Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 24/03/2005
Báo chí phải thể hiện đầy đủ trí tuệ, tư tưởng, tình cảm tốt đẹp của xã hội

LTS: Tại Hội nghị Báo chí toàn quốc đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, có bài phát biểu quan trọng. Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21 - 6) Tạp chí Dân tộc trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc phần nói về phương hướng nhiệm vụ sắp tới của báo chí. 

... Nghị quyết Trung ương 9 nêu ra 6 mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội IX của Đảng, nhưng tựu trung lại có 3 mục tiêu lớn: Phát triển nhanh và vững chắc, đảm bảo mức tăng trưởng kinh tế hai năm 2004-2005 mỗi năm đạt trên 8%. Phát triển văn hoá xã hội đồng bộ hơn với tăng trưởng kinh tế; Tạo sự chuyển biến toàn diện và sâu sắc trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện cải cách hành chính ở nước ta.

Ba mục tiêu lớn này là ba định hướng lớn trong công tác tuyên truyền hiện nay, đó là ba cột trụ (chính trị, kinh tế, văn hoá) phải phát triển đồng bộ, vững chắc, làm cơ sở hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Trách nhiệm của báo chí đối với tuyên truyền ba mục tiêu trên là rất lớn. Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, báo chí phải:

- Thứ nhất là, không có sai phạm về chính trị, không để xảy ra hiện tượng lâu nay chúng ta nói là báo chí “quá đà” trong thông tin tuyên truyền.

- Thứ hai là, báo chí phải thể hiện đầy đủ trí tuệ, tư tưởng, tình cảm tốt đẹp của xã hội.

Phải làm sao để nhân dân khi tiếp xúc với sản phẩm báo chí thì nâng cao được trí tuệ, tình cảm của họ. Kể cả đấu tranh chống tiêu cực, báo chí phải giúp người đọc thấy hướng đi của cuộc đấu tranh và cổ vũ họ tham gia tích cực và chống tiêu cực. Báo chí phải giúp người đọc phát hiện nhân tố mới, học hỏi điển hình tiên tiến. Như thế là báo chí phải đáp ứng ngày càng đầy đủ trình độ nhận thức tư tưởng tình cảm tốt đẹp của người đọc, người nghe nhìn.

- Thứ ba là, báo chí phải là một sản phẩm văn hoá tinh thần lành mạnh, hấp dẫn. Hiện nay, còn nhiều tờ báo chưa chịu trăn trở cải tiến để tờ báo ngày càng đẹp, ngày càng hấp dẫn. Làm sao để mỗi tờ báo phải trở thành một sản phẩm văn hoá ưa thích, phù hợp thị hiếu lành mạnh của công chúng thì chúng ta mới hy vọng làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục nhân dân.

Vậy, làm gì để nâng cao chất lượng của báo chí, phấn đấu đạt được ba mục tiêu nêu trên? Tôi xin gợi ý một số điểm:

- Một là, nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng cao đẹp trong những người làm báo. Rất mong các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo chí, ngành tuyên giáo cả nước quan tâm đến hướng dẫn, tuyên truyền lý tưởng cho người làm báo, nhất là đội ngũ làm báo trẻ, mang hết trí tuệ, công sức, tình cảm phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

Mới đây, Ban Bí thư đã họp để thông qua chỉ thị về Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam sắp tới. Có nhiều vấn đề đặt ra, trong đó có lý tưởng thanh niên Việt Nam hiện nay. Ban Bí thư cho rằng lý tưởng của thanh niên hiện nay là hết lòng vì sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Lý tưởng trên cũng phải thấm sâu vào mỗi người Việt Nam trong đó có mỗi người làm báo. Khi người làm báo có lý tưởng rõ ràng thì họ mới đủ niềm tin để hướng dẫn người đọc báo xây dựng những tư tưởng, tình cảm lớn, đấu tranh chống lại những việc làm và quan niệm sai trái, thậm chí thù địch.

- Hai là, báo chí phải tự mình trở thành tấm gương phản ánh tinh hoa, trí tuệ của đất nước. Người đọc lật mặt báo hằng ngày phải thấy được trí tuệ, tinh hoa đất nước ngày càng rạng rỡ, có nhiều điều đáng suy nghĩ, học hỏi, hướng dẫn người ta hành động. Cần khắc phục hiện tượng mượn danh nghĩa chống tiêu cực nhưng chỉ vẽ ra một hình ảnh xã hội đen tối, nơi này hiếp dâm, nơi kia cướp giật. Điều đó hết sức bất lợi. Chúng ta phải chỉnh đốn lại việc phản ánh mặt trái của xã hội, làm sao để báo chí là tấm gương phản ánh một xã hội đang đi lên vì một tương lai tốt đẹp của con người.

- Ba là, báo chí phải đi đầu trong tuyên truyền và giáo dục pháp luật. Tháng 12/2003, Ban Bí thư ra Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, trong đó ghi rõ trách nhiệm của báo chí phải tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Báo chí tham gia hướng dẫn dự luận xã hội cho nên phải hết sức mẫu mực về chấp hành luật pháp và tham gia xây dựng pháp chế. Vừa qua một vài cơ quan báo chí, cán bộ báo chí đã phải ra toà, nhận bản án trước cơ quan bảo vệ pháp luật, đó là điều hết sức đáng tiếc. Báo chí phải ra sức tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phải tự mình gương mẫu chấp hành pháp luật.

- Bốn là, xây dựng chế độ phát ngôn và chế độ thông tin báo chí. Ban Bí thư đã có Thông báo số 33 ngày 03/6/2003 về việc này. Chính phủ cũng đã có văn bản quy định các bộ, ngành bố trí người phát ngôn và duy trì chế độ họp báo. Tôi cho rằng đây là phương thức cần thiết giúp báo chí hoạt động đúng hướng, đảm bảo chất lượng nội dung của báo chí đồng thời cải thiện mối quan hệ giữa người đưa tin và các cơ quan quản lý nhà nước. Vừa qua, một số cơ quan đã bước đầu làm tốt việc này, nhưng nhìn chung là chưa tạo ra chế độ làm việc nề nếp, tin cậy giữa người làm báo và cơ quan cung cấp tin. ở Cộng hoà liên bang Đức có ba phát ngôn viên của Chính phủ, mỗi bộ lại có một người phát ngôn và hàng tuần có 3 kỳ họp báo chung vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Mỗi kỳ họp, 3 phát ngôn viên của Chính phủ và 13 phát ngôn viên của các bộ vừa thông báo tin tức liên quan đến công việc của Chính phủ, bộ, vừa trả lời các câu hỏi của nhà báo. Trên cơ sở nguồn thông tin từ các phát ngôn viên cung cấp và nguồn tin nhà báo thu thập được để các báo đưa tin kịp thời. ở Hàn Quốc, Công ty Thép Posco, một công ty mỗi năm sản xuất hàng chục triệu tấn thép cũng thực hiện chế độ họp báo hàng tuần.

Qua kinh nghiệm của hai nước trên, tôi cho rằng báo chí phải được cung cấp ngày càng nhiều những thông tin chính thức từ các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp, qua tiếng nói người phát ngôn theo một chế độ tiếp xúc định kỳ. Đây là cơ chế để báo chí có điều kiện đưa tin chính xác hơn. Các bộ, ngành, và các địa phương cần thực hiện tốt chế độ thông tin mà Ban Bí thư và Chính phủ đã cho chủ trương. Chế độ họp báo phải thiết thực, chất lượng không phải để đối phó, hình thức.

- Năm là, báo chí phải đặt mình trong khung cảnh quan hệ quốc tế ngày càng rộng lớn và phức tạp để làm tốt nhiệm vụ thông tin.

Chúng ta không hạn chế việc nắm bắt, tìm hiểu tình hình thế giới để từ đó cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho cán bộ, nhân dân. Ngày nay, ngay cả những sự kiện xảy ra ở châu Mỹ, châu Phi nhưng nếu được thông tin đầy đủ thì vẫn có tác dụng nâng cao tư tưởng, tình cảm của cán bộ, nhân dân. Ví dụ: người nông dân chúng ta, qua truyền hình, thấy các cháu nhỏ ở châu Phi đói khổ như vậy thì họ càng tin tưởng vào con đường đổi mới của chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta đang sống trong quá trình hội nhập khu vực và mở rộng giao lưu quốc tế nên cần phải có nhiều thông tin để thực sự chủ động không bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn, lúng túng về chính trị, kinh tế, văn hóa... Điều cần lưu ý là, hoàn nắm bắt thông tin hiện nay rất phức tạp, nhiều cường quốc về thông tin đang nhào nặn thông tin theo ý đồ của họ, gây bất lợi cho ta nên chỉ đạo thông tin đối ngoại phải kỹ lưỡng, thận trọng, tránh tình trạng cung cấp thông tin không đúng với bản chất của sự việc, hiện tượng. Cần bố trí những cán bộ chuyên trách làm tốt công việc sưu tầm, xử lý, phát hành thông tin đối ngoại. Các cộng tác viên về thông tin đối ngoại cũng phải có đủ sự tin cậy về chính trị và chuyên môn để đảm bảo trang tin quốc tế của chúng ta ngày càng có chất lượng cao.

Mặt khác, thông tin về nước ngoài phải thận trọng tránh sơ hở làm xấu quan hệ hợp tác đối ngoại của nước ta với các nước. Đây là vấn đề mới và khó, đòi hỏi sự tinh tế và sâu sắc của người quản lý báo chí và các Tổng biên tập báo, nhưng tin chắc rằng chúng ta sẽ làm tốt. 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,259,042


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs