Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 29/09/2008
Vấn đề đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số cơ sở ở Tây Nguyên hiện nay
Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng cả về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của cả nước. Trong hơn 20 năm đổi mới kinh tế - xã hội của Tây Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu to lớn; đời sống các mặt của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Tuy có tốc độ phát triển kinh tế cao song còn thiếu tính bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; an ninh quốc phòng tiềm ẩn những yếu tố bất trắc khó lường. Do đó công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Tây Nguyên nói chung, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số, nhất là đối với cấp cơ sở thực sự trở nên cấp bách. Vì theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cấp xã là gần gũi nhân dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi công việc đều xong xuôi”.

Trong những năm gần đây, các tỉnh Tây Nguyên đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số cho cơ sở. Vì hệ thống chính trị cơ sở có trong sạch, vững mạnh mới có điều kiện để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Sự quan tâm đó không chỉ thể hiện ở trách nhiệm, bằng các nghị quyết, chương trình hành động, tăng cường các cơ quan nhận đỡ đầu giúp đỡ cho các xã khó khăn mà còn coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số cơ sở. Chẳng hạn Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã mở được 5 khoá tạo nguồn cho cán bộ cơ sở, trong đó cán bộ dân tộc thiểu số chiếm khoảng 70%; tỉnh Đắc Lắc đã mở riêng 1 lớp chương trình lý luận cao cấp cho cán bộ dân tộc thiểu số, trong đó gần 1/3 là là cán bộ dân tộc thiểu số cơ sở. Các trường nội trú của các tỉnh, huyện trên địa bàn đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học. Nhờ vậy chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số cơ sở được tăng cường về số lượng; bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ từng bước được nâng lên… bước đầu hoàn thành được chức trách, nhiệm vụ được giao, có vai trò trong phát triển kinh tế-xã hội, điều hành tổ chức quản lý, tuyên truyền vận động quần chúng. Tuy nhiên công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số cơ sở chưa nhiều, chưa đi vào chuyên sâu, còn nặng về trang bị kiến thức lý luận chính trị. Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ dân tộc thiểu số còn thấp; trình độ học vấn tiểu học khoảng 32-35%; trình độ cao đẳng, đại học còn rất ít. Tính năng động sáng tạo, năng lực tổ chức thực tiễn còn hạn chế; một bộ phận cán bộ dân tộc thiểu số còn tự ti, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên. Đúng như Bác Hồ đã nhận định “Cán bộ và đảng viên dân tộc thiểu số thì hay tự ti, cho mình là kém, do đó mà thiếu tinh thần tự động, tiến lên”. Những hạn chế yếu kém đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Một thời gian dài, các cấp uỷ chưa xây dựng được một chiến lược về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số nói chung, cán bộ dân tộc thiểu số cơ sở nói riêng nên quá trình xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng có những lúng túng bị động. Xuất phát điểm về điều kiện kinh tế xã hội của Tây Nguyên, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số quá thấp cộng với điều kiện sinh hoạt, những tập tục lạc hậu của đồng bào là căn nguyên sâu xa chi phối đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, mặt khác trình độ kiến thức của cán bộ dân tộc thiểu số còn hạn chế.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số cơ sở cho các tỉnh Tây Nguyên hiện nay, cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thứ nhất, khảo sát đánh giá lại đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số cơ sở hiện có. Tác nghiệp này thực hiện tốt sẽ giúp cho các cấp uỷ đảng nắm được thực chất đội ngũ cán bộ như ưu khuyết điểm, năng lực sở trường, xu hướng triển vọng, uy tín đối với quần chúng, những kiến thức còn thiếu hụt cần được cập nhật, đào tạo, bồi dưỡng. Trên tinh thần dân chủ, công tâm khách quan, cần kết hợp chặt chẽ các kênh, các phương pháp để nhận xét đánh giá cán bộ. Chuẩn xác trong khâu mở đầu này sẽ làm cơ sở để thực hiện tốt các khâu tiếp theo trong công tác cán bộ.

Thứ hai, chủ động làm tốt quy hoạch tạo nguồn. Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, cơ cấu đội ngũ cán bộ để xây dựng quy hoạch cán bộ theo hướng mở và động; mỗi chức danh cán bộ dân tộc thiểu số phải quy hoạch từ 2-3 chức danh cán bộ dự nguồn; mỗi cán bộ dự nguồn cần quy hoạch từ 1-2 chức danh. Trong quy hoạch cần kết hợp chặt chẽ 3 độ tuổi nhằm đảm bảo tính chuyển tiếp vững vàng các thế hệ cán bộ. Trong cơ cấu quy họach phải có tỷ lệ cán bộ nữ hợp lý (nên cơ cấu 22- 25%). Hướng vào tạo nguồn con em gia đình cách mạng, những học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, các em đang theo học trường nội trú của tỉnh, huyện. Đặc biệt chú trọng tạo nguồn từ những học sinh đã tốt nghiệp ở các trường cao đẳng, đại học có nguyện vọng về địa phương công tác.

 Đồng thời làm tốt công tác phát triển đảng - yếu tố gắn kết chặt chẽ không thể thiếu trong công tác tạo nguồn.

Thứ ba, đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng, tạo chuyển biến về chất ở đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số. Cần đa dạng hoá về nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xây dựng Đảng, chuyên môn nghiệp vụ… Nghị quyết Trung ương 6 khoá X chỉ rõ “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở xã, phường, thị trấn theo chức danh cán bộ; chú ý bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm giải quyết những tình huống cụ thể ở cơ sở”. Kết hợp đào tạo chính quy, tập huấn, bồi dưỡng, tham quan học tập kinh nghiệm các địa phương và bằng con đường tự học của cán bộ. Cần thực hiện phương châm “Làm việc gì phải học tập chuyên môn việc ấy”. Đối với cán bộ dân tộc thiểu số cơ sở, trong đào tạo, bồi dưỡng phải thiết thực cụ thể, “cầm tay chỉ việc” sát với chức trách, nhiệm vụ, thực tiễn của từng địa phương. Bác Hồ yêu cầu “Huấn luyện phải thiết thực, sao cho những người đến học, học rồi, về địa phương họ có thể thực hành ngay”; rằng “Dạy dần dần từ ít đến nhiều, từ dễ đến khó, từ thấp đến cao. Không tham nhiều, không nhồi sọ… Lý luận gắn chặt với thực hành”. Do đó, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ dân tộc thiểu số cơ sở phải được biên soạn, chỉnh sửa theo hướng sát với yêu cầu thực tiễn, phù hợp với các chức danh; chú ý trang bị kỹ năng, phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đầu tư chuẩn bị các bài tập xử lý tình huống trong thực tiễn, giúp học viên hình dung, nắm bắt được quy trình, các bước để xử lý trong thực tiễn. Nên chăng ngoài việc tổ chức bồi dưỡng tập huấn theo định kỳ, chuyên đề sát với chức năng, nhiệm vụ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, đối với các tỉnh Tây Nguyên cần thí điểm mở lớp đào tạo chức danh Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường cho cán bộ dân tộc thiểu số cơ sở (có thể bước đầu khu vực Tây Nguyên mở chung 1 lớp, nhưng cũng có thể 2 tỉnh liên kết với nhau để mở lớp). Trường Đảng tỉnh mỗi năm tổ chức 2 lớp đào tạo Bí thư xã là cán bộ dân tộc thiểu số. Cán bộ có trình độ thấp cho đi đào tạo ở tỉnh từ 2-3 năm sau đó vào học các trường đại học, cao đẳng phù hợp.

Cần tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ tạo điều kiện, môi trường để cán bộ rèn luyện trưởng thành. Những cán bộ có triển vọng có thể luân chuyển lên công tác các ban ngành của huyện để hình dung, tích hợp kiến thức ở tầm vĩ mô, nhưng cũng có thể luân chuyển từ các ban ngành ở xã, phường về các thôn, buôn làng để tích hợp kiến thức phong phú ở cơ sở, hiểu thấu tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Đây cũng là phương thức để huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giúp họ cọ xát thực tiễn, mở rộng tầm nhìn, khả năng bao quát xử lý vấn đề trong thực tiễn được chính xác.

Thứ tư, đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng, khích lệ cán bộ dân tộc thiểu số cơ sở chuyên tâm với nhiệm vụ. Từ quan điểm đến hiện thực hoá trong cuộc sống phải gắn chặt với cơ chế, chính sách, điều kiện vật chất kèm theo. Do đó đặt ra cho Đảng, Nhà nước cần có chính sách ưu tiên cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số cơ sở; tăng mức phụ cấp cho cán bộ dân tộc thiểu số theo học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài tỉnh; có chính sách đãi ngộ (cả vật chất và tinh thần), sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số cơ sở Tây Nguyên để khơi dậy sự tận tuỵ với công việc, gắn bó với dải đất Trường Sơn hùng vĩ, đẹp giàu trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

TS. Nguyễn Thế Tư

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 60,849,517


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs