Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
63 năm Cơ quan công tác Dân tộc: Vinh quang một chặng đường

 29/04/2009

Bộ trưởng Giàng Seo Phử thăm đồng bào các dân tộc huyện Bắc Hà (Lào Cai).

Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5, hướng tới kỷ niệm 119 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5-2009), những người làm công tác dân tộc trên mọi miền đất nước, từ đỉnh Lũng Cú tới mũi Cà Mau, vui mừng phấn khởi thi đua lập thành tích kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác tác Dân tộc (3/5/1946-3/5/2009).

Theo Sắc lệnh số 58 về tổ chức Bộ Nội vụ, do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 3/5/1946, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số (DTTS) được thành lập. Nha DTTS có nhiệm vụ: “Xem xét các vấn đề chính trị và hành chính thuộc các DTTS trong nước và thắt chặt tình thân thiện giữa các dân tộc sống trên đất Việt Nam”. Chiểu theo Sắc lệnh đó, ngày 09/9/1946 Bộ trưởng Bộ nội vụ đã ban hành Nghị định số 359 quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức của Nha DTTS, trong đó xác định “Nha DTTS có nhiệm vụ nghiên cứu và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các DTTS trong toàn cõi Việt Nam, để củng cố, trên nguyên tắc bình đẳng sự đoàn kết và tương trợ giữa các dân tộc sống trên đất Việt Nam”.

Thể theo nguyện vọng tha thiết của cán bộ, công chức viên chức, các nhà khoa học, các đồng chí lão thành cách mạng có nhiều tâm huyết với ngành, đặc biệt là đông đảo đồng bào các dân tộc và nhân dân cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 14/10/2008, lấy ngày 3/5 làm Ngày Truyền thống của Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác Dân tộc.
Cùng với sự phát triển đất nước, sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan làm công tác dân tộc với tiền thân là Nha DTTS (nay là Ủy ban Dân tộc) từng bước kiện toàn, củng cố, phát triển và trưởng thành vững mạnh. Hệ thống tổ chức Cơ quan công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc của chính quyền các cấp được hình thành, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước. Với chức năng là cơ quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất, phối hợp xây dựng và hoạch định hệ thống chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, cơ quan công tác dân tộc qua các thời kỳ đã tham mưu, đề xuất với Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ về chủ trương, chính sách dân tộc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ.

Đồng thời chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống con người, đưa đồng bào các dân tộc thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

63 năm, trải qua các thời kỳ cách mạng, từ quan điểm chỉ đạo nhất quán của Đảng và Nhà nước, công tác dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng, lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc không ngừng xây dựng, củng cố, phát triển cả về quy mô, hình thức, chất lượng và hiệu quả công tác; phấn đấu hoàn thành mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đặt ra trong thực hiện chính sách dân tộc là bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954), cơ quan công tác dân tộc đã chăm lo mọi mặt cho đồng bào các DTTS, tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tham gia kháng chiến. Cơ quan công tác dân tộc đã không quản ngại hy sinh, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ để tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS muôn người như một, đoàn kết xung quanh Đảng và Bác Hồ, đóng góp sức người, sức của, tham gia kháng chiến thắng lợi, đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.

Thời kỳ những năm 1954-1975, công tác dân tộc tiếp tục thực hiện chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước.

Để tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới, cơ quan công tác dân tộc được xây dựng ở các vùng miền với nội dung và hình thức tổ chức khác nhau. Ở miền Nam, cơ quan công tác dân tộc đặt dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục. Ở miền Bắc thành lập tiểu Ban Dân tộc Trung ương, trực tiếp do Trung ương lãnh đạo, và Ủy ban Dân tộc trực thuộc Hội đồng Chính phủ, “giúp Chính phủ nghiên cứu và thực hiện chính sách dân tộc nhằm tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, theo nguyên tắc bình đẳng, tương trợ và tạo điều kiện cho các DTTS tiến bộ mau chóng về mọi mặt theo chủ nghĩa xã hội”.

Trong những năm 1975-1985, là thời kỳ có ý nghĩa bước ngoặt, công tác dân tộc sang trang mới, cũng là những năm tháng công tác dân tộc gặp nhiều khó khăn, thử thách, khi nước ta vừa thống nhất, sau chiến tranh lâu dài chống giặc ngoại xâm. Cơ quan công tác dân tộc cùng với các cấp, các ngành đảm đương sứ mệnh có tính lịch sử, vừa tham mưu cho Đảng giải quyết các vấn đề dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, góp phần ổn định tình hình chính trị-xã hội, đồng thời đẩy mạnh công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước.

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi sướng và lãnh đạo, hệ thống cơ quan công tác dân tộc trong cả nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc. Cơ quan công tác dân tộc phối hợp cùng các Bộ, ngành Trung ương và địa phương nghiên cứu, hoạch định xây dựng, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương ban hành hàng loạt các chương trình, dự án, chính sách dân tộc phù hợp, thiết thực; tổ chức quản lý, thực hiện giám sát chính sách dân tộc… tạo hiệu quả to lớn trong việc phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào các dân tộc và miền núi.

Điển hình như triển khai Quyết định 134/TTg, sau 4 năm thực hiện Quyết định, các địa phương đã hoàn thành hỗ trợ gần 380 nghìn nhà ở; hỗ trợ được hơn 1.500 ha đất ở; gần 30 nghìn ha đất sản xuất; xây dựng hơn 4.600 công trình nước tập trung… Sau 3 năm triển khai CT 135 giai đoạn II, trên địa bàn 43 tỉnh, thành phố, ngân sách Trung ương đã bố trí trên 7 nghìn tỷ đồng, đạt 43,8% nhu cầu kế hoạch vốn cả giai đoạn. Ngân sách địa phương hỗ trợ trên 200 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ của CT. Mức vốn đầu tư, hỗ trợ cho xã tăng dần từ 860 triệu đồng/xã năm 2006-2007 lên trên 1 tỷ đồng/xã năm 2008. Kết thúc năm 2008, có 110 xã hòan thành mục tiêu CT; 93,7% xã cơ bản có đủ các công trình hạ tầng thiết yếu.

Có thể khẳng định, cùng với kết quả đầu tư CT 135 giai đoạn I, sự lồng ghép các chương trình, dự án khác, CT 135 giai đoạn II và Chương trình trợ giá, trợ cước được thực hiện từ 1998-2007, đã tác động to lớn, làm bộ mặt nông thôn các xã ĐBKK có những thay đổi căn bản, nhất là hệ thống giao thông nông thôn. Đến nay, 100% số xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã; hầu hết các xã có hệ thống kênh mương thuỷ lợi, phát thanh, truyền hình, trường học, trạm xá... Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục có bước chuyển biến tích cực; trình độ cán bộ cơ sở được nâng cao...

Tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có bước phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm mạnh, từ trên 20% (năm 2005), giảm xuống còn 12,1% (năm 2008); tỷ lệ nghèo trong đồng bào DTTS giảm nhanh (bình quân từ 5-7%). An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc, đồng bào các dân tộc càng thêm phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Những thành tựu đạt được trên đây, là nhờ sự quan tâm và đầu tư to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước cùng sự đóng góp của hệ thống cơ quan công tác dân tộc; sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức và cả hệ thống chính trị tham mưu cho Đảng và Nhà nước giải quyết tốt các vấn đề dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc và miền núi. Trong đó, có sự đóng góp to lớn của các đồng chí lão thành, cán bộ lãnh đạo, công nhân viên chức các thế hệ cơ quan công tác dân tộc qua các thời kỳ cách mạng của đất nước.

Ghi nhận thành tích to lớn của Ngành đạt được, Đảng và Nhà nước đã tặng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể và cá nhân thuộc Ủy ban Dân tộc và cơ quan công tác dân tộc cả nước, đặc biệt là phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh, nhân dịp cơ quan công tác dân tộc tròn 60 tuổi, năm 2006.

Thời gian tới, công việc càng thêm khó khăn và nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đòi hỏi chúng ta phải nâng cao tinh thần phục vụ, tâm huyết với công việc, cảm thông sâu sắc với đồng bào các DTTS và miền núi, nâng cao trình độ chuyên môn, năng động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hướng tới mục tiêu vì đồng bào các dân tộc và miền núi ngày càng đổi mới và phát triển.

63 năm một chặng đường. Vinh quang thay những người làm công tác dân tộc! Ơn sâu, nghĩa nặng trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Bác Hồ kính yêu; tự hào và cảm nhận trách nhiệm lớn lao trước sự vun đắp, dìu dắt của lớp lớp thế hệ những người làm công tác dân tộc đi trước, chúng ta nguyện kề vai, đồng sức, đồng tâm, nỗ lực và sáng tạo không ngừng, vì cuộc sống của đồng bào các dân tộc và miền núi ngày càng đổi mới, ấm no, hạnh phúc; góp phần làm rạng danh Trang sử vàng truyền thống Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác Dân tộc.

Đồng chí Giàng Seo Phử
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Những mốc son đáng nhớ trong 63 năm qua (04/2009)
 •  
 • Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan: "Cần có chính sách quan tâm kịp thời đối với người làm công tác dân tộc" (04/2009)
 •  
 • Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn: "Tôi chia sẻ khó khăn với cơ quan, phóng viên làm báo cho đồng bào dân tộc thiểu số" (04/2009)
 •  
 • Chuyện của "già làng" làm công tác dân tộc (04/2009)
 •  
 • Sứ mệnh vẻ vang, trách nhiệm nặng nề (04/2009)
 •  
 • Một số hoạt động đối ngoại của Ủy ban Dân tộc (04/2009)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 61,488,375


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.3 secs