Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Tạp chí Dân tộc - Cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với cán bộ đồng bào các dân tộc

 14/10/2009

Tạp chí Dân tộc với bạn đọc.

Tạp chí Dân tộc là một cơ quan báo chí có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống báo chí của đất nước, nhất là lĩnh vực công tác dân tộc.

Một điều rất dễ nhận thấy là các tác phẩm đăng trên tạp chí đều bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của Uỷ ban Dân tộc và của từng địa phương, phản ánh kịp thời, trung thực và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tại các khu vực miền núi và vùng đồng bào các dân tộc. Nhiều tác phẩm có chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, nội dung, hình thức thể hiện tốt, đạt hiệu quả xã hội cao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Tạp chí Dân tộc đã đi sâu vào các vấn đề, sự kiện, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; cung cấp các thông tin mang tính định hướng, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác dân tộc và quản lý các hoạt động về công tác dân tộc cho các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.
 
 Đồng thời, Tạp chí Dân tộc đã phổ biến kinh nghiệm, mô hình của các ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách dân tộc. Tạp chí cũng đi sâu giới thiệu đời sống, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc dưới mái nhà Tổ quốc; giới thiệu các hoạt động văn hoá-xã hội và cung cấp các thông tin mới nhất, quan trọng nhất về các hoạt động thuộc lĩnh vực công tác dân tộc và những vấn đề trọng đại của đất nước. Tạp chí chứa đựng một hàm lượng chất xám cao đã có đóng góp cả về phương diện lý luận và tổng kết thực tiễn về công tác dân tộc. Tạp chí dành phần lớn dung lượng phản ánh, trao đổi thông tin về lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, nhất là những vấn đề đang tác động trực tiếp đến cuộc sống của đồng bào các dân tộc và sự phát triển của đất nước. Tạp chí Dân tộc cũng giới thiệu về truyền thống đoàn kết các dân tộc Việt Nam, kịp thời cung cấp cho bạn đọc các thông tin cần thiết về các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân ta. Các bài viết trên tạp chí hàm chứa thông tin nghiên cứu, trao đổi có nhiều sâu, dựa trên kết quả nghiên cứu, khảo sát, phân tích, tổng hợp công phu, nghiêm túc. Bám sát tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, thông tin, tạp chí Dân tộc còn góp phần tổng kết kinh nghiệm, mô hình; nêu bài học gợi mở và định hướng. Xu hướng xã hội hoá, cập nhật hơn thông tin, tham gia trao đổi, tư vấn, phản biện những vấn đề kinh tế-xã hội của đất nước. Tạp chí Dân tộc là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc thông qua việc đăng tải các nội dung cụ thể, thiết thực và hấp dẫn trên từng ấn phẩm. Bên cạnh đó, Tạp chí còn thường xuyên tổ chức các sinh hoạt khoa học, chủ động và tích cực góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tình hình thực hiện chính sách dân tộc trong những năm đổi mới, về thành tựu và những vấn đề đặt ra.
 
  Tạp chí đang có xu thế mở rộng diện phát hành bởi nhu cầu của các đối tượng bạn đọc. Trong thực tế hoạt động, mặc dù còn gặp khó khăn về kinh phí, nhưng Tạp chí vẫn không lệ thuộc quá nhiều vào số lượng các trang quảng cáo, mà rất chú trọng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức. Nội dung tạp chí đang từng bước được làm phong phú, đa dạng hơn. Tạp chí đã có những đóng góp không nhỏ ở việc cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng và Nhà nước hoạch định chính sách dân tộc và phương pháp lãnh đạo và chỉ đạo ở tầm vĩ mô, đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng việc phân tích và làm rõ hơn chủ trương, đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, làm cho mọi người dân, mọi cơ quan, đơn vị, mọi tổ chức kinh tế - xã hội thấm nhuần sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, tạo nên sự đồng thuận xã hội đối với những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc. Thông qua việc giới thiệu thực tiễn, kinh nghiệm, mô hình, Tạp chí Dân tộc đã động viên, cổ vũ, tổ chức, hướng dẫn nhân dân các dân tộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cách mạng; tham gia định hướng tư tưởng; góp phần tôn vinh những giá trị tiên tiến trong đời sống xã hội; hỗ trợ các cấp uỷ, chính quyền, mặt trận, đoàn thể vùng đồng bào các dân tộc có thêm kiến thức, kinh nghiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong điều kiện nền kinh tế đất nước đã hội nhập sâu sắc và toàn diện nền kinh tế thế giới.
 
 Mong Tạp chí Dân tộc tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước. Đội ngũ cán bộ biên tập viên, phóng viên bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp tốt, đáp ứng các yêu cầu nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí. Đồng thời xây dựng đội ngũ cộng tác viên ngày càng hùng hậu, vững mạnh, thu hút được sự tham gia của các nhà khoa học, những người kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác dân tộc.

Lê Văn Thiềng
Hội Nhà báo Việt Nam

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Tâm sự của nguyên Bí thư tỉnh ủy Kom Tum với Tạp chí Dân tộc (10/2009)
 •  
 • Về bài viết mở đầu chuyên mục “chính sách và cuộc sống” (10/2009)
 •  
 • Ngày về Nậm Coóng (10/2009)
 •  
 • Hành trình đến Konpne (10/2009)
 •  
 • Đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách Nhà nước nhân tố quyết định sự phát triển đi lên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (10/2009)
 •  
 • Nghị quyết 22 của Bộ chính trị đã nêu đầy đủ và toàn diện (10/2009)
 •  
 • Để đảm bảo an ninh vùng dân tộc thiểu số (10/2009)
 •  
 • Đoàn kết toàn dân tộc phải trên đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc (10/2009)
 •  
 • Một số vấn đề chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới (10/2009)
 •  
 • Đầu tư cho phát triển cộng đồng vùng dân tộc, miền núi cần chú ý đến tập quán, tâm lý của người dân (10/2009)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 64,300,015


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs