Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 10/09/2008
Đổi thay ở vùng dân tộc huyện Sơn Hòa
Đồng bào các dân tộc ở huyện Sơn Hòa chủ yếu là dân tộc Êđê, Bana, ChămHroi… sống tập trung sống chủ yếu tại các xã vùng cao của huyện. Trong những năm trước, đời sống kinh tế của bà con gặp nhiều khó khăn nhất là về giao thông, thuỷ lợi, nước sạch, đời sống sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp nhưng lại phụ thuộc nước trời là chính, nên tình trạng phá rừng làm nương rẫy, săn bắt động vật hoang dã còn xảy ra.

Thời gian gần đây, đời sống của bà con các dân tộc đã có những thay đổi đáng kể, nhất là từ khi thực hiện Chương trình 135 đã làm thay đổi về kinh tế, xã hội, văn hoá, an ninh trật tự tại các xã có đồng bào dân tộc.
 
 Cơ sở hạ tầng ở các xã vùng đồng bào dân tộc được đầu tư, đường giao thông đến tận các thôn, buôn nên bà con mua sắm phương tiện đi lại và các phương tiện phục vụ cho sản xuất các sản phẩm nông sản làm ra như sắn mì, mè… giá cả ổn định, đặc biệt là cây mía đường được Nhà máy đường KCP ở huyện lên tận các rẫy mía để tiêu thụ cho bà con. Trụ sở làm việc, trường học, Trạm xá xã tại các xã Eachà Rang, Sơn Hội… khang trang, sạch đẹp. Từ lâu lương thực làm ra không đủ ăn, nhưng nay nhiều hộ nông dân có đủ lúa ăn và mua sắm được máy xay xát lúa, nhiều hộ gia đình có của ăn, của để dành và mua sắm nhiều trang thiết bị cho gia đình như ti vi, xe máy, xây nhà kiên cố… Trước đây phá rừng làm rẫy lúa, rẫy mì, rẫy bắp… thì nay bà con đã được tỉnh, huyện giao đất để trồng rừng phòng hộ đầu nguồn. Điện thắp sáng được kéo đến tận các thôn, buôn, nhiều hộ gia đình có điều kiện thì mua sắm ti vi, casset… phục vụ cho việc nắm bắt thông tin; nhiều hộ được dùng nước sạch phục vụ đời sống hàng ngày. Tại các xã vùng đồng bào dân tộc đã có trạm Y tế, trong đó có 3 phòng khám khu vực được đầu tư xây dựng từ Chương trình 135 của Chính phủ, nay khi bị bệnh bà con đến các trạm Y tế xã để khám và chữa bệnh, các tập tục lạc hậu như mê tín, dị đoan, ma lai… không còn nữa. Nhằm tạo điều kiện cho bà con buôn bán các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày, tỉnh, huyện đã đầu tư xây dựng được 2 khu chợ theo Chương trình trung tâm cụm xã phục vụ cho 6 xã, trong đó chợ trung tâm Trà Kê xã Sơn Hội đã từng bước huy động nhân dân tổ chức mua bán và Trung tâm chợ Eachà Rang phục vụ cho nhân dân 3 xã Eachà Rang, Suối Trai và Krông Pa.
 
 Những công trình đầu tư theo Chương trình 135 trên địa bàn huyện thực sự đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, hình thành nên các trung tâm thị tứ, làm thay đổi cuộc sống của đồng bào dân tộc. Tất cả các công trình đầu tư đều bảo đảm chất lượng và được đầu tư theo đúng yêu cầu thiết kế kỹ thuật được duyệt, thực hiện đúng các trình tự về các bước đầu tư.
 
 Cùng với việc tập trung sản xuất nâng cao đời sống của người dân, các hoạt động tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; xây dựng gia đình văn hoá, thôn, buôn văn hoá, khu dân cư tiên tiến cũng được các cấp, các ngành quan tâm. Phòng Văn hoá thông tin thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn Ban Văn hoá thông tin tuyên truyền phổ biến về 3 tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 4 tiêu chuẩn thôn, buôn văn hoá để các địa phương triển khai đến tận các thôn, buôn và hộ gia đình. Đến cuối năm 2007, số hộ gia đình văn hoá giữ vững và công nhận mới là 9.247 gia đình văn hoá/12.337 hộ, đạt 74,9%. Tổng số thôn, buôn, khu phố văn hoá được công nhận mới và giữ vững trong năm 2007 là 33 thôn, buôn, khu phố văn hoá (trong đó có 21 thôn, buôn, khu phố văn hoá được công nhận năm 2006 tiếp tục giữ vững và 12 thôn, buôn văn hoá được công nhận năm 2007), đạt tỷ lệ 44,59% so với tổng số thôn, buôn, khu phố trong toàn huyện. Trong tổng số thôn, buôn văn hoá, gia đình văn hoá có nhiều thôn, buôn gia đình văn hoá là người dân tộc. Bên cạnh đó việc đảm bảo an ninh trật tự cũng được các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể tổ chức triển khai và thực hiện đồng bộ theo Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 15/01/2008 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác bảo đảm an ninh trật tự và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình và các tổ chức làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở. Hiện tại trên địa bàn huyện có 14 Hội đồng an ninh trật tự ở 14 xã, thị trấn; 13 Ban bảo vệ thôn xóm; 01 Ban bảo vệ dân phố; 02 Đội thanh niên xung kích; 01 mô hình họ đạo Tịnh Sơn; 01 mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự; 04 mô hình quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư; 09 Đội dân phòng; 02 Hội già làng, trưởng bản; 02 Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, ma tuý mại dâm; 01 Câu lạc bộ an toàn giao thông; 01 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Nhìn chung các mô hình đã và đang hoạt động có hiệu quả, góp phần không nhỏ trong công tác phòng ngừa, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nói chung và vùng đồng bào các dân tộc nói riêng. Các xã có đông đồng bào các dân tộc sinh sống như: Xã Sơn Hội, Cà Lúi, Phước Tân, Sơn Phước, Eachà Rang… tình hình an ninh trật tự được giữ vững.
 
 Về công tác Đảng có 14 Đảng ủy xã, thị trấn, từng cấp ủy xã, thị trấn đã kiện toàn tổ chức, lựa chọn những đảng viên có đạo đức phẩm chất chính trị, năng lực công tác để đảm nhận các chức danh chủ chốt của cấp ủy Đảng như: Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ở các xã như: Cà Lúi, Phước Tân, Suối Trai, Sơn Hội, Sơn Phước là người dân tộc. ở huyện, cán bộ là người dân tộc được bổ nhiệm các chức danh chủ chốt Trưởng, Phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.
 
 Về tổ chức Mặt trận, các hội, đoàn thể, đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ mới theo quy định của Điều lệ. ở cấp xã có Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Chấp hành các hội, đoàn thể. ở cấp thôn buôn có Ban công tác Mặt trận, các chi hội, phân hội của các hội, đoàn thể. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ là người dân tộc đã được huyện quan tâm đào tạo. Đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số đang công tác ở các cơ quan từ huyện đến xã có 368/1.545 cán bộ, chiếm 23,8%, trong đó cấp III có 141 đồng chí; về chuyên môn Đại học có 14 đồng chí, Cao đẳng có 15 đồng chí và Trung cấp có 87 đồng chí, Lý luận chính trị: Cử nhân có 11 đồng chí, Trung cấp 38 đồng chí và Sơ cấp có 43 đồng chí. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được huyện quan tâm, hàng năm, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện ngoài việc tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của các tổ chức cơ sở Đảng, còn phối hợp với chính quyền, Ban Dân vận, Mặt trận và các Hội, Đoàn thể cấp huyện mở các lớp để bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị, về nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ở cơ sở trong đó có cán bộ dân tộc thiểu số, hằng năm huyện cử con, em là người dân tộc đi học tại các trường Trung học, Cao đẳng, Đại học theo chế độ cử tuyển. Trong điều kiện của một huyện miền núi, đời sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ là người dân tộc nói chung phát huy được năng lực, trí tuệ, vẫn giữ được lối sống lành mạnh, trung thành với Đảng, có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là ở thôn buôn. Tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc mong muốn Đảng và Nhà nước lãnh đạo đất nước.ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế-xã hội tạo điều kiện thuận lợi để mọi tầng lớp nhân dân an tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh cải thiện và nâng cao đời sống. Đồng thời có những chính sách cụ thể hơn để phát triển kinh tế-xã hội ở những vùng đặc biệt khó khăn trong đó chú trọng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo thiết thực, hiệu quả.
 
 Để kinh tế-xã hội ở Sơn Hoà phát triển ổn định bền vững trong thời gian tới cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các hội, đoàn thể các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn cho đồng bào ứng dụng kỹ thuật canh tác, biết cày bừa bằng trâu bò, tiến tới cơ giới hóa trong sản xuất, biết sử dụng phân bón, phòng trừ sâu bệnh, đồng thời hướng dẫn cho đồng bào lập vườn và chăn nuôi hộ gia đình. Khuyến khích đồng bào tham gia đẩy mạnh trồng rừng gắn với việc bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng đặc dụng, bảo vệ rừng sinh thái, tăng cường công tác khuyến lâm và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, động viên mua sắm các thiết bị sản xuất chế biến nhỏ, phát triển thương nghiệp dịch vụ của mọi thành phần kinh tế.
 
 Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong đó đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các công trình thủy lợi để có nước phục vụ dân sinh, chăn nuôi, và phát triển diện tích cây lúa nước; chăm lo nâng cao dân trí cho đồng bào, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao sức khỏe và mức sống, thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo. Giúp bà con các dân tộc chủ động vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống mới, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt các chương trình, chính sách xã hội của nhà nước đối với miền núi và các xã nghèo, đặc biệt khó khăn, phát triển ngành nghề truyền thống như thêu dệt… hỗ trợ để đồng bào dân tộc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, khuyến khích các cơ quan, đơn vị cá nhân tạo điều kiện hỗ trợ về vật chất, kinh nghiệm để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần xoá đói, giảm nghèo, thu hẹp được khoảng cách giữa các vùng miền trên địa bàn huyện xứng đáng với truyền thống là huyện Anh hùng.

Nguyễn Chí Thanh
 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,863,276


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs