Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 26/05/2009
Tỉnh Bắc Kạn sau mười năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Sau 10 năm tái lập tỉnh (tháng 01 năm 1997), đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Năm 1998 thu ngân sách của tỉnh đạt 22.545 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 1,41 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo trên 50%.

 Đến năm 2008 thu ngân sách đạt 162.190 triệu đồng; bình quân thu nhập đầu người đạt 6,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 30%. Tại Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại tỉnh trong tháng 4 vừa qua đã khẳng định: đạt được những thành tựu to lớn ấy là nhờ cấp uỷ, chính quyền các cấp đã chỉ đạo triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ sâu, rộng trong toàn tỉnh, đưa Quy chế dân chủ vào cuộc sống của người dân và được nhân dân phấn khởi đồng tình ủng hộ.

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Tỉnh uỷ Bắc Kạn đã thành lập Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở cấp tỉnh tại Quyết định số 61/QĐ-TU ngày 05/8/1998 gồm 11 đồng chí, do Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm trưởng Ban. Sau đó chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện và cấp xã nhằm triển khai đồng bộ, toàn diện đưa Chỉ thị của Bộ Chính trị vào đời sống của người dân. Ban chỉ đạo thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Năm 2002, đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo là Ban Dân vận Tỉnh uỷ. Tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở xã, phường, thị trấn; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh. 122/122 xã, phường, thị trấn của tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo cấp xã. Cụ thể hoá những nội dung cơ bản của Quy chế dân chủ thành hương ước, quy ước thôn bản, tổ phố. Đến nay toàn tỉnh đã có 1.388/1.388 thôn, tổ dân phố xây dựng được hương ước, quy ước thôn, tổ, nhằm phát phát huy tốt hơn vai trò tự quản tại cơ sở và nâng cao được tinh thần trách nhiệm của Bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín tại cơ sở. Phát huy quyền làm chủ của người dân tham gia góp ý kiến, bàn bạc trực tiếp và quyết định trong việc phát triển kinh tế, văn hoá, xoá đói giảm nghèo tại thôn bản. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...Hàng năm có gần 200 khu dân cư đạt khu dân cư văn hoá, làng văn hoá, có trên 40.000 hộ gia đình đạt gia đình văn hoá. Công tác giải quyết việc làm, cho vay vốn tạo việc làm được đặc biệt quan tâm và thực hiện một cách công khai minh bạch, dân chủ trong việc xét tuyểt, lựa chọn đối tượng. Niêm yết, công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã và thông báo cho người dân tại các cuộc họp thôn bản, tổ dân phố. Hàng năm tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động, trong đó chủ yếu là lao động nhàn rỗi nông thôn, riêng năm 2008 tạo việc làm cho 5.800 lao động. Tổng dư nợ cho vay vốn giải quyết việc làm đối với các đối tượng chính sách năm 2008 đạt 461 tỷ đồng cơ bản đáp ứng được nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm của nhân dân.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhân dân được phát huy quyền làm chủ, nâng cao trách nhiệm trong việc tham gia bàn bạc và quyết định trực tiếp các công việc cụ thể như: huy động sức dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng. Thực hiện các chương trình, dự án của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; cấp uỷ, chính quyền các cấp đã phát huy tối đa chủ trương Đảng, nhà nước và nhân dân cùng làm. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đã phát huy tinh thần dân chủ đóng góp tiền của, hàng vạn ngày công để sửa chữa và nâng cấp đường giao thông liên thôn, xây dựng nhà văn hoá, trường học...Nhiều địa phương của tỉnh đã làm tốt như: thị xã Bắc Kạn vận động sức dân đóng góp được trên 50 triệu đồng để góp phần xây dựng 02 trường tiểu học (Phùng Chí Kiên và trường Đức Xuân); xây dựng đường điện tại các xã Huyền Tụng, Xuất Hoá, Nông Thượng mỗi hộ tự nguyện ủng hộ từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Tại xã Ân Tình, huyện Na Rỳ thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương nhà nước đầu tư với tổng số vốn 1.636.425.160 đồng và vận động nhân dân đóng góp 225.125.733 đồng. Ngoài ra, trên địa bàn toàn tỉnh còn rất nhiều hộ tự nguyện hiến đất để làm đường, làm trường học, nhà họp thôn...Đồng thời, nhân dân cũng nhiệt tình tham gia ý kiến vào hoạt động của chính quyền thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Bước sang năm 2009, Đảng, nhà nước càng coi trọng hơn việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh chóng và bền vững đối với 61 huyện nghèo, tỉnh Bắc Kạn có 02 huyện Ba Bể, Pác Nặm thuộc chương trình. Ngay từ đầu năm 02 huyện này đã triển khai thực hiện Nghị quyết đến từng thôn bản, người dân được phát huy dân chủ thực sự, mỗi hộ gia đình được kê khai và quyết định trực tiếp công việc của gia đình trong từng lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là trồng và bảo vệ rừng phù hợp với điều kiện, khả năng của gia đình mình, chứ không phải kế hoạch áp từ trên xuống để hộ gia đình thực hiện như nhiều dự án trước đây.

Ngoài ra, để tăng cường năng lực lãnh đạo của cán bộ cơ sở và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền, hàng năm các địa phương đều tổ chức lấy ý kiến nhận xét đối với đại biểu Hội động nhân dân các cấp; năm 2008, tổ chức chỉ đạo điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân của 16 xã, phường, thị trấn, kết qủa các đại biểu được lấy phiếu tín nhiệm từ nhân dân đều đạt từ 70% số phiếu trở lên.

Qua 10 năm triển khai xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn đã đạt được những kết quả nhất định. Việc thực hiện dân chủ góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và tác phong của cán bộ, công chức cơ sở theo hướng khoa học, năng động, gắn bó với cơ sở, gần dân, sát dân hơn. Cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhân dân ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân từ đó phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, cần tăng cường xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở sâu rộng hơn, toàn diện hơn trong các lĩnh vực đời sống của người dân, tạo không khí dân chủ thực sự, tránh lợi dụng dân chủ làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế-xã hội, an ninh, chính trị của người dân ở cơ sở.

Lê Na

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 59,921,179


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs