Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 26/03/2005
Những trọng tâm tuyên truyền trên Tạp chí Dân tộc trong năm 2005


LTS: Ngày 4/3/2005 tại Hà Nội, từ sự quan tâm và gắn bó với công tác dân tộc và Tạp chí Dân tộc, đại biểu Lãnh đạo các cơ quan chức năng của Trung ương, Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trong Uỷ ban Dân tộc, Lãnh đạo cơ quan làm công tác dân tộc của 4 tỉnh: Bắc Giang, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Hà Tây cùng đông đảo cộng tác viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, các cán bộ nghiên cứu, các nhà văn, nhà văn hoá, nhà báo... trên địa bàn Hà Nội đã đến dự Hội nghị Cộng tác viên đầu năm 2005. Sau báo cáo của Lãnh đạo Tạp chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2005, những trọng tâm tuyên truyền trên Tạp chí trong năm 2005, Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc phát biểu chỉ đạo và ý kiến của nhiều đại biểu nói rõ trách nhiệm đối với đồng bào các dân tộc và sự phát triển đi lên ở vùng dân tộc và miền núi cùng những vấn đề của công tác dân tộc được quan tâm thể hiện ở những trọng tâm tuyên truyền trên Tạp chí Dân tộc trong năm 2005. Do chưa có điều kiện tổ chức hội nghị cộng tác viên của Tạp chí ở các địa bàn, với mong muốn những trọng tâm tuyên truyền trên Tạp chí trong năm 2005 nhanh đến với bạn đọc và nhất là đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí trên cả nước, Tạp chí Dân tộc xin trích đăng phần “Những trọng tâm tuyên truyền trên Tạp chí trong năm 2005” trong báo cáo của Lãnh đạo Tạp chí Dân tộc tại Hội nghị. Năm 2005 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, nhiều ngày lễ lớn, năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Với Uỷ ban Dân tộc, là năm chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Nha dân tộc thiểu số, tiền thân của Uỷ ban Dân tộc hiện nay. Để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của một Tạp chí lý luận trên lĩnh vực công tác dân tộc, năm 2005, những trọng tâm tuyên truyền trên Tạp chí, đó là: 1. Tiếp tục tuyên truyền chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và công tác dân tộc đáp ứng những vấn đề đặt ra của thực tiễn; bám sát các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; nhiệm vụ trọng tâm của Uỷ ban và tình hình ở vùng dân tộc, đi sâu vào những vấn đề nổi lên của công tác dân tộc và những vấn đề thiết thực được đồng bào các dân tộc quan tâm. Với những vấn đề: “Bình đẳng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển”; “Công bằng xã hội giữa các dân tộc, giữa miền núi với miền xuôi”; “Vấn đề tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan”… được Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 nêu ra, và các nhiệm vụ mang tính chiến lược, cấp bách như: Đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã phường dân tộc và miền núi; Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số; đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn dân tộc và miền núi… Tạp chí vẫn tiếp tục đi sâu làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và nội dung cụ thể của từng vấn đề. Tiếp tục tuyên truyền kết quả quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về công tác dân tộc; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về công tác dân tộc của Chính phủ, của Uỷ ban Dân tộc, của các bộ, ngành, các địa phương. Đi sâu vào những vấn đề nêu trên là thiết thực góp phần vào việc quán triệt và thực hiện công tác dân tộc, đưa Nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc vào cuộc sống. Đây chính là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Tạp chí Dân tộc. 2. Để chủ động tham gia vào nhiệm vụ tổng kết đổi mới lý luận, thực tiễn trên lĩnh vực công tác dân tộc, tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng X, phần về công tác dân tộc; và để chủ động trong tổ chức nội dung của các số Tạp chí trong năm, Tạp chí Dân tộc sẽ tổ chức một số hội thảo nghiệp vụ và trên Tạp chí sẽ mở chuyên mục “góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X về vấn đề dân tộc”. Với cuộc hội thảo nghiệp vụ: “Thực hiện công tác dân tộc, kết quả cùng những vấn đề đặt ra” do Tạp chí Dân tộc cùng Viện Dân tộc đồng tổ chức, dự kiến vào đầu quý III/2005. Mong muốn của chúng tôi là thông qua hội thảo làm rõ nhận thức về công tác dân tộc trong tình hình hiện nay cùng việc thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ Trung ương đến cơ sở, nhất là thực hiện quyết tâm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân tộc và phát triển vùng dân tộc và miền núi. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của các đồng chí. 3. Tiếp tục chọn, giới thiệu những mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh ở vùng dân tộc, miền núi và trong thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn (Chương trình 135), chú trọng những vùng trọng điểm. Một số “thực tiễn” sẽ được chọn đề cập trong năm 2005 này là: hoạt động của cơ quan làm công tác dân tộc ở một tỉnh; công tác tái định cư phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước của các tỉnh Tây Bắc; việc đảm bảo đất ở, nhà ở, đất canh tác và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn theo Quyết định 134 ở một tỉnh Tây Nguyên… và điển hình Quý Sơn. Tại hội nghị này, có lãnh đạo của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang. Vừa qua, xã miền núi, dân tộc Quý Sơn của huyện Lục Ngạn từ một xã nghèo, kinh tế - xã hội kém phát triển đã phấn đấu đi lên trở thành một xã mạnh về mọi mặt; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trong xã được đảm bảo, xã đã được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất và là “xã văn hoá” đầu tiên của tỉnh Bắc Giang. Chúng tôi đề nghị các đồng chí của địa phương tạo điều kiện để Tạp chí Dân tộc giới thiệu sâu về điển hình Quý Sơn để các địa phương khác tham khảo, học tập. 4. Thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 10 (khoá IX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW5 (khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, kế hoạch của Tạp chí là vào năm 2005 này, chúng tôi sẽ xuất bản phụ san của Tạp chí Dân tộc lấy tên là “Bản sắc dân tộc”. Phụ san “Bản sắc dân tộc” tập trung giới thiệu bản sắc độc đáo của các dân tộc, nhất là các dân tộc thiểu số; những hoạt động ở các địa phương nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và chọn đăng những tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu viết về vùng dân tộc, miền núi của các tác giả là người dân tộc thiểu số và các tác giả người đa số. Dự kiến vào quí III/2005 sẽ ra số đầu tiên. Phụ san “Bản sắc dân tộc” được thực hiện theo phương thức tự cân đối. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Uỷ ban và các cơ quan chức năng và nhất là của các cộng tác viên, các nhà nghiên cứu văn hoá dân tộc, các nhà văn, nhà báo tâm huyết với đề tài dân tộc và miền núi để quyết tâm đi sâu vào mảng văn hoá hết sức phong phú của các dân tộc, góp phần bảo vệ và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc, chống lại sự công phá từ mặt trái của cơ chế thị trường của Tạp chí Dân tộc được thực hiện. 5. Chủ động tham gia đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hoà bình” cùng những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và các hành vi vi phạm pháp luật, các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện chính sách dân tộc cũng là một trọng tâm. Trong năm 2005, vào các dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng, 30 năm giải phóng miền Nam, 60 năm thành lập nước, Tạp chí ra số đặc biệt, có nội dung sâu sắc, hình thức đẹp. Mong trên các số đặc biệt có nhiều bài viết sâu sắc của các đồng chí cộng tác viên. Trên đây là những trọng tâm, trọng điểm tuyên truyền trên Tạp chí trong năm 2005. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc và của các đồng chí cộng tác viên. Chúng tôi luôn chờ đón những đứa con tinh thần mang tình cảm, trách nhiệm, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến cuộc sống đang nhiều thiếu khó của đồng bào các dân tộc cùng những vấn đề vừa mang tính chiến lược vừa cấp bách của công tác dân tộc của các đồng chí.

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,438,078


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs