Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Trường Cán bộ Dân tộc
 03/01/2013

           Tên đơn vị: Trường Cán bộ Dân tộc
           Địa chỉ: Số 323B, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội
           Điện thoại: 04. 37831662
           Email: truongdaotaocanbo@cema.gov.vn

           Trường Cán bộ Dân tộc là đơn vị sự nghiệp công lập của Uỷ ban Dân tộc, có chức năng giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Uỷ ban Dân tộc, Ban Dân tộc các địa phương; cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở; thực hiện các dịch vụ công khác về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
            Trường Cán bộ dân tộc (sau đây gọi tắt là Trường) là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.
           Nhiệm vụ và quyền hạn
            1. Xây dựng kế hoạch hằng năm, dài hạn về đào tạo, bồi dưỡng của Trường trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.
            2. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Uỷ ban Dân tộc, Ban Dân tộc các địa phương và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc đối với cán bộ cơ sở vùng dân tộc.
            3. Xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình, sách hướng dẫn giảng dạy phục vụ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng, phương thức đào tạo và yêu cầu nhiệm vụ của Trường.
            4. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc, các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch.
            5. Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các đề án, dự án quốc tế có liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Hợp tác, liên kết đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định.
            6. Cấp các văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi đào tạo, bồi dưỡng của Trường theo quy định.
            7. Xây dựng, kiện toàn bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, cộng tác viên có trình độ, năng lực theo yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức nghiên cứu khoa học nhằm đổi mới, hoàn thiện nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng của Trường.
            8. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Thực hiện các chế độ chính sách, nhận xét, đánh giá và theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên của Trường; xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài chính, tài sản được giao theo quy định.
            9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.
            Cơ cấu tổ chức
           
1. Trường Cán bộ dân tộc gồm có Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, các Trưởng, Phó khoa, phòng chức năng và các cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ trực tuyến.
            Hiệu trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về toàn bộ hoạt động của Trường.
            Phó Hiệu trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng phụ trách một số mảng công tác của Trường và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công.
            2. Các khoa, phòng chức năng
            a) Các khoa:
            - Khoa Kiến thức cơ bản;
            - Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc;
            - Khoa Nghiệp vụ công tác dân tộc và Kiến thức bổ trợ.
            b) Các phòng chức năng:
            - Phòng Đào tạo;
            - Phòng Quản lý khoa học - Đối ngoại - Thư viện;
            - Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị;
            - Phòng Tài chính - Kế toán.
            Hiệu trưởng Trường Cán bộ dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng chức năng theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và thoả thuận với Vụ Tổ chức cán bộ, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc bổ nhiệm các chức danh đó.
            3. Hiệu trưởng Trường Cán bộ dân tộc có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng chức năng; Quy chế hoạt động của Trường. Xây dựng Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trường trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

TS. Hoàng Hữu Bình
Phó Hiệu trưởng
TS. Trịnh Quang Cảnh
Phó Hiệu trưởng
Ths. Nguyễn Văn Khuê
Trưởng khoa
Quản lý NN về công tác DT
Nguyễn Văn Chí
Trưởng phòng
Tài chính - Kế toán
   
Ths. Nguyễn Văn Dũng
Trưởng phòng
Hành chính-Tổ chức-Quản trị
Lù Thị Lai
Phó Trưởng phòng
Hành chính-Tổ chức-Quản trị
TS. Vũ Thị Thanh Minh
Phó Trưởng phòng
Kiến thức cơ bản
 
     

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 66,404,676


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs