Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 30/09/2008
Phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số
Đồng bào dân tộc thiểu số của nước ta hầu hết sinh sống ở những vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn, mỗi dân tộc đều có những phong tục tập quán riêng và trong tiến trình phát triển, ở mỗi dân tộc thiểu số đều xuất hiện những người mà trí tuệ, sức ảnh hưởng và uy tín của họ vượt ra ngoài khuôn khổ của một gia đình, một dòng họ đã lan toả mạnh mẽ đến toàn thể cộng đồng, xã hội xung quanh.

Những người này được cộng đồng nơi họ sinh sống suy tôn. Tiếng nói, hành động của họ đóng vai trò như là người đại diện, có tác dụng dẫn dắt, định hướng cho văn hoá ứng xử của cả cộng đồng đối với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Họ là những người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta.
 
 Người có uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở nước ta được hình thành một cách tự nhiên, phát triển theo từng thời kỳ với những hình thức rất đa dạng, tuỳ thuộc vào đặc điểm văn hoá của từng dân tộc, từng nhóm dân tộc cụ thể nhằm đáp ứng những đòi hỏi của thực tế cuộc sống trong nội bộ cộng đồng. Trong xã hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, do yêu cầu tự quản rất cao nên từng cộng đồng dân tộc cũng hình thành những tập tục được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, được mọi người tự giác chấp hành. ở từng dân tộc, từng nhóm dân tộc đã suy cử ra những người am hiểu luật tục của ông bà, tổ tiên mình để điều hành những hoạt động của cộng đồng. Những người này là các già làng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; các trưởng bản, trưởng các dòng họ ở đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các tỉnh miền núi phía Bắc.... Họ đóng vai trò như là người “nhạc trưởng” trong “dàn nhạc giao hưởng” thực hiện mối giao tiếp hữu hình giữa con người với con người trong cộng đồng. Đây là những người có khả năng vận dụng những phong tục tập quán để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong đời sống cộng đồng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc giải phóng dân tộc cũng đã hình thành những thế hệ cán bộ là người dân tộc thiểu số tiêu biểu cho tầng lớp trí thức dân tộc. Họ đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, như các đồng chí Hoàng Văn Thụ, Hoàng Đình Dong, N’Trang Long, Đinh Núp, Y Ngông Niê KĐam, Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn.... những anh hùng, liệt sĩ, những bà mẹ Việt Nam anh hùng, họ mãi là tấm gương sáng để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau, họ là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc thiểu số. Hiện nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng đã xuất hiện một lớp người tiêu biểu là người dân tộc thiểu số, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp dân cư từ Trung ương đến cơ sở. Họ có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống. Đặc biệt, ở cơ sở đã xuất hiện nhiều gương điển hình là người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi, những người không chỉ biết làm giàu cho chính bản thân mình và gia đình mình, mà còn giúp đỡ cộng đồng nơi cư trú thoát khỏi đói nghèo, tiến đến làm giàu chính đáng; có những người rất năng nổ trong công tác xã hội, dành nhiều thời gian và công sức lo cho công việc của cộng đồng, được cộng đồng tin yêu, mến phục, suy tôn. Đây cũng là lớp người tiêu biểu mới được cộng đồng dân cư nơi họ sinh sống coi trọng, là tấm gương cho mọi người học hỏi, noi theo.Riêng đối với đồng bào dân tộc Chăm, đồng bào Khmer Nam Bộ, người có uy tín, tiêu biểu được cộng đồng kính phục là những vị chức sắc tôn giáo, các nhà tu hành, tiếng nói của họ có ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng.
 
 Trong giai đoạn hiện nay, một thực tế đương diễn ra ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc và các tỉnh khu vực Tây Nguyên, là sự kế thừa bàn giao giữa hai thế hệ người có uy tín, tiêu biểu cụ thể như: Vai trò của một số già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ và người có uy tín, tiêu biểu trong các thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ bị hạn chế do tuổi cao và khả năng dẫn đầu trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế; họ vẫn được cộng đồng tôn trọng vì những thành tích quá khứ, vì tuổi tác, được cộng đồng tin theo trong một phạm vi nhất định vì có những kinh nghiệm như hiểu biết tập tục và những nghi thức cộng đồng, giải quyết những xích mích nội bộ theo truyền thống. Đồng thời, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay, nội bộ mỗi cộng đồng dân tộc thiểu số lại xuất hiện một lớp người tiêu biểu thế hệ mới có trình độ học vấn, am hiểu khoa học công nghệ, mạnh dạn đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, biết cách làm giàu đã được cộng đồng tín nhiệm, suy tôn, dẫn dắt quần chúng trong việc phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng... Đó là tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ, những nhà giáo, thầy thuốc, những nhà sản xuất kinh doanh, những cán bộ lãnh đạo các cấp có uy tín ở Trung ương, ở tỉnh, huyện và đặc biệt là đội ngũ cán bộ tại địa phương, những người luôn vì lợi ích của cộng đồng, với mong muốn dân tộc mình, quê hương mình ngày càng tiến bộ, phát triển. Do đó, vai trò của người có uy tín, tiêu biểu cũ còn đấy nhưng đang giảm dần, vai trò của người có uy tín, tiêu biểu mới đang hình thành và có chiều hướng gia tăng. Cộng đồng các dân tộc thiểu số ở nước ta đang có hai thế hệ người đại diện cho cộng đồng mình sinh sống, đồng bào tự hào về những người tiêu biểu thế hệ trước và tự hào về những người tiêu biểu thế hệ mới đang đi đầu trong mọi lĩnh vực xây dựng đời sống, văn hoá.
 
 Có thể nói, người có uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc thiểu số nước ta rất đa dạng, có khả năng đáp ứng được mọi đòi hỏi phức tạp của cuộc sống trên địa bàn mà họ sinh sống. Vấn đề đặt ra là phải xác định thế nào là người có uy tín, tiêu biểu trong mỗi dân tộc thiểu số hiện nay. Họ có sức lan toả và ảnh hưởng đến cộng đồng như thế nào; muốn phát huy vai trò của họ, phải làm thế nào để xây dựng, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả, phù hợp với bộ máy tổ chức chính quyền ở cơ sở với đặc điểm của từng dân tộc, từng nhóm dân tộc ở các vùng, miền khác nhau.
 
 Chính vì vậy, việc phát huy một cách tối đa vai trò của những người tiêu biểu trong cộng đồng dân cư các dân tộc thiểu số, đem lại ánh sáng văn hoá của Đảng đến với đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn gặp nhiều khó khăn, vận động bà con phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc mình, kết hợp hài hoà giữa luật tục và pháp luật, giữa truyền thống và hiện đại, thực hiện tốt các hoạt động tự quản tại cơ sở, kết hợp hài hoà giữa tính tự quản bằng luật tục với tính phổ biến bằng pháp luật, có khả năng ứng biến trước những biến động của cuộc sống thông qua việc xây dựng các qui ước, hương ước trong từng dân tộc, từng nhóm dân tộc, từng cộng đồng dân cư... giúp chúng ta thực hiện các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước như: định canh, định cư, sinh đẻ kế hoạch, xoá đói giảm nghèo, xoá bỏ những hủ tục lạc hậu trong ma chay, cưới xin, chống lại âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá sự nghiệp cách mạng... là rất cần thiết. Các cấp chính quyền và các tổ chức quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng phải làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương những có uy tín người tiêu biểu, cụ thể:
 
 Một là: Các cơ quan chức năng phối hợp xác định tiêu chí người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở mỗi địa phương trên cơ sở các tiêu chuẩn như: Được cộng đồng suy tôn; có năng lực, kinh nghiệm tập hợp đồng bào các dân tộc thiểu số trong cộng đồng dân cư đang sinh sống; bản thân và gia đình gương mẫu, biết chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tập thể và nhân dân; là chỗ dựa quan trọng của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
 
 Hai là: Có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ những người có uy tín, tiêu biểu thông qua việc cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng để họ hiểu và tự giác tuyên truyền, giải thích cho quần chúng.
 
 Ba là: Định kỳ tổ chức gặp mặt những người có uy tín, tiêu biểu đến để thống nhất những nội dung cụ thể nhằm tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
 
 Bốn là: Căn cứ vào hoạt động thực tế của người có uy tín, tiêu biểu ở địa phương cần kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng; tổ chức cho họ đi thăm quan các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình lớn của đất nước, qua đó phát huy vai trò tích cực của họ trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
 Năm là: Thường xuyên thăm hỏi, tặng quà người có uy tín, tiêu biểu nhân ngày lễ tết, ốm đau, cứu trợ khi gặp khó khăn, khen thưởng về vật chất và tinh thần khi có thành tích trong dịp tổng kết các phong trào thi đua yêu nước. Quá trình vận động người có uy tín, tiêu biểu phải đặc biệt chú ý đến công tác bảo vệ bản thân và gia đình họ, không để các phần tử xấu tác động, đe doạ. Đối với người nhất thời có việc làm tiêu cực phải gần gũi đối thoại, kiên trì vận động, phát huy mặt tích cực, hạn chế tiêu cực, tránh định kiến, ứng xử thô bạo, gây bức xúc dẫn họ đến nghi ngờ, xa lánh hoặc đối lập với chính quyền.
 
 Sáu là: Các tỉnh, thành phố có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cần xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, định kỳ hàng năm phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương nhằm phát huy tốt vai trò của người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

Nguyễn Mạnh Quang

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,175,898


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs