Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Viện Dân tộc
 21/08/2012

         Tên đơn vị: Viện Dân tộc
          Địa chỉ: Số 76, Phố An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nôi
          Điện thoại - Fax: 04. 37913001
          Email: iema@cema.gov.vn          
          
            Viện Dân tộc là đơn vị sự nghiệp công lập của Uỷ ban Dân tộc, có chức năng giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc.
            Viện Dân tộc là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.
            Tên giao dịch quốc tế của Viện Dân tộc: Institute for Ethnic Minorities Affairs (IEMA).
            Nhiệm vụ và quyền hạn
           
1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, đề xuất giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ hằng năm, dài hạn của Viện Dân tộc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch, nhiệm vụ đã được phê duyệt.
            2. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ cho việc đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc; các chính sách đặc thù, các dự án, đề án phát triển vùng dân tộc đặc biệt khó khăn, vùng biên giới; chính sách đặc thù đối với cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc, chính sách thu hút, tăng cường cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng dân tộc; chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và các chính sách khác đối với vùng dân tộc.
            3. Chủ trì điều tra, nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng bộ dữ liệu về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; xác định thành phần các dân tộc thiểu số Việt Nam; xây dựng tiêu chí phân định các khu vực vùng dân tộc theo trình độ phát triển.
            4. Nghiên cứu, ứng dụng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả ở vùng dân tộc; đề xuất triển khai phương án nhân rộng các điển hình người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong thực hiện chính sách dân tộc.
            5. Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án do các tổ chức trong nước và quốc tế tài trợ, đầu tư đối với vùng dân tộc theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.
            6. Tham gia đấu thầu, tuyển chọn, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, môi trường và cung cấp các dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Dân tộc.
            7. Hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật.
            8. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc tiến hành sơ kết, tổng kết, nghiên cứu, đánh giá hiệu quả việc thực hiện chính sách dân tộc, các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.
            9. Chủ trì hoặc tham gia biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu nghiên cứu khoa học về công tác dân tộc và phát hành bản tin báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của Viện theo quy định.
            10. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Thực hiện các chế độ, chính sách, nhận xét, đánh giá và theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức của Viện; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định.
            11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.
           Cơ cấu tổ chức
           
1. Viện Dân tộc gồm có Viện trưởng, các phó Viện trưởng, các Trưởng, Phó phòng chức năng và các cán bộ, công chức, viên chức, làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ trực tuyến.
            Viện trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về toàn bộ hoạt động của Viện Dân tộc.
            Phó Viện trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng. Phó Viện trưởng giúp Viện trưởng phụ trách một số mặt công tác của Viện và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về nhiệm vụ được phân công.
            2. Các phòng chức năng, trung tâm trực thuộc:
            a) Các phòng chức năng:
            - Phòng Hành chính, Tổ chức;
            - Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế;
            - Phòng Nghiên cứu chính sách kinh tế;
            - Phòng Nghiên cứu chính sách xã hội;
            - Phòng Thông tin, Tư liệu và Tạp chí Nghiên cứu dân tộc.
            Viện trưởng Viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng, Phó các phòng chức năng theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và thoả thuận với Vụ Tổ chức cán bộ, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc bổ nhiệm các chức danh đó.
            b) Các trung tâm trực thuộc:
            Ngoài các phòng chức năng, Viện Dân tộc còn có các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, trung tâm tư vấn, hoạt động độc lập tự trang trải kinh phí. Viện trưởng Viện Dân tộc xây dựng Đề án tổ chức và hoạt động và quyết định thành lập các Trung tâm sau khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt Đề án.
            3. Viện trưởng Viện Dân tộc có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng chức năng; Quy chế hoạt động của Viện. Xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

PGS.TS. Ngô Quang Sơn
Viện trưởng

Lò Giàng Páo
Phó Viện trưởng

Đinh Văn Tỵ
Phó Viện trưởng

 

Nguyễn Cao Thịnh
Trưởng phòng
Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế

 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 66,404,150


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs