Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 10/09/2008
Lâm Đồng với công tác tuyên truyền giáo dục tinh thần đoàn kết chống chia rẽ, kỳ thị dân tộc


Nghệ nhân khèn bầu K’Dẻo, dân tộc K’ho - Lâm Đồng.

Lâm Đồng có 1.195.175 người, gồm 40 dân tộc anh em chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 47.053 hộ với 256.035 người, chiếm tỷ lệ 21,42%. Riêng đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên có 34.451 hộ với 192.105 người chiếm 16,07% dân số cả tỉnh, gồm 4 dân tộc chính là: K’ho, Mạ, M’nông và Churu.

Cư dân đến Lâm Đồng từ nhiều địa phương, nhiều vùng, nhiều thời kỳ khác nhau. Mỗi địa phương, mỗi vùng đều có những nét văn hóa riêng nên khi đến sống xen cư, xen canh đã tạo nên một đời sống văn hóa phong phú đa dạng. Đây cũng là điều kiện để nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Thời gian qua, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Rõ nét nhất là từ khi có Nghị quyết về chương trình hành động của Tỉnh ủy Lâm Đồng, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc..., về công tác dân tộc, về công tác tôn giáo, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh được nâng lên rõ rệt. Cuối năm 2005, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 55,14% (theo tiêu chí mới), đến cuối năm 2007 giảm còn 42,75%, 6 tháng đầu năm 2008 hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 34,54%, giảm 8,2%; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến cũ, từng bước đáp ứng nhu cầu về hưởng thụ văn hoá, đi lại, học hành và khám chữa bệnh cho nhân dân. Từ những việc làm thiết thực trên đã tác động tích cực đến hiệu quả công tác vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, do những điều kiện tự nhiên, xã hội nên kinh tế vùng đồng bào dân tộc phát triển chậm, đời sống nhân dân còn khó khăn. Việc đồng bào dân tộc ở các địa phương khác đến định canh, định cư xen ghép với các dân tộc thiểu số tại chỗ đã nảy sinh sự tranh chấp đất đai. Mâu thuẫn do tranh chấp đất đai làm cho quan hệ giữa người Kinh với các dân tộc thiểu số; giữa các dân tộc thiểu số di cư với dân tộc thiểu số tại chỗ; giữa nhân dân địa phương với các nông, lâm trường ngày một phát sinh và có chiều hướng xấu đi rõ rệt. Bên cạnh, tâm lý tự ti, thụ động, tư tưởng bình quân cào bằng, trông chờ ỷ lại từ bên ngoài còn nặng nề của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, đã nảy sinh tư tưởng so bì thiệt hơn trong nhân dân, giữa đồng bào Kinh với đồng bào dân tộc thiểu số, giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn, giữa dân tộc này với dân tộc khác. Một số nơi do yếu kém của hệ thống chính trị ở cơ sở, sự quan liêu xa rời nhân dân; việc vi phạm chính sách dân tộc, tôn giáo của một bộ phận cán bộ như: thực hiện các chương trình, dự án đầu tư vùng dân tộc hiệu quả thấp, chất lượng công trình kém; việc kêu gọi đầu tư liên quan đến đất đai đồng bào dân tộc chưa được giải quyết thỏa đáng; các nhu cầu về sinh hoạt tôn giáo chưa được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật... dẫn đến niềm tin giữa đồng bào dân tộc với chính quyền địa phương có phần suy giảm. Những bức xúc đó được các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ đó làm phương hại đến mối quan hệ, đoàn kết gắn bó lâu đời giữa các dân tộc, gây mất an ninh trật tự ở một số địa phương, cơ sở. Vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần đoàn kết chống chia rẽ, kỳ thị dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng đề cương hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức học tập Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi “Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plây-cu năm 1946” nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2005, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã mở 02 đợt sinh hoạt chính trị học tập và trao 46.000 Thư Bác Hồ (có in ảnh) đến 42.200 hộ đồng bào dân tộc trong tỉnh và 1.262 Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2005) và dịp tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư; đồng thời các nhân sĩ, cá nhân tiêu biểu trong Hội đồng Tư vấn Dân tộc đã tổ chức nói chuyện lưu động ở một số địa phương, cơ sở nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên trong tỉnh sinh sống. Việc tổ chức sinh hoạt và học tập Thư Bác Hồ đã đạt được những kết quả cơ bản, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Thực hiện Kết luận số 98-KL/BCĐTN, ngày 30/6/2005 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tập trung chỉ đạo công tác phát động quần chúng đi đôi quản lý, giáo dục số đối tượng FULRO cũ có mối liên hệ với tổ chức phản động “Đề ga”, “Tin Lành Đề ga”, đấu tranh làm thất bại âm mưu của địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại cách mạng và đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể: Ban Dân vận chủ trì, phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh tổ chức 02 lớp học tập quán triệt “Chính sách đại đoàn kết dân tọc theo tư tưởng Hồ Chí Minh” cho 94 đại biểu là người dân tộc thiểu số, trong đó có một số là đối tượng FULRO cũ, chức sắc và truyền đạo Tin lành, thân nhân đồng bào dân tộc thiểu số định cư ở nước ngoài. Lớp học đã được nghiên cứu sâu về Thư Bác Hồ gửi “Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plâyku năm 1946” và bài “Tiếng nói chung” của các nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi mở 2 lớp quán triệt chính sách đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, hầu hết học viên đều khẳng định thông qua lớp học đã giúp họ nâng lên về nhận thức và đánh giá cao về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta thực sự có tác động mạnh mẽ, làm đổi thay về mọi mặt đời sống vật chất tinh thần của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quyền bình đẳng giữa các dân tộc được thực hiện. Từ kết quả nêu trên, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phát động quần chúng. Kế hoạch này đã được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý cho tổ chức triển khai thực hiện.

Sau khi phối hợp biên soạn tài liệu và tổ chức lớp tập huấn báo cáo viên, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành công văn đến cấp ủy các huyện, thị, thành, Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị, thành để chủ động lập kế hoạch tổ chức tập huấn cho các đối tượng là thành viên khối dân vận cơ sở trực tiếp làm công tác tuyên truyền, phát động quần chúng là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Một số huyện, thị, thành đã tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền đến từng xã, thị trấn như Đức Trọng, Lạc Dương… xung quanh các chuyên đề: Truyền thống yêu nước, đoàn kết trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ giành độc lập dân tộc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương chính sách của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân tộc; Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước và thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Lâm Đồng; Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Đồng bào các dân tộc đoàn kết một lòng kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá cách mạng nước ta ở Tây Nguyên của các thế lực thù địch.

Cùng với hoạt động trên, các huyện, thị và thành phố Đà Lạt hàng năm đều tổ chức Hội nghị biểu dương; Hội nghị gặp mặt nhân sĩ, trí thức, già làng tiêu biểu, thông qua đó để phát động quần chúng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một số huyện, thị, đã tổ chức cho các già làng, trưởng thôn, buôn tiêu biểu đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở một số tỉnh bạn. Riêng huyện Lâm Hà đã tổ chức hai đợt cho các già làng tiêu biểu ra thăm Thủ đô Hà Nội và viếng Lăng Bác, sau chuyến đi các già làng hết sức phấn khởi, tích cực làm công tác vận động gia đình, dòng tộc và làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Hàng năm, hầu hết các khu dân cư đều tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” đây là dịp để bà con các thôn, buôn giao lưu văn hóa với nhau, tăng cường sự thông cảm, chia sẻ, hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Từ những kết quả trong công tác tuyên truyền giáo dục tinh thần đoàn kết, chống chia rẽ kỳ thị dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời gian qua rút ra những bài học kinh nghiệm:

Một là, phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng nhiệt tình, có năng lực, hiểu biết nhất định về phong tục tập quán của đông bào, từ đó rèn luyện kỹ năng, phương pháp tuyên truyền có hiệu quả.

Hai là, xác định đúng đối tượng cần tập trung vận động để đạt hiệu quả cao như: già làng, trưởng tộc, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo có uy tín, nam nữ thanh niên, chú trọng vai trò người phụ nữ là chủ gia đình.

Ba là, kiên trì giải thích để đồng bào thấy rõ âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những thủ đoạn lợi dụng tôn giáo, dân tộc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bốn là, đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; gắn với biên soạn tài liệu theo hình thức hỏi, đáp thật ngắn gọn, dễ hiểu; triển khai đến tận thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là khối mặt trận, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, coi trọng khâu tuyên truyền miệng đến bà con dân tộc.

Năm là, không tuyên truyền suông mà cần phải có những việc làm thiết thực, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, tích cực thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết quả và kinh nghiệm từ công tác tuyên truyền giáo dục tinh thần đoàn kết, chống chia rẽ, kỳ thị dân tộc thời gian qua ở Lâm Đồng đã góp phần không nhỏ trong giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh. Đây cũng là kết quả quá trình nỗ lực trong công tác vận động quần chúng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Lê Văn Tư

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,892,497


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs