Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 29/05/2009
Xã hội hoá công tác giảm nghèo ở Bắc Giang


Là tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Giang có 26 dân tộc, trong đó 25 dân tộc thiểu số với số dân khoảng gần 200 nghìn người, chiếm 12,4% tổng số dân toàn tỉnh. Đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tập trung ở 105 xã, phường, thị trấn hầu hết là các xã khu vực II, khu vực III thuộc các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Tân Yên.

Nơi đây đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ nghèo cao, dân trí không đồng đều, kinh tế- xã hội chậm phát triển. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo, tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực triển khai thực hiện, các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cùng vào cuộc và sự nỗ lực tự thân của người nghèo, kết quả ð?n nay đã có 43.025 hộ thoát nghèo, theo đó toàn tỉnh Bắc Giang giảm số hộ nghèo từ 30,67% (năm 2005) xuống còn 17,78%. Nhìn chung các mục tiêu chủ yếu trong chương trình giảm nghèo của Tỉnh uỷ đều hoàn thành, trong đó có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Những thành công trong công tác xóa đói, giảm nghèo đã góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng nền kinh tế và thực hiện công bằng xã hội trên địa bàn tỉnh một cách cơ bản.

Qua thống kê, tổng nguồn vốn huy động phục vụ chính sách giảm nghèo của tỉnh Bắc Giang 3 năm (2006-2008) lên tới hơn 1.350 tỷ đồng. Riêng ngân hàng Chính sách - xã hội đã cho 123.429 lượt hộ vay với tổng dư nợ hơn 932 tỷ đồng. Ngoài ra mặt Mặt trận Tổ quốc đã vận động đóng góp của cộng đồng giúp 3.482 hộ nghèo cải thiện nhà ở, trợ cấp cho các đối tượng bị thiên tai địch hoạ, có hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý là các phong trào thi đua làm giàu chính đáng phát triển rộng khắp đã làm giảm số hộ nghèo, số hộ giàu ngày càng tăng. Các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở vừa tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân vươn lên xoá nghèo, chống tư tưởng ỷ lại vừa triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đến nay, Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho 1.283.834 lượt người nghèo với tổng kinh phí thực hiện hơn 111 tỷ đồng. Hơn 16.000 học sinh nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp khác. Ngoài ra đồng bào miền núi còn được trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách, được hỗ trợ xây dựng nhà ở và công trình nước sạch với số vốn đầu tư lên tới gần 100 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng của các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn cũng được quan tâm đầu tư khá đồng bộ. Chỉ tính riêng Chương trình 134, 135 của Chính phủ, dự án phát triển nông thôn giảm nghèo của Ngân hàng Thế giới và một số dự án khác đã hỗ trợ hơn 117 tỷ đồng xây dựng các công trình thuỷ lợi, điện, đường, trường, trạm y tế, trạm cấp nước sạch và vùng sâu, vùng xa… góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội khu vực đặc biệt khó khăn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm về giảm nghèo được tỉnh Bắc Giang xác định là mở rộng hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm và khuyến khích người nghèo đi lao động xuất khẩu. Chủ trương này đã cho kết quả bình quân mỗi năm có trên 8.000 người nghèo được đào tạo nghề, 6.400 người có việc làm mới và 1000 người đi lao động xuất khẩu. Các giải pháp nâng cao dân trí, tăng cường khả năng tự vượt nghèo của người dân được các cấp, các ngành chú trọng thực hiện. Trong 3 năm qua các ngành, đoàn thể đã tổ chức hàng nghìn lớp tập huấn quản lý vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cách thức sản xuất kinh doanh cho hàng nghìn lượt người nghèo. Nhờ vậy bình quân hàng năm tỉnh B?c Giang có 8 nghìn đến 8,5 nghìn hộ thoát nghèo do được phổ biến kiến thức làm ăn và nâng cao dân trí; trên 7 nghìn hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, hơn 5 nghìn hộ vơi bớt khó khăn do được hưởng các chính sách trợ giúp về giáo dục - đào tạo, y tế.

Mặc dù đã đạt những thành tựu quan trọng song hiện nay Bắc Giang vẫn là tỉnh nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn cao gấp 1,35 lần so với cả nước, khả năng đáp ứng nguồn lực cho nhu cầu giảm nghèo khó khăn. Toàn tỉnh hiện có 39 xã tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên; huyện Sơn Động là một trong 61 huyện nghèo nhất cả nước. ở khu vực miền núi, vùng cao vẫn còn tình trạng đói giáp hạt do trình độ canh tác lạc hậu và bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ. Nguyên nhân nghèo ở khu vực trung du, đồng bằng chủ yếu do người dân thiếu vốn đầu tư phát triển sản xuất, thiếu đất canh tác, thiếu việc làm…

Thực trạng trên đòi hỏi cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các mục tiêu, giải pháp giảm nghèo từ nay đến năm 2010. Những huyện, xã có tỷ lệ nghèo cao, tiến độ giảm nghèo chậm kịp thời khảo sát, đánh giá, xác định rõ nguyên nhân để có giải pháp giảm nghèo phù hợp, hiệu quả. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, cấp uỷ, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu, gắn trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, đoàn thể với việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo; coi đây là tiêu chí quan trọng xếp loại thi đua hàng năm của các địa phương, tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể và cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động kết hợp giúp đỡ nhân dân vùng khó khăn và các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, tự lực vượt nghèo, cải thiện cuộc sống. Quan tâm thu hút đầu từ nhằm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo cách “ly nông bất ly hương”, trong đó đặc biệt ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ cho khu vực nông thôn, miền núi nhằm tạo đà cho các ngành nghề khác cùng phát triển, tạo điều kiện giảm nghèo nhanh ở khu vực này. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế chính sách xoá đói giảm nghèo cho những gia đình có công với cách mạng, các xã, huyện nghèo và hộ thiếu đói do thiên tai gây ra…

Đi đôi với triển khai thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội hướng vào người nghèo của Đảng và Nhà nước, cần tăng cường huy động các nguồn lực phục vụ giảm nghèo theo tinh thần xã hội hoá. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực phát động các phong trào vì người nghèo nhằm thu hút sự tham gia của các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế ủng hộ cuộc chiến chống đói nghèo, về vật chất, chú trọng các biện pháp nâng cao dân trí, bồi đắp quyết tâm vượt khó, hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất kinh doanh hiệu quả, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong xoá đói giảm nghèo. Việc xã hội hoá huy động nguồn lực phục vụ công tác giảm nghèo cần có sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở đồng thời quản lý, sử dụng các loại quỹ, vốn đầu tư xoá nghèo đúng mục đích, đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia xoá đói giảm nghèo tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho người nghèo tự lực vươn lên cải thiện cuộc sống, từng bước thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo giữa các vùng và trong cộng đồng, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và xoá nghèo bền vững của tỉnh.

Hải Minh

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,264,779


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs