứu-Trao đổi” của Tạp chí Dân tộc, chúng tôi nhận thức được rõ hơn nhiều vấn đề có tính lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng dân tộc, miền núi. Các bài đăng trong chuyên mục này có ý nghĩa thiết thực, giúp cơ quan làm công tác dân tộc và người làm công tác dân tộc nghiên cứu, học tập, vận dụng vào thực tiễn công tác ở địa phương như: vấn đề đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc; thực hiện quy chế dân chủ, công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số; đổi mới phương pháp tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; vấn đề nâng cao dân trí, dạy và học tiếng dân tộc thiểu số; vấn đề luật tục và luật định; bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học vùng dân tộc, miền núi; vấn đề thoát nghèo ở tỉnh nghèo; phát triển nông thôn miền núi; thanh tra kiểm tra công tác dân tộc và nhiều vấn đề liên quan khác.

Chuyên mục “Chính sách và cuộc sống” của Tạp chí Dân tộc tập trung phổ biến các chính sách dân tộc hiện hành thông qua sự phản ánh việc thực hiện Chương trình 134, 135; chính sách trợ giá trợ cước; định canh định cư; cấp (không thu tiền) một số báo, tạp chí; cử tuyển học sinh; hỗ trợ về nhà ở cho hộ dân tộc thiểu số nghèo; chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên và nhiều bài khác đã chỉ ra cho cơ quan làm công tác dân tộc và người làm công tác dân tộc ở địa phương về nội dung, cách thức tiến hành công tác dân tộc, đưa chính sách dân tộc của Đảng vào cuộc sống.

Chúng tôi rất vui khi được nghiên cứu, học tập và tiếp thu những kinh nghiệm hay, những mô hình tốt được đúc kết, hình thành từ thực tiễn công tác dân tộc ở các địa phương trong cả nước được Tạp chí Dân tộc giới thiệu như: Phong trào thi đua “Sản xuất kinh tế giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; đem khoa học kỹ thuật đến với đồng bào dân tộc, miền núi; mô hình phối hợp giữa các ngành, các cấp làm công tác dân tộc ở địa phương, cơ sở; tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số; xây dựng khu kinh tế-quốc phòng vùng dân tộc, miền núi; mô hình dạy nghề tại chỗ ở vùng dân tộc, miền núi; mô hình cơ sở tái định cư; vấn đề sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi đối với hộ nghèo; kinh nghiệm sử dụng luật tục của người dân tộc thiểu số trong quản lý nhà nước và nhiều mô hình, kinh nghiệm khác. Đó là những mô hình hay, kinh nghiệm quý, có ý nghĩa thiết thực, giúp ích nhiều cho công tác dân tộc ở địa phương.

Những bài viết biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong chuyên mục “Gương sáng giữa cộng đồng” như: “Tiến sỹ nông học người Ê-đê”, “Già làng được dân tin yêu”, “Người Chăm làm kinh tế giỏi”, “Gương vượt khó làm giàu bảo vệ an ninh Tổ quốc” và nhiều bài khác đăng trong chuyên mục của Tạp chí Dân tộc có tác dụng lớn và thiết thực giúp cơ quan và người làm công tác dân tộc tư liệu từ thực tế để tuyên truyền, khích lệ đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi vượt khó làm giàu, xóa bỏ mặc cảm và tự ti dân tộc.

Đối với cơ quan và người làm công tác dân tộc ở địa phương thì việc nâng cao nhận thức về văn hoá - xã hội các dân tộc thiểu số là cần thiết. Tạp chí Dân tộc có nhiều cố gắng trong việc đáp ứng nhu cầu đó. Những bài viết trong Tạp chí có nội dung: tìm hiểu về văn hoá các dân tộc; bảo vệ sự đa dạng của bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tộc người; nghiên cứu, sưu tầm văn nghệ dân gian dân tộc thiểu số; bảo tồn nghề truyền thống, dân ca dân tộc thiểu số; xây dựng hương ước, quy ước làng bản vùng dân tộc thiểu số; dạy tiếng dân tộc cho cán bộ và cộng đồng; đời sống tín ngưỡng, tôn giáo vùng dân tộc thiểu số; phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội vùng dân tộc thiểu số; vấn đề hôn nhân và gia đình người dân tộc thiểu số; bảo vệ sự đa dạng văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trong xu hướng toàn cầu hoá...; những bài giới thiệu về bản sắc văn hóa tộc người như: múa sạp của đồng bào Thái; cồng chiêng Tây Nguyên; lễ hội xuống đồng; đám cưới người Tày; lễ cúng cơm mới; nhà ở truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; hát giao duyên của người Sán Chỉ; bản sắc văn hoá của người Hoa; truyền thuyết người Dao và nhiều bài khác giúp cho người làm công tác dân tộc ở địa phương chúng tôi nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về thực trạng đời sống tinh thần, bản sắc văn hóa của từng dân tộc để từ đó biết trân trọng nâng niu, giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá của từng dân tộc - một trong những nội dung công tác dân tộc ở địa phương.

Chúng tôi trân trọng đón nhận những thông tin về các thành phần dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam do Tạp chí Dân tộc cung cấp. Chỉ tính từ năm 2004 đến nay, theo thống kê chưa đầy đủ, Tạp chí Dân tộc đã dành nhiều trang giới thiệu về cội nguồn lịch sử, điều kiện kinh tế-xã hội, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa... các dân tộc: Tày, Khơ me, H’Mông, Nùng, Ba Na, Thái, Hoa, Chơ-ro, Mường, Xtiêng, Dao, Sán Dìu, Lô lô, Mạ, Co, Giẻ Triêng, Sán Chay, Pu Péo, Khơ mú, Xơ đăng, Giáy, Bru Vân kiều, Bố Y... trong chuyên mục “Dưới mái nhà Tổ quốc”.

Cảm ơn Tạp chí Dân tộc đã giúp chúng tôi mở rộng tầm nhìn vượt quá giới hạn của không gian, thời gian để thấy được cha ông ta thuở trước làm công tác dân tộc, các nước anh em trên thế giới đã và đang làm công tác dân tộc. Những bài trong chuyên mục “Từ trong lịch sử”, “Nhìn ra nước ngoài” như: “Chính sách dân tộc của các vương triều phong kiến Việt Nam”, “Vấn đề dân tộc bản địa và chính sách dân tộc bản địa ở Ca-na-đa”, “Nước Nga với vấn đề dân tộc”, “Thực hiện chính sách dân tộc ở Trung Quốc” và những bài khác đăng ở hai chuyên mục đã thực sự giúp người làm công tác dân tộc có dịp “ôn cố tri tân” (ôn cũ biết mới), “trông người mà ngẫm đến ta”, để từ đó cố gắng thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, thực hiện hiệu quả nội dung công tác dân tộc: “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”.

Tiếc rằng một số chuyên mục của Tạp chí Dân tộc như “Từ trong lịch sử”, “Nhìn ra nước ngoài”, “Gương sáng giữa cộng đồng” vốn rất hấp dẫn nhưng chưa xuất hiện thường xuyên trong các số Tạp chí phát hành, một số bài viết tính lý luận chưa cao, song nhìn chung, với các ấn phẩm của Tạp chí Dân tộc có nội dung khá đầy đặn, hình thức trình bày đẹp thể hiện đội ngũ phóng viên và biên tập “có nghề”, được phát hành đều đặn qua từng tháng, trong những năm qua, Tạp chí Dân tộc đã thực sự trở thành Người chỉ đường, Người bạn đường thân thiết đối với cơ quan làm công tác dân tộc và người làm công tác dân tộc ở địa phương trong hành trình làm công tác dân tộc. Trong những năm qua, Tạp chí Dân tộc đã thực sự giúp những người làm công tác dân tộc chúng tôi “vững cái tâm, bền cái chí, sáng cái đầu”, từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác dân tộc, góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách dân tộc ở nước ta.

Trần Trương
Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Tôi đã đến với Tạp chí Dân tộc như thế (09/2009)
 •  
 • Đôi điều suy ngẫm từ Tạp chí Dân tộc (09/2009)
 •  
 • Dân tộc và Miền núi trình làng số đầu (09/2009)
 •  
 • 10 năm nhớ lại (09/2009)
 •  
 • Làm tốt vai trò cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế (09/2009)
 •  
 • Chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải sát thực tế nhiều đặc thù của vùng dân tộc, miền núi (09/2009)
 •  
 • Bỏ bình quân cần nhiều chính sách đặc thù trong xây dựng (09/2009)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 64,260,637


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs