Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 24/03/2005
Những vấn đề rút ra từ một dự án

Bế Hồng Vân

(Vụ Chính sách Dân tộc - UBDT)

 

Dự án: “Hợp tác nghiên cứu, nhập nội một số giống cây trồng và công nghệ bảo quản, chế biến phù hợp vào một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam” (gọi tắt là Dự án Hợp tác Khoa học Công nghệ với Ấn Độ) là một Dự án được xây dựng trong khuôn khổ Nghị định thư đã được ký kết giữa Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học Công nghệ) Việt Nam và Bộ Khoa học Môi trường Ấn Độ. Uỷ ban Dân tộc là cơ quan chủ trì thực hiện Dự án trong thời gian 3 năm (2001-2004).

Mục tiêu cụ thể của Dự án gồm: Hợp tác nghiên cứu xác định các giống cây trồng và công nghệ bảo quản, chế biến phù hợp với điều kiện, kinh tế - xã hội trên địa bàn một số tỉnh miền núi phía Bắc, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững vùng dân tộc và miền núi; Hợp tác thử nghiệm các cây trồng và công nghệ đã được xác định, trên cơ sở đó xây dựng mô hình tổng hợp tại vùng dự án; Đề xuất chính sách mở rộng sản xuất các loại cây trồng và công nghệ phù hợp cho những vùng có đặc điểm tương tự vùng dự án.

Đây là một Dự án hợp tác, thử nghiệm giống cây lấy dầu gồm lạc, cải dầu và hướng dương trên các địa bàn có điều kiện tự nhiên như thổ nhưỡng, khí hậu tương đối khác nhau (Trại thí nghiệm Văn Điển - Hà Nội, huyện Võ Nhai - Thái Nguyên, huyện Mộc Châu - Sơn La và Trung tâm chuyển giao KHCN Cao Bằng). Dự án có các hoạt động chính:

- Khảo sát xác định một số giống cây trồng và công nghệ phù hợp: Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức đoàn công tác khảo sát tại Ấn Độ tìm hiểu tiềm năng hợp tác và các cam kết hỗ trợ của phía bạn, qua đó lựa chọn các giống cây trồng và công nghệ nhập nội. Các nhóm cây trồng tập trung khảo sát bao gồm các loại cây lấy dầu: Lạc, hướng dương, cải dầu. Dự án đã tiến hành đánh giá thị trường, bổ sung cơ sở khoa học cho việc xác định các giống cây trồng và công nghệ thích hợp.

- Thử nghiệm, chuyển giao khoa học công nghệ mới: Đây là hoạt động chính của Dự án, ban quản lý Dự án đã ký kết các hợp đồng chuyên môn với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Công nghệ Thực phẩm, Chi cục Định canh Định cư Thái Nguyên, Phòng Nông nghiệp huyện Mộc Châu (Sơn La), Trung tâm chuyển giao khoa học công nghệ Cao Bằng. Với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia Ấn Độ và các nhà khoa học Việt Nam, các hoạt động thử nghiệm đã do người dân địa phương vùng dự án trực tiếp tiến hành.

Trong quá trình hoạt động của Dự án, các phương thức chuyển giao khoa học công nghệ chủ yếu được thực hiện, các phương pháp được tổ chức đan xen nhau. Đặc biệt các phương pháp trình diễn để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, lớp huấn luyện, thực hành trên đồng ruộng được Dự án đặc biệt chú ý triển khai. Ngay trong năm 2001, Dự án đã phối hợp với các cán bộ kỹ thuật của các Viện Khoa học tổ chức những lớp huấn luyện cho hàng trăm lượt hộ nông dân về kỹ thuật canh tác các loại cây lấy dầu như lạc, cải dầu, hướng dương. Chỉ tính riêng huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trong năm đầu tiên Dự án đã đào tạo và phát tài liệu cho 138 lượt học viên là đại diện cho các hộ nông dân trong vùng. Nhìn chung, các học viên đều rất quan tâm đến kỹ thuật trồng giống cây mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Theo đánh giá của các chuyên gia,  đa số học viên đã nắm được các kỹ thuật canh tác các giống mới. Qua việc thực hiện chuyển giao kỹ thuật tại các địa phương cho thấy, người nông dân nếu được hướng dẫn kỹ thuật và giám sát chặt chẽ của các chuyên gia thì có thể tiếp xúc nhanh với các kỹ thuật và giống cây trồng mới. Mặc dù đây mới là giai đoạn thử nghiệm mang tính chất thăm dò, thông thường được thực hiện tại các trại thí nghiệm có đầy đủ điều kiện vật chất và nhân lực. Song kết quả thử nghiệm cho thấy không có sự chênh lệch nhiều giữa việc thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn và thử nghiệm trực tiếp trên hiện trường với người nông dân. Đây là phương pháp tiếp cận mạnh dạn của Dự án trong điều kiện thời gian thực hiện ngắn nhưng đã có tác dụng nhất định.

Hoạt động đào tạo là một trong những phương pháp phổ biến khoa học kỹ thuật được Dự án chú ý triển khai thực hiện. Ngay trong năm 2001, Ban quản lý Dự án đã phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức các lớp huấn luyện cho trên 60 cán bộ xã thuộc 4 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Sơn La. Các học viện đã được tìm hiểu về nội dung dự án hợp tác Khoa học Công nghệ với Ấn Độ, được bồi dưỡng về quy trình, cách thức lập và quản lý dự án, một số vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Trong thời gian hoạt động của Dự án, phía Ấn Độ đã cử 4 đoàn chuyên gia sang làm việc tại Việt Nam. Các chuyên gia Ấn Độ đã trực tiếp đi khảo sát, đánh giá hiện trường, trực tiếp gặp gỡ, làm việc, trao đổi kinh nghiệm với những người dân tham gia Dự án. Đây là một hoạt động tích cực góp phần đẩy nhanh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật của Dự án đến người dân.

Sau 3 năm thực hiện, Dự án đã đạt được mục tiêu chính là thử nghiệm được một số giống cây lấy dầu (hướng dương, lạc, cải dầu) của Ấn Độ vào một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Bên cạnh đó, công tác chuyển giao kỹ thuật canh tác một số giống cây trồng mới cho người dân cũng đáng được ghi nhận. Do có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban quản lý Dự án, của chuyên gia kỹ thuật trong nước và nước ngoài với những người dân vùng dự án, nên mặc dù Dự án mới chỉ trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng hầu hết những người dân tại vùng thực hiện Dự án đã nắm vững được những quy trình kỹ thuật canh tác và chăm sóc các giống cây trồng mới. Qua tiếp xúc, điều tra, người dân đều bày tỏ mong muốn được tiếp tục chuyển giao loại cây trồng mới này để nâng cao thu nhập, góp phần xoá đói giảm nghèo. Điều đó chứng tỏ Dự án đã có những phương thức chuyển giao khoa học kỹ thuật phù hợp với trình độ nhận thức của người dân và không có những xung đột với các tập quán truyền thống trong vùng. Đặc biệt cần phải nói đến các phương pháp: Thực hành trên đồng ruộng, trình diễn để chuyển giao kỹ thuật, mở lớp huấn luyện đã được các cán bộ kỹ thuật của Dự án thực hiện một cách có khoa học trên các địa phương vùng Dự án. Các cán bộ, chuyên gia kỹ thuật tham gia Dự án đã tổ chức những buổi huấn luyện cho người dân ngay tại nơi đang gieo trồng các giống cây mới, trong những buổi huấn luyện này, các cán bộ kỹ thuật Việt Nam và Ấn Độ kết hợp trình diễn kỹ thuật mới nên đã nâng cao được khả năng tiếp thu của người dân.

Thông qua quá trình thực hiện Dự án, có thể rút ra một số vấn đề về phương thức chuyển giao khoa học công nghệ cho đồng bào dân tộc thiểu số đó là:

Chuyển giao khoa học kỹ thuật là một quá trình truyền bá kiến thức, kỹ năng, trợ giúp những điều kiện vật chất cần thiết cho người dân để họ có đủ khả năng tự giải quyết được những công việc của chính mình, tự tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhằm cải thiện đời sống và phát triển nông thôn. Để đạt được mục tiêu đó, trong quá trình chuyển giao phải làm cho người dân tự phấn đấu để đạt được mục tiêu bằng chính sức lực của mình. Song cần có sự giúp đỡ, trợ lực kịp thời hiệu quả của Nhà nước.

Vấn đề cấp thiết đặt ra là phải trợ giúp cho người dân những tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm để họ sử dụng có hiệu quả những điều kiện tự nhiên, vật chất vốn có sẵn và tiếp nhận từ bên ngoài.

Quá trình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cũng như vai trò của nó được thể hiện ở việc nắm bắt các vấn đề nảy sinh từ cộng đồng và từ người dân, giúp người dân về sản xuất và đời sống; huấn luyện, đào tạo người dân, giúp họ sử dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng và điều kiện vật chất đã tiếp nhận; tạo ra và thúc đẩy mối liên kết phối hợp giữa các tổ chức tự nguyện của người dân.

Thông qua quá trình chuyển giao khoa học công nghệ, Nhà nước có những thông tin về thực tế nhu cầu, nguyện vọng của người dân, từ đó có những chính sách, chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội cộng đồng. 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,278,101


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs