Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 30/09/2008
Kết quả thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Tây Ninh
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá IX) về công tác dân tộc, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã nhận thức đúng đắn về tinh thần chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, xác định đúng vai trò trách nhiệm của từng cấp, trên cơ sở đó đã chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách dân tộc đạt được những kết quả đáng kể.

Kết thúc Chương trình 135 giai đoạn I, tỉnh Tây Ninh còn 15 xã tiếp tục được đầu tư giai đoạn II. Tổng vốn được Trung ương phân bổ trong hai năm 2006-2007 là 28.965 triệu. Trong đó có 3.100 triệu dùng để tiếp tục đầu tư cho các Trung tâm cụm xã còn dở dang. Qua hai năm triển khai Chương trình 135 giai đọan II, đã thực hiện được 21.717 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch. Trong đó: Phát triển cơ sở hạ tầng 17.325 triệu đồng, đạt 82,5%. Hỗ trợ phát triển sản xuất 1.440 triệu đồng, đạt 40%. Đầu tư Trung tâm cụm xã đạt 95,2%. Các công trình đầu tư cho giao thông, thuỷ lợi, trường học, trạm xá và điện sinh hoạt ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới đã tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, an tâm định cư sản xuất vươn lên thoát nghèo.
 
 Kết quả thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg. Qua điều tra khảo sát, cả tỉnh có 679 hộ đồng bào dân tộc nghèo khó khăn cần được hỗ trợ. Trong đó có nhu cầu về đất sản xuất là 436 hộ; Đất ở là 237 hộ; nhà ở là 463 hộ và nước sinh họat là 437 hộ. Tổng kinh phí 4 mục tiêu trên theo kế họach dự kiến là 25,377 tỷ đồng. Trong đó kinh phí Trung ương là 9,757 tỷ đồng, kinh phí địa phương là 15,620 tỷ đồng.
 
 Về nhà ở, với tinh thần tích cực tuyên truyền vận động trong nhân dân và các mạnh thường quân, với sự đóng góp tích cực của cộng đồng, toàn tỉnh đã xây dựng hoàn thành 463 căn nhà lợp tôn, diện tích mỗi căn là 30 m2, trị giá bình quân khoảng 9 triệu đồng/căn, có những căn nhà do có người thân đóng góp nhiều lên đến 22 triệu đồng/căn. Tổng kinh thực hiện trên 4,412 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Trong đó kinh phí Trung ương là 2,290 tỷ đồng và kinh phí địa phương là 2,122 tỷ đồng.
 
 Về nước sinh hoạt, đã khoan được 355 giếng nước sinh họat và 7 trạm cấp nước tập trung đưa vào sử dụng, phục vụ cho 1.200 hộ dân, khắc phục được tình trạng thiếu nước sinh họat trong mùa khô vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trong tòan tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện trên 9 tỷ đồng, trong đó kinh phí trung ương là 6,103 tỷ đồng và kinh phí địa phương là 2,902 tỷ đồng.
 
 Do việc tổ chức phát động nhân dân những hộ có nhiều đất ở tự nguyện hiến đất, nhượng đất, bán rẻ đất cho các hộ đồng bào dân tộc nghèo không có đất ở, đến nay có 228 hộ đã có đất ở, với tổng số 25.297m2. Kinh phí thực hiện là 647,070 triệu đồng.
 
 Riêng về đất sản xuất, tỉnh Tây Ninh cũng đang gặp phải tình trạng khó khăn chung như các địa phương khác là không còn quỹ đất để cấp cho các hộ. Hiện nay mới chỉ có 104/436 hộ đồng bào dân tộc nghèo có nhu cầu đất sản xuất được cấp, bình quân mỗi hộ khoảng 1ha. Số hộ còn lại, tỉnh đang xây dựng giải pháp bằng cách rà soát lại quỹ đất của các địa phương và các nông, lâm trường, quy họach, thu hồi những diện tích đất chưa khai thác hết của các đơn vị để giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo không có đất sản xuất, tổ chức giao khoán rừng cho hộ gia đình, chuyển đổi ngành nghề như: đào tạo nghề và tìm việc làm, hỗ trợ phát triển chăn nuôi, hỗ trợ xuất khẩu lao động đi nước ngòai và các khu công nghiệp trong tỉnh và các địa phương khác ở trong nước, tùy theo tập quán đặc thù của từng dân tộc và mỗi địa phương. Như vậy, tính đến nay, tỉnh Tây Ninh đã có 3 trên 4 mục tiêu của Chương trình 134 (nhà ở, đất ở và nước sinh họat) thực hiện đạt 100% kế họach. Về thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo.
 
 Toàn tỉnh hiện có 789 hộ dân tộc thiểu số nghèo, chiếm 22% so với tổng số hộ dân tộc và chiếm 1,5% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Những năm qua đã tổ chức cho hộ nghèo toàn tỉnh vay vốn 394,7 tỷ đồng, trong đó riêng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay là 3,313 tỷ đồng. Chính sách giáo giục được triển khai thực hiện khá tốt. Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường năm học 2007-2008 đạt gần 90%. Cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư kiên cố và đồng bộ hơn. Về y tế, toàn tỉnh có 80/95 trạm y tế xã, phường đạt chuẩn Quốc gia. Mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở phường xã đều có 100% y-bác sỹ phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. 100% các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Ngòai ra các hộ dân tộc thiểu số nghèo sống rải rác trên các xã không thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn cũng được miễn giảm viện phí theo quy định chung của Nhà nước. Chế độ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, chăm sóc bảo vệ sức khỏe bà mẹ và công tác tuyên truyền phòng chống các lọai dịch bệnh được các địa phương triển khai thực hiện khá thường xuyên.
 
 Kết quả thực hiện chính sách văn hóa-xã hội: Ngoài việc triển khai thực hiện tốt việc phân phối các ấn phẩm báo chí theo Quyết định 975/QĐ-TTg, đến đúng địa chỉ, đối tượng thụ hưởng chính sách, thời gian qua, đã có 686.122 lượt đầu sách được chuyển đến các xã vùng sâu, vùng xa, xã biên giới, ước tính có khoảng 252.873 bạn đọc, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Hệ thống nhà văn hóa xã, nhà văn hóa dân tộc được duy trì họat động thường xuyên với nhiều nội dung phong phú, sinh động, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia, học tập. Đội thông tin lưu động của tỉnh đã tổ chức đi biểu diễn văn nghệ, tuyên truyền phục vụ cho hàng trăm ngàn lượt đồng bào các xã, ấp vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới.
 
 Thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã hoàn thành công trình khoa học “khảo sát, sưu tầm, nghiên cứu và chọn lọc dân ca Tây Ninh” trong đó có tập sưu khảo dân ca Tây Ninh gồm 327 bài hát dân ca nhiều thể lọai của các dân tộc thiểu số: Chăm, Khmer, Stiêng, vv.
 
 Tỉnh có các đòan nghệ dân tộc chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp như: múa trống Chhayzawm và nhạc ngũ âm của người dân tộc Khmer, hát dân ca của người dân tộc Chăm, biểu diễn kèn môi của người Tàmun, vv. Hàng năm đều có tham gia các lễ hội truyền thống tại địa phương cũng như các cuộc liên hoan, hội diễn văn nghệ của khu vực và toàn quốc.
 
 Với những kết quả thực hiện chính sách dân tộc nói trên, đã thể hiện sự quan tâm lớn của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của địa phương, sự chung tay góp sức của cộng đồng, xã hội đã san sẻ một phần khó khăn về kinh tế đời sống với các hộ dân tộc thiểu số nghèo, và sự cố gắng vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số của một tỉnh còn khó khăn như Tây Ninh là đáng khích lệ.
 
 Kết quả này không những chỉ giúp hỗ trợ đời sống kinh tế cho một bộ phận hộ dân tộc thiểu số nghèo của tỉnh “an cư-lạc nghiệp”, có cơ hội làm điểm tựa tinh thần, có bước đệm vật chất quan trọng, để mỗi hộ có động lực tự mình vươn lên thóat nghèo, phát triển kinh tế đời sống bền vững mà còn có cơ hội để đóng góp một phần công sức của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp và tòan vẹn lãnh thổ.
 
 Kết quả việc thực hiện chính sách dân tộc còn nói lên tinh thần chỉ đạo nhất quán, ý thức trách nhiệm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền về việc triển khai thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước ta với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số có hiệu quả. Những kết quả đó đã có tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm của từng người dân. Nâng cao nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của đảng, Nhà nước. Trên cơ sở đó đã tác động tích cực đến ý thức trách nhiệm của đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần giữ ổn định vùng biên giới hai nước Việt Nam và Cămphuchia trong những năm qua.
 
 Tuy cùng nằm chung trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam bộ-là một trung tâm công nghiệp hóa-hiện đại hóa đứng đầu của cả nước hiện nay, nhưng Tây Ninh vẫn là địa phương còn gặp khá nhiều khó khăn trong việc khai thác, phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống kinh tế của nhân dân trong tỉnh nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng còn thấp, cơ sở vật chất hạ tầng xã hội chưa phát triển kịp so với các tỉnh thành trong khu vực. Có thể nói, Tây Ninh là một trong những tỉnh còn khó khăn nhất trong số 8 tỉnh thành miền Đông Nam bộ hiện nay. Vì vậy kết quả thực hiện chính sách dân tộc của tỉnh cũng ít nhiều có những ảnh hưởng chung.
 
 Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới, tỉnh Tây Ninh đề nghị:
 
 Tăng cường hơn nữa đầu tư xây dựng các trung tâm cụm xã, xã biên giới, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Dành nguồn kinh phí đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ đất ở, nhà ở, nước sinh họat cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, nhưng căn cứ vào tiêu chuẩn hộ nghèo theo Quyết định 170/2005/QĐ-TTg.
 
 Theo Thông tư 02/2007/TT-UBDT của ủy ban dân tộc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2007QĐ-TTg, quy định đối với đối tượng chính sách có thu nhập bình quân đầu người dưới 60.000 đồng/tháng mới được vay vốn phát triển sản xuất là khó thực hiện được. Trong khi nhu cầu vay vốn của số hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương và liền kề là đồng bào dân tộc thiểu số rất nhiều. Đề nghị các cơ quan chức năng của Trung ương xem xét lại tiêu chí quy định và cho địa phương áp dụng tiêu chuẩn hộ nghèo theo quy định của Trung ương, được vay vốn phát triển sản xuất theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg. Đồng thời tăng cường các nguồn vốn có mục tiêu cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.
 
 Xem xét lại đối tượng và địa bàn cử tuyển cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Vì thực tế số đối tượng là học sinh thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sống rải rác tại nhiều địa phương chứ không chỉ sinh sống ở các xã đặc biệt khó khăn, trong khi đó tại các xã đặc biệt khó khăn lại không có đối tượng đi học. Đồng thời ngành giáo dục và các ngành chức năng xem xét, cho địa phương được tuyển dụng, đào tạo các em học sinh dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng không thuộc diện cử tuyển theo quy định chung hiện nay, được tuyển thẳng vào học Trường Cao đẳng sư phạm tại địa phương. Mặt khác kịp thời ban hành bộ sách giáo khoa song ngữ Việt-Chăm và Việt-Khmer, để phục vụ các điểm trường có đông học sinh dân tộc Chăm và Khmer học tập. Có chính sách khuyến khích đào tạo giáo viên song ngữ tăng cường cho các nhà trường.

Nguyễn Xuân Châu 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,217,330


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs