Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Vụ Tổng hợp
 04/01/2013

Tên đơn vị: Vụ Tổng hợp

Địa chỉ: Số 80 Phan Đình Phùng, Hà Nội

Điện thoại: 0804 3018

Email: vutonghop@cema.gov.vn

 

Vụ Tổng hợp là đơn vị của Uỷ ban Dân tộc có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) tổng hợp tình hình công tác dân tộc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban Dân tộc.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì tổng hợp, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc; các vấn đề về dân tộc ở vùng dân tộc.

2. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tổng hợp kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc từ Trung ương đến địa phương; tổng hợp việc thực hiện các chương trình, dự án, đề án do các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức khác chủ trì xây dựng, chỉ đạo thực hiện liên quan đến công tác dân tộc.

3. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng và trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, của Thủ tướng Chính phủ; các dự thảo chương trình hành động của Uỷ ban Dân tộc theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc hằng năm và 5 năm; xây dựng các dự thảo báo cáo công tác dân tộc quí, 6 tháng, năm của Uỷ ban Dân tộc.

5. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương và tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và nội dung quản lý nhà nước về công tác dân tộc cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn vùng dân tộc.

6. Chủ trì chuẩn bị các báo cáo công tác dân tộc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Ban Cán sự Đảng Uỷ ban Dân tộc trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Ban của Đảng, Cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội.

7. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ các cuộc họp, hội nghị của lãnh đạo, thành viên Uỷ ban Dân tộc; tổng hợp tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Uỷ ban Dân tộc theo Quy chế; làm đầu mối tiếp nhận và cung cấp thông tin tổng hợp, báo cáo tình hình công tác dân tộc cho các thành viên Uỷ ban Dân tộc.

8. Thực hiện nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu của Vụ.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

10. Quản lý, phân công, nhận xét, đánh giá, theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức thuộc Vụ; quản lý tài sản được Ủy ban giao cho đơn vị. Đề xuất việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc biên chế của Vụ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định.

Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Tổng hợp có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng, các Trưởng, Phó phòng chức năng và các chuyên viên, làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ trực tuyến.

Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về toàn bộ hoạt động của Vụ.

Các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng. Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng phụ trách một số mặt công tác của Vụ và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Tổng hợp các vấn đề kinh tế (gọi tắt là Phòng Tổng hợp I);

b) Phòng Tổng hợp các vấn đề xã hội (gọi tắt là Phòng Tổng hợp II).

Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng theo quy định và theo phân công của lãnh đạo Vụ.

3. Vụ trưởng Vụ Tổng hợp có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng và xây dựng Quy chế làm việc của Vụ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt.

Hoàng Đức Thành
Phó Vụ trưởng

Cầm Văn Thanh
Phó Vụ trưởng

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 66,404,281


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs