Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 29/05/2009
Kết quả thực hiện dự án di dân tái định cư tại tỉnh Sơn La


Nhà tái định cư của đồng bào dân tộc.

Vừa qua, Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thực hiện giám sát trực tiếp tại tỉnh Sơn La nhằm: Đánh giá tình hình thực hiện di dân, tái định cư công trình thuỷ điện Sơn La gồm công tác chỉ đạo, lãnh đạo; vận động quần chúng; sự phối hợp giữa các ngành các cấp và công tác quản lý nguồn vốn; những kết quả đạt được; những tồn tại, khó khăn vướng mắc; từ đó kiến nghị những giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt dự án di dân, tái định cư công trình thuỷ điện Sơn La.

Theo quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La ban hành tại quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ: Năm 2004, tỉnh Sơn La có 9.650 hộ, 53.915 khẩu phải di chuyển và dự báo đến năm 2010 là 12.479 hộ với 62.394 khẩu, trong đó số hộ di chuyển khỏi địa bàn xã là 7.550 hộ; di chuyển nội xã là 4.929 hộ. Số hộ sở tại bị ảnh hưởng của tái định cư là 7.556 hộ thuộc 202 bản, 51 xã phường của 8 huyện, thành phố (Dân tộc Thái 84%, Kinh 6,8%, La Ha 5,5%, Xá 3,3%, Kháng 0,4%). Hộ sản xuất nông nghiệp 90,2%; hộ kinh doanh 3,6%; hộ cán bộ, công chức chiếm 6,2%.
 
 Theo báo cáo của tỉnh, với tinh thần khẩn trương, tích cực thực hiện, đến nay Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La đã phê duyệt xong đề cương, dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết cho các khu, điểm tái định cư; các chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết và đang vận động dân ký cam kết di chuyển; đối với tái định cư xen ghép đã phê duyệt 22 phương án qui mô bản, tiểu khu, tổ dân phố với khả năng tiếp nhận được 354 hộ. Tính đến ngày 31/12/2008 toàn tỉnh đã thống kê, kiểm đếm bồi thường thiệt hại cho 17.376 hộ và các cơ quan, đơn vị tại huyện lỵ Quỳnh Nhai. Đang triển khai xây dựng 51 khu/59 khu, 197 điểm/223 tái định cư tập trung cho 11.163 hộ, trong đó đã có 48 khu 172 điểm đã đón dân, tiếp nhận 8.862 hộ. Như vậy tỉnh đã triển khai được 80% số khu và 87% số điểm theo quy hoạch để đón nhận dân.
 
 Về xây dựng cơ sở hạ tầng: Tổng số các công trình xây dựng theo quy hoạch là 1.227 công trình. Tỉnh đã thẩm định, phê duyệt quy hoạch 862 công trình, chiếm 70,2% so với tổng số công trình với tổng mức đầu tư được duyệt là 2.932,209 triệu đồng. Trong đó: Giao thông 312 dự án, thuỷ lợi, nước sinh hoạt 160 dự án, 230công trình hạ tâng xã hội (nhà lớp học, nhà trẻ mẫu giáo, nhà văn hoá...), 103 dự án san ủi nền nhà cho các hộ tái định cư, 57công trình cấp điện. Hiện nay đang khởi công xây dựng 437/862 công trình (chiếm 50,6%) số công trình được khởi công so với số công trình được thẩm định, phê duyệt. Tính đến tháng 12/2008, đã hoàn thành 264 công trình, chiếm 21,5 % so với số công trình theo quy hoạch.
 
 Kết quả thực hiện chính sách, chế độ đền bù: Về diên tích đất ở: Bình quân mỗi hộ được giao từ 200m2 - 400m2. Về chính sách bồi thường hỗ trợ làm nhà: Do đặc điểm các hộ tái định cư chủ yếu là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, ở nhà sàn, cho nên tỉnh đã ra chủ trương vận động đồng bào tận dụng nhà ở cũ, cộng với chính sách bồi thường hỗ trợ mua thêm vật liệu (gỗ, tấm lập) bổ sung để dựng lại nhà tại nơi ở mới; với mức hỗ trợ: Hộ độc thân: hỗ trợ 30 triệu đồng + 05 triệu đồng xây dựng công trình phụ. Hộ có từ 2 đến 4 khẩu: hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ + 08 triệu đồng xây dựng công trình phụ. Hộ có từ 4 khẩu trở lên: Cứ tăng một khẩu được cộng thêm 10 triệu đồng.
 
 Về chính sách dân tái định cư xen ghép, được hưởng chính sách như dân tái định cư tập trung, được giao đất ở và đất sản xuất tại nơi ở mới đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài. Đối với các điểm đón dân tái định cư xen ghép được hưởng lợi chính sách hỗ trợ theo quy định, cụ thể cứ tiếp nhận mỗi khẩu tái định cư được nhà nước hỗ trợ 25 triệu đồng/khẩu để đầu tư kết cấu hạ tầng của xã, bản.
 
 Tỉnh đã thống kê, áp giá, lập dự toán và phê duyệt giá trị bồi thường về đất và tài sản cho 17.376 hộ, cụ thể: Bồi thường, hỗ trợ về nhà ở cho 8.472 hộ dân với giá trị tương ứng 580.709 triệu đồng. Bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho 8.472 hộ gia đình với giá trị tương ứng 252.547 triệu đồng. Bồi thường khác, tổng giá trị 142.244 triệu đồng. Riêng bồi thường đất sản xuất nông nghiệp và đất rừng kinh tế (do dân trồng): Do chưa xác định được chính xác diện tích đất của các hộ dân tại nơi ở cũ, nên công tác thanh toán bù chênh đất cho các hộ tái định cư chưa thực hiện được.
 
 Về Hỗ trợ sản xuất: Sau khi đồng bào tái định cư đến nơi ở mới, các cơ sở đã tiến hành giao đất sản xuất cho dân, đồng thời đã tiến hành hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất từng bước ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Tổ chức trên 100 lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn lập phương án sản xuất tại 8 huyện và thành phố có điểm tái định cư, riêng năm 2008 đã tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 5.000 lượt người tham gia. Đồng thời đã xây dựng các mô hình sản xuất điển hình tại các điểm tái định cư làm cơ sở cho các hộ thăm quan, học tập để nhân diện; như mô hình: phát triển chăn nuôi lợn, gà thả vườn, chăn nuôi bò. Việc đào tạo chuyển đổi ngành nghề cho các điểm tái định cư đang được triển khai từng bước cho phù hợp với trình độ dân trí, khả năng tiếp thu của người dân và phù hợp với quy hoạch phát triển của từng vùng. Đến nay các huyện đã thực hiện hỗ trợ sản xuất cho 1.702 hộ với số tiền 24,022 tỷ đồng.
 
 Về Hỗ trợ đời sống: Hỗ trợ lương thực: Mỗi nhân khẩu hợp pháp của hộ tái định cư được hỗ trợ lương thực bằng tiền, với giá trị 20 kg/người/tháng trong hai năm theo giá gạo tẻ trung bình ở địa phương. Hỗ trợ y tế: hộ tái định cư được hỗ trợ về y tế để phòng, chống dịch bệnh tại nơi ở mới với mức hỗ trợ là 100.000 đồng/hộ (cấp một lần). Hỗ trợ giáo dục: học sinh phổ thông các cấp thuộc hộ tái định cư được cấp 01 bộ sách giáo khoa theo giá quy định của nhà nước. Hỗ trợ tiền sử dụng điện thắp sáng: hộ tái định cư được hỗ trợ tiền sử dụng điện hoặc dầu thắp sáng (với nơi chưa có điện) trong 01 năm đầu, kể từ ngày chuyển đến nơi ở mới. Mức hỗ trợ là 10.000 đồng/người/tháng. Hỗ trợ chất đốt: đối với khu tái định cư có khó khăn về chất đốt, được hỗ trợ về chất đốt trong 01 năm đầu; mức hỗ trợ 20.000 đồng/người/tháng.
 
 Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động hưởng lương hưu hàng tháng hiện đang sinh sống cùng gia đình được xác định là hộ nông nghiệp, khi phải di chuyển cùng gia đình được hỗ trợ một lần bằng tiền 500.000 đồng/người.
 
 Về giải quyết đất ở và đất sản xuất: Giao đất ở: 100% hộ tái định cư được giao đất ở theo hạn mức quy định từ 200m2 - 400m2/hộ theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc san nền nhà cho các hộ được tiến hành xong trước khi dân di chuyển đến, trên cơ sở kết quả gắp thăm của từng gia đình và xác định hướng nhà của từng hộ. Giao đất sản xuất: Đây là nội dung rất quan trọng phục vụ sinh kế cho đồng bào nhưng mới giao được 1.547/3.681 hộ tái định cư tập trung nông thôn ngoại xã, ngoại huyện(đạt 42%). Riêng hộ tái định cư nội xã có 4.564 hộ, chưa thực hiện được, do công tác thu hồi đất chưa tiến hành.
 
 Về kết quả thực hiện công tác di chuyển dân: Tính đến ngày 31/12/2008, tỉnh Sơn La đã di chuyển được 8.862 hộ/12.479 hộ đạt 71% kế hoạch (trong đó: Di dân tập trung 8.245 hộ đến 48 khu, 172 điểm; Tái định cư xen ghép 264 hộ, xen ghép tại 29 điểm, 12 xã của 5 huyện; Số hộ di chuyển theo nguuyện vọng 264 hộ).
 
 Về tiến độ giải ngân: Tổng mức vốn đầu tư được phê duyệt là 3.454.684 triệu đồng, số vốn được cấp phát đến 31/12/2008 là 1.823.476 triệu đồng. Tổng giá trị vốn đã giải ngân là 1.300.376. triệu đồng (đã cấp phát đạt 52% so với tổng dự toán và giải ngân được 71%).
 
 Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu dương và đánh giá cao cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc ở tỉnh Sơn La đã tích cực tổ chức thực hiện công tác di dân tái định cư phục vụ xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo công khai minh bạch, linh hoạt tháo gỡ những khó khăn để đạt được mục tiêu của dự án.
 
 Trong tổ chức thực hiện, tỉnh đã tích cực điều tra thống kê, xác định tài sản, thống kê số hộ đảm bảo không bỏ sót hộ dân. Tỉnh đã coi trọng và chú ý đến công tác quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quy hoạch chi tiết được 51 điểm tái định cư, là căn cứ quan trọng để tổ chức thực hiện.
 
 Công tác đền bù, hỗ trợ chính sách đã xác định đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách, được thực hiện công khai minh bạch; từng người dân đã biết được chế độ chính sách được hưởng, cộng đồng vui vẻ thực hiện vì “dòng điện ngày mai của Tổ quốc”, đến nay chưa có khiếu kiện lớn xảy ra.
 
 Tổ chức di chuyển dân đã phát huy dân chủ, công khai hóa và phát huy sự hỗ trợ của cộng đồng theo phương châm: Cộng đồng giúp đỡ, nhà nước hỗ trợ tiền để dân tự tháo dỡ nhà ở cũ, bổ sung vật liệu dựng lại nhà tại nơi ở mới; vừa không lãng phí vật liệu cũ, vừa tránh được những chi phí trung gian không cần thiết. Tiến độ di dân tái định cư cơ bản đảm bảo, nếu không có sự cố bất thường thì sẽ hoàn thành kế hoạch di dân trước khi dâng nước hồ chứa để phát điện tổ máy số 1 vào tháng 9 năm 2010.
 
 Nhà nước đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu: Đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, mặt bằng khu dân cư... để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân chuyển đến (chỉ còn 7 khu, 14 điểm tái định cư cần tiếp tục xây dựng thêm). Điều kiện sống của đồng bào tại nơi mới đến cơ bản sẽ tốt hơn nơi ở cũ.
 
 Tỉnh đã chăm lo khá tốt đời sống của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao giữa nhân dân và chính quyền cơ sở; có sự đoàn kết tương trợ giúp nhau giữa hộ dân mới chuyển đến và người dân sở tại. Thực hiện chính sách đối với cán bộ thuộc diện di dân tái định cư và củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các điểm tái định cư mới ngay tại nơi ở cũ trước khi dân di chuyển đi; tạo điều kiện cho các tổ chức phối hợp chặt chẽ với nhau để giúp đỡ nhân dân ngay từ những ngày đầu tháo dỡ nhà ở cũ, di chuyển và dựng nhà tại nơi ở mới.
 
 Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, công tác di dân tái định cư ở Sơn La còn một số hạn chế cần quan tâm thực hiện:
 Tiến độ lập qui hoạch chi tiết một số điểm tái định cư còn chậm so với quy định của Thủ tướng Chính phủ; quy hoạch tại các điểm đã thực hiện còn thiếu toàn diện chưa đạt theo yêu cầu cuộc sống của người dân tộc thiểu số chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp; chưa đủ điều kiện để xây dựng nông thôn mới; chất lượng quy hoạch các điểm tái định cư chưa cao, nhất là các điểm tái định cư xen ghép.
 
 Công tác điều tra, thống kê, áp giá, thẩm định và phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ chưa được các huyện triển khai kịp thời và dứt điểm cả ở nơi đi và nơi đến, nhất là những vùng xen ghép.
 
 Tiến độ giải ngân và công tác thanh quyết toán các điểm tái định cư tại các huyện còn chậm; Tiến độ thi công xây dựng các dự án thành phần chậm và hầu hết đều trong tình trạng đang thi công dở dang; một số công trình phúc lợi như nhà lớp học, nhà văn hoá, trường học, trạm y tế... chưa được đầu tư kịp thời.
 
 Đất sản xuất giao chưa hoàn thành, phương án sản xuất của các hộ dân chuyển đến chưa có và chưa có giải pháp cụ thể để người dân ổn định cuộc sống. Công tác đo đạc địa chính, công tác thu hồi đất còn chậm, dẫn đến việc giao đất cho các hộ tái định cư ở một số nơi chưa được kịp thời, làm ảnh hưởng đến sản xuất ổn định đời sống của nhân dân và chưa thực hiện được công tác thanh toán bù chênh giá trị đất.
 
 Mô hình làng văn hóa các dân tộc thiểu số chưa được quan tâm thích đáng để có thể bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc Thái, Mông, Khơmú, Hà Nhì... vấn đề giáo dục, y tế ở các điểm tái định cư cần được quan tâm hơn nữa.
 
 Chưa có phương hướng giải quyết việc làm cho người dân (đào tạo nghề, phương án sản xuất cây công nghiệp hàng hóa phù hợp với điều kiện nông hóa thổ nhưỡng và khí hậu ở địa phương, chăn nuôi hàng hóa, nuôi trồng thủy sản trên mặt hồ...).
 
 Chưa thực hiện tốt việc lồng ghép giữa chính sách di dân, tái định cư với các chính sách dân tộc khác và chưa có phương án bảo vệ môi trường sinh thái vùng đồng bào sinh sống như chăm sóc bảo vệ rừng, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản...
 Một số kiến nghị:
 
 Một là, Tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho phù hợp với thực tế để đề nghị Quốc hội, Chính phủ quyết định nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Sơn La. Tiếp tục rà soát hệ thống số liệu để thống nhất từ trung ương đến xã thôn đảm bảo quyền lợi cho người dân và quản lý chặt chẽ.
 
 Hai là, Tập trung chỉ đạo, khẩn trương giao đất sản xuất; thực hiện xong công tác đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các điểm quy hoạch tiếp nhận dân tái định cư làm cơ sở cho việc phê duyệt hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ theo từng khu, điểm tái định cư và giải ngân thanh toán dứt điểm vốn bồi thường, hỗ trợ cho 100% hộ dân tái định cư và dân sở tại bị ảnh hưởng theo đúng chính sách quy định. Khẩn trương tính toán bồi thường đất sản xuất nông nghiệp và đất rừng kinh tế cho các hộ dân.
 
 Ba là, Tập trung chỉ đạo hoàn thiện việc lập, thẩm định và phê duyệt toàn bộ hồ sơ qui hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư để phục vụ cho công tác quản lý, giám sát, quyết toán vốn đầu tư khu, điểm tái định cư theo đúng qui định và đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.
 
 Bốn là, Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức di chuyển an toàn về người, tài sản cho các dân còn lại đến các khu, điểm tái định cư theo đúng qui hoạch.
 
 Năm là, Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; xây dựng phương án sản xuất, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật giúp nhân dân lựa chọn mô hình sản xuất và sớm ổn định đời sống, nhằm nâng cao thu nhập, góp phần từng bước thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tái định cư tại nơi ở mới cho các hộ dân theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án đã được xác định.
 
 Sáu là, Tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình phục vụ dân sinh; kiểm tra chặt chẽ quá trình thực hiện chính sách không để xảy ra thất thoát, tham nhũng, tiêu cực.
 
 Công tác di dân tái định cư được thực hiện trên diện rộng, phức tạp, đa dạng và có nhiều khó khăn; ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của đồng bào các dân tộc. Nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ; quyết tâm tổ chức thực hiện tốt của cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng lòng của đồng bào, tin tưởng rằng công tác di dân tái định cư ở Sơn La sẽ đạt được những kết quả đúng theo yêu cầu đồng bào đến nơi ở mới sẽ tốt hơn nơi ở cũ và đảm bảo cho Nhà máy Thủy điện Sơn La đi vào hoạt động đúng kế hoạch.

TS  Lê Hải Đường

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 59,919,581


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs