Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Cần có Chính sách đối với những nghệ nhân và người có uy tín ở vùng dân tộc để bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số
 26/03/2005


Tiếng cồng. ảnh: Vũ Ngọc

Vương Duy Bảo
(Bộ Văn hoá - Thông tin)

Những người có uy tín, nghệ nhân ở vùng các dân tộc thiểu số là những người đứng đầu các dòng họ, các già làng, trưởng bản. Các thầy mo, thầy cúng, thầy tào, ông then… người nắm vững các nghi lễ, phong tục tập quán, văn hoá truyền thống của các dân tộc đồng thời là người hướng dẫn và thực thi các nghi lễ và phong tục đó và lớp trí thức được Nhà nước đào tạo. Còn những nghệ nhân, đó là những người nắm giữ, lưu truyền, phổ biến các loại hình văn học nghệ thuật dân gian, bí quyết nghề cổ truyền. Lớp người này hình thành trên cơ sở cha truyền con nối, tự học tập rèn luyện, được xã hội thừa nhận. Người đứng đầu các dòng họ, các già làng, trưởng bản không tham dự trực tiếp vào việc duy trì và phát triển văn hoá truyền thống. Họ chỉ là chỗ dựa, là người bảo vệ, tạo điều kiện để cho các nghệ nhân, các thầy mo, thầy tào, thầy cúng, ông then, thông qua các sinh hoạt văn hoá để phổ biến, bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống của dân tộc. Còn các thầy mo, thầy cúng, thầy tào, ông then… đây mới là lớp người nắm vững lịch sử dân tộc, thông hiểu phong tục tập quán và các nghi lễ của các dân tộc. Thông qua các hình thức sinh hoạt văn hoá như: các nghi lễ chu kỳ đời người, các lễ hội văn hoá của dân tộc… nhằm hướng mọi người về cội nguồn, đoàn kết và giữ gìn văn hoá truyền thống. Đối với các dân tộc thiểu số lớp người này có một vị trí rất quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào. Bổ sung và làm phong phú thêm các hoạt động văn hoá dân tộc là những nghệ nhân. Nắm trong tay những nghề thủ công cổ truyền, thông hiểu và có khả năng trình diễn, lôi cuốn mọi người thông qua các loại hình dân ca, dân vũ, những nghệ nhân đã góp phần phổ biến, giữ gìn và phát triển nền văn hoá truyền thống của dân tộc từ thế hệ này đến thế hệ khác. Cùng với những nghệ nhân này là số trí thức người dân tộc thiểu số được Nhà nước đào tạo trở về sống và làm việc tại địa phương, cũng góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn và phát huy văn hoá truyền thống. Do được đào tạo, họ có đủ điều kiện để nhận thức và tiếp thu những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Họ chính là những tuyên truyền viên cho đồng bào của mình về ý thức và trách nhiệm đối với văn hoá truyền thống dân tộc. Trong lòng xã hội vùng các dân tộc thiểu số có 2 nhóm đối tượng chính cùng tham gia vào việc bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống của dân tộc đó là: Các già làng, trưởng bản; người đứng đầu các dòng họ; lớp trí thức dân tộc được Nhà nước đào tạo (đối tượng gián tiếp). Các nghệ nhân; các thầy mo, thầy cúng, thầy tào, ông Then… (đối tượng trực tiếp) Hai nhóm đối tượng này xét dưới góc độ văn hoá, họ chính là những trí thức dân tộc, được xã hội thừa nhận và trao cho nhiệm vụ lưu truyền văn hoá truyền thống dân tộc. Như vậy, để bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chúng ta cần chú trọng đến 2 nhóm đối tượng này. Đối với nhóm thứ nhất (các già làng, trưởng bản…) thông qua bộ máy chính quyền các cấp tại địa phương, chúng ta coi trọng và làm tốt việc quán triệt tinh thần và nội dung các nghị quyết của Đảng nhất là Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về văn hoá để họ hiểu và nắm được ý nghĩa của Nghị quyết. Trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cho họ động viên, lôi cuốn tạo điều kiện cho người dân tham gia các hoạt động văn hoá dân tộc, giữ gìn những nét đẹp trong văn hoá truyền thống dân tộc, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu. Đối với nhóm thứ hai (các nghệ nhân, các thầy mo…) đây chính là một trong những đối tượng của các chính sách, chế độ mà chúng ta xây dựng nhằm bảo tồn, phát triển văn hoá dân tộc. Xét dưới góc độ di sản văn hoá, thì những người này đã lưu trữ được nền văn hoá truyền thống của các dân tộc qua trí nhớ, chữ viết, bằng truyền miệng, truyền nghề, và các hình thức lưu trữ, lưu truyền khác bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, diễn xướng dân gian, lối sống, nếp sống, bí quyết nghề thủ công cổ truyền, về y dược, văn hoá ẩm thực, trang phục truyền thống dân tộc… Chúng ta cần nghiên cứu để có chính sách chế độ đãi ngộ đối với họ. Việc xây dựng các chính sách chế độ cần dựa trên quan điểm văn hoá là nền tảng, động lực của sự phát triển kinh tế xã hội. Các chính sách xây dựng cần thoả mãn được yêu cầu tư tưởng và kinh tế đó là vừa làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần dân tộc, vừa đem lại lợi nhuận kinh tế cho các nghệ nhân, các thầy mo, thầy cúng, thầy tào… Với quan điểm đó, đề nghị Nhà nước có chính sách, chế độ đối với những nghệ nhân và người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số nhằm bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, như: 1- Trên tinh thần và nội dung của luật di sản văn hoá, bộ ngành chủ quản tổ chức bình chọn, suy tôn những nghệ nhân ở vùng các dân tộc thiểu số để tuyên truyền giới thiệu với nhân dân trong nước và nước ngoài. Qua đó khích lệ lòng tự hoà văn hoá dân tộc. 2- Khẩn trương có kế hoạch sưu tầm, chọn lọc các di sản văn hoá phi vật thể đối với các dân tộc thiểu số. Nếu chúng ta làm chậm, những di sản đó sẽ bị mai một cùng thời gian trước sự xâm nhập của văn hoá ngoại lai. 3- Đối với hệ thống trường, lớp của ngành Văn hoá - Thông tin cần mở các lớp đào tạo, huấn luyện những người kế nghiệp các nghề thủ công cổ truyền, các nghệ nhân, nghệ sĩ dân gian. 4- Đối với các cá nhân và nhóm nghệ nhân ưu tú được suy tôn cần được trân trọng và có chính sách đãi ngộ thích hợp như: mỗi tháng cấp cho họ một khoản tiền nhất định để họ có điều kiện duy trì cuộc sống và tham gia các hoạt động bảo tồn văn hoá. Để thể hiện sự quan tâm, ưu ái của Đảng và Nhà nước, hàng năm Bộ ngành chủ quản tổ chức gặp mặt để động viên, khích lệ đội ngũ này. 5- Cần tạo thêm sân chơi cho các hoạt động văn hoá dân tộc như chúng ta đã làm vừa qua: Ngày hội văn hoá các dân tộc; Làng vui chơi, làng ca hát của Đài truyền hình Việt Nam. Những hoạt động này chính là mảnh đất để nền văn hoá dân tộc truyền thống có điều kiện tồn tại và phát triển. Song cần nhân rộng trên nhiều vùng của các dân tộc thiểu số, làm phong phú thêm về nội dung nhưng phải đảm bảo tính dân tộc, đi sâu vào văn hoá truyền thống. Không nên đưa nghệ thuật chuyên nghiệp vào sân chơi này. 6- Cục bản quyền tác giả văn học nghệ thuật cần giúp đỡ và tạo điều kiện để các nghệ nhân, những người nắm giữ các di sản văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số được đăng ký bản quyền tác giả.

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,469,801


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs