Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 03/07/2008
Những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua yêu nước


Các đại biểu dự Lễ phát động Thi đua kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

LTS: Ngày 11/6/2008, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Lễ phát động thi đua kỷ niệm 60 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát động phong trào thi đua năm 2008 với 5 nhiệm vụ trọng tâm. Tạp chí Dân tộc trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 5 nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua.

1. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội, người người thi đua, ngành ngành thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

 Trước mắt tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, mà trọng tâm là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế bền vững. Chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, giúp đỡ thiết thực cho người nghèo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của xã hội, như giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai…

 2. Tiếp tục phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua toàn dân làm kinh tế giỏi, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mở rộng thiết thực phong trào cả nước xây dựng nếp sống văn hóa và trở thành một xã hội học tập; tôn vinh, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt; bồi dưỡng và nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến.

 3. Tiếp tục nghiên cứu và quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

 4. Để thực hiện tốt những công việc nêu trên, các cấp, các ngành phải tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị, nghiêm túc thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và các qui định của Chính phủ. Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của thi đua, khen thưởng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong sản xuất kinh doanh, phải gắn kết phong trào thi đua với môi trường cạnh tranh, hợp tác bình đẳng và lành mạnh theo pháp luật để nâng cao hiệu quả kinh tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu và lợi ích của mỗi người, của tập thể và của đất nước.

 5. Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc phải nâng cao hơn nữa về vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và người đứng đầu các tổ chức; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác thi đua, khen thưởng, làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là phong trào của quần chúng, là sức mạnh của nhân dân và phải khắc phục bằng được tính hình thức trong thi đua, khen thưởng, đặc biệt là phải ngăn ngừa và loại trừ bệnh thiếu trung thực; phải làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực tinh thần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng con người mới.

 Các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các cơ quan truyền thông trong cả nước cần mở đợt tuyên truyền về vai trò, vị trí, ý nghĩa quan trọng của phong trào thi đua yêu nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền các điển hình, các nhân tố mới ở tất cả các lĩnh vực, các ngành, các thành phần kinh tế, các vùng, các địa phương trong cả nước và bằng nhiều hình thức, biện pháp để nhân rộng các điển hình tiên tiến.

 Từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa mục tiêu thi đua thành chương trình, biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện và có kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả một cách thực chất.
 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,913,195


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs