Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Vụ Hợp tác Quốc tế
 10/01/2013

Tên đơn vị: Vụ Hợp tác Quốc tế

Địa chỉ: Số 80 Phan Đình Phùng, Hà Nội

Điện thoại: 080 44331

Email: htqt@cema.gov.vn

 Vụ Hợp tác Quốc tế là đơn vị của Ủy ban Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc và thực hiện công tác đối ngoại của Ủy ban Dân tộc.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm:

a) Chủ trương, biện pháp mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế; đàm phán, ký, phê chuẩn, phê duyệt hoặc gia nhập và biện pháp bảo đảm thực hiện điều ước quốc tế về lĩnh vực công tác dân tộc trước khi Uỷ ban Dân tộc trình Chính phủ phê duyệt;

b) Chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn và hằng năm, quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của Ủy ban Dân tộc;

c) Việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc trước khi Uỷ ban Dân tộc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Việc tham gia các tổ chức quốc tế theo phân công của Chính phủ.

2. Tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc;

3. Chủ trì thực hiện:

a) Tổ chức các đoàn ra, đoàn vào của Ủy ban Dân tộc theo chương trình, kế hoạch và đột xuất;

b) Chuẩn bị tài liệu, nội dung, chương trình làm việc của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc với đối tác nước ngoài;

c) Tổ chức việc tiếp khách quốc tế của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; công tác lễ tân ngoại giao trong quan hệ quốc tế; hướng dẫn, thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh cho các đoàn ra, đoàn vào và các thủ tục khác theo quy định đối với chuyên gia nước ngoài đến làm việc với Ủy ban Dân tộc;

d) Thống nhất nội dung, chương trình làm việc của các đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đi công tác, học tập, nghiên cứu và dự hội nghị, hội thảo ở nước ngoài theo kế hoạch và đột xuất, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định; theo dõi, tổng hợp, đánh giá hiệu quả các đoàn công tác đó và báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

đ) Tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc tế theo uỷ quyền của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban Dân tộc;

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp việc thực hiện điều ước quốc tế,  chương trình, dự án hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực công tác dân tộc đã được phê duyệt.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Tổng hợp thông tin đối ngoại phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc và các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban;

b) Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về hợp tác quốc tế đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

c) Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; các hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác để vận động các nguồn tài trợ quốc tế đối với vùng dân tộc theo quy định;

d) Thẩm định nội dung, xây dựng các điều ước quốc tế, chương trình, dự án hợp tác quốc tế do Ủy ban Dân tộc quản lý.

5. Tổng hợp, đánh giá, sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

6. Quản lý, phân công, nhận xét, đánh giá, theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức thuộc Vụ; quản lý tài sản được Uỷ ban giao cho đơn vị. Đề xuất việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc biên chế của Vụ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Hợp tác quốc tế có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và các chuyên viên, làm việc trực tuyến theo quy chế làm việc của Vụ.

2. Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về toàn bộ hoạt động của Vụ.

Các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng. Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng phụ trách một số mặt công tác của Vụ và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

3. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của Vụ, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt.

Nguyễn Quang Đức
Vụ trưởng
Vi Xuân Hoa
Phó Vụ trưởng
Hồ Thị Thanh Trúc
Phó Vụ trưởng
Trần Trung
Phó Vụ trưởng

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 66,404,648


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs