Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Vụ Tuyên Truyền
 03/01/2013

Tên đơn vị: Vụ Tuyên truyền

Địa chỉ: Số 18 Lý Văn Phúc, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37172769

Email: vutuyentruyen@cema.gov.vn

 

Vụ Tuyên truyền là đơn vị của Ủy ban Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động tuyên truyền hằng năm trong lĩnh vực công tác dân tộc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực công tác dân tộc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện.

3. Thu thập thông tin, điểm báo và tổng hợp tình hình dư luận xã hội vùng dân tộc để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

4. Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm:

 a) Định hướng hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực công tác dân tộc đối với các cơ quan, đơn vị và các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương, địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc;

b) Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số cả nước;

c) Chuẩn bị các nội dung, hướng dẫn kế hoạch tổ chức Hội nghị, Đại hội đại biểu xuất sắc các dân tộc thiểu số các cấp và toàn quốc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các báo, tạp chí, trang tin điện tử của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật; quản lý và tổ chức thực hiện hiện Quyết dịnh số 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

đ) Tổ chức  hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đại biểu dân tộc thiểu số trên các vùng miền của cả nước nhằm tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam;

e) Chỉ đạo biên soạn các tài liệu tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

5. Tham mưu xây dựng các chương trình, nội dung phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc với các Bộ, ngành, cơ quan thông tấn báo chí Trung ương để tăng cường công tác tuyên truyền đối với vùng đồng bào dân tộc trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt và tổ chức thực hiện.

6. Hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện công tác tuyên truyền trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc.

7. Nghiên cứu, đề xuất việc sưu tầm tư liệu, hiện vật phục vụ xây dựng Phòng truyền thống của Cơ quan công tác dân tộc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện.

8. Thường trực Ban chỉ đạo  phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc và một số chương trình công tác phối hợp của Ủy ban Dân tộc với một số Bộ, ngành liên quan theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

9. Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong hoạt động tuyên truyền theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

10. Quản lý, phân công, nhận xét, đánh giá, theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức thuộc Vụ; quản lý tài sản được Ủy ban giao cho đơn vị. Đề xuất việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc biên chế của Vụ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định.

 11.Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Tuyên truyền có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng các chuyên viên, làm việc trực tuyến theo quy chế làm việc của Vụ.

2. Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về toàn bộ hoạt động của Vụ.

Các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng. Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng phụ trách một số mặt công tác của Vụ và chịu trách nhiêm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

3. Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của Vụ, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt.

 


Chu Tuấn Thanh
Vụ trưởng
 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 66,403,854


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs