Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Vụ Chính sách Dân tộc
 30/08/2011

Tên đơn vị: Vụ Chính sách Dân tộc

Địa chỉ: Số 18 Lý Văn Phúc, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37173180

Email: vuchinhsachdantoc@cema.gov.vn

 

Vụ Chính sách Dân tộc là đơn vị của Ủy ban Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) thực hiện quản lý nhà nước về chính sách dân tộc trong phạm vi cả nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1, Chủ trì, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản về chính sách dân tộc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội, củng cố anh ninh quốc phòng vùng dân tộc và chính sách khác đối với các dân tộc thiểu số và vùng dân tộc có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

3. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan xây dựng chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành hoặc cấp có thẩm quyền ban hành.

4. Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, dự án về chính sách dân tộc theo sự phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

5. Chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan và các địa phương giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi.

6. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án do Ủy ban Dân tộc quản lý theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

7. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách dân tộc cho phù hợp với thực tiễn vùng dân tộc và miền núi.

8. Chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Chính phủ điều chỉnh tiêu chí và phân định khu vực theo trình độ phát triển ở vùng dân tộc và miền núi theo từng thời kỳ.

9. Thường trực công tác Nhân quyền của Ủy ban.

10. Trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện một số chương trình, dự án theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

11. Thường trực một số chương trình công tác phối hợp của Ủy ban Dân tộc với một số Bộ, ngành liên quan theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

12. Phối hợp, tham gia với các Vụ, đơn vị của Ủy ban:

a) Chuẩn bị nội dung để Bộ trưởng, Chủ nhiệm trả lời chất vấn của cử tri, đại biểu Quốc hội về chính sách dân tộc;

b) Xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, chương trình hành động thuộc lĩnh vực công tác dân tộc;

c) Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công tác dân tộc.

14. Quản lý, phân công, nhận xét, đánh giá, theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức thuộc Vụ; quản lý tài sản được Ủy ban giao cho đơn vị. Đề xuất việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc biên chế của Vụ, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Chính sách dân tộc có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng, các Trưởng, Phó phòng chức năng và các chuyên viên, làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ trực tuyến.

Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về toàn bộ hoạt động của Vụ.

Các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng. Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng phụ trách một số mặt công tác của Vụ và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Chính sách Kinh tế;

b) Phòng Chính sách Xã hội;

c) Văn phòng điều phối Chương trình 135.

Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng (đối với Văn phòng điều phối Chương trình 135 là Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng), do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng theo quy định và theo phân công của lãnh đạo Vụ.

3. Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng và xây dựng Quy chế làm việc của Vụ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt.

Trịnh Công Khanh
Vụ trưởng

Võ Văn Bảy
Phó Vụ trưởng

Nguyễn Văn Xuân
Phó Vụ trưởng

Bế Thị Hồng Vân
Phó Vụ trưởng

Phạm Thị Sửu
Trưởng phòng CSXH

Lê Thị Thái Hoà
Trưởng phòng CSKT

Hà Việt Quân
Chánh VP ĐP 135

 

Lâm Quốc Hồng
Phó trưởng phòng CSXH

Phạm Chí Trung
Phó trưởng phòng CSKT

Nguyễn Văn Duẩn
Phó Trưởng phòng CSKT

   

Nguyễn Văn Tân
Phó Chánh VP ĐP 135

   

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 66,404,370


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs