Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Danh bạ điện thoại nội bộ Uỷ ban Dân tộc

 

Người sử dụng Cơ quan Nhà riêng
LÃNH ĐẠO UỶ BAN
Bộ trưởng - Chủ nhiệm
Giàng Seo Phử
04 37346839 0913 287027
080 48360
Phó Chủ nhiệm
Hà Hùng
04 37336813 0913 252154
Phó Chủ nhiệm
Sơn Phước Hoan
04 38433166 0913 783873
Phó Chủ nhiệm
Hoàng Xuân Lương
 04 37349439 (18 Lý Văn Phúc, tầng 2) 0913 272738
Phó Chủ nhiệm
Sơn Minh Thắng
04 37349432 (18 Lý Văn Phúc, tầng 3)  0918 318646
Phó Chủ nhiệm
Phan Văn Hùng
04 38489106 (80 Phan Đình Phùng) 0936 431059 -
04 62690486
Phó Chủ nhiệm
Nông Quốc Tuấn
04 38437612 (80 Phan Đình Phùng)  
VĂN PHÒNG UỶ BAN
Triệu Hồng Sơn - Chánh VP 04 37332092 0913 236174
Bùi Văn Lịch - Phó Chánh VP thường trực 04 37344737 0912 816224
Lương Thu Châu - Phó Chánh VP 04 38464280 0904 288824
Vũ Hữu Hoạt - Phó Chánh VP 04. 37347652 0904 230968
Đỗ Văn Đại - Phó Chánh VP 04 38235675 0913 276632
Phó Chánh VP 04 37349435 (18 Lý Văn Phúc, tầng 2)  
Phòng Thư ký Tổng hợp
Ngô Minh Dương - Trưởng phòng,
Sơn, Huy, Hải, Thung, Trang
080 44329  0914 303978
Hiền ĐT - Fax:
04 38438704
 
Phòng Kế toán Tài vụ
Bùi Thiện Lạc - Phó Trưởng phòng phụ trách 04 38237332  0913 555676
Trương Bích Hạnh - Phó Trưởng phòng,
Thiêm,Thảo, Bẩy, Thanh
04 38437611 0978 520388
Phòng Thi đua Khen thưởng
Ngyễn Quang Vinh - Trưởng phòng,
Thịnh
080 43393  
Luận - Phó Trưởng phòng,
Hương
080 43748  
Phòng Hành chính - Quản trị
Nguyễn Văn Thức - Trưởng phòng,
Oanh - Phó Trưởng phòng,
Tuấn, Khải, Tước
04 37334989
080 44285
0988 756188
Phòng Văn thư - Lưu trữ
Vũ Trung Kiên - Trưởng phòng,
Hùng
38230499 0913 359331
Trương Thu Hà - Phó Trưởng phòng,
Huế
04 37332009 - Fax: 04 38230235 0988 839137
Vi Thủy, Trịnh (Lưu trữ) 080 43073 0166 9433588
Huế (Photo, đánh máy) 04 38462084 0915 571272
Ngà (Y tế) 080 44332 0913 007868
Loan, Mến, Nga, Huế, Sáu (Lễ tân) 04 37172678  
Văn thư (18 Lý Văn Phúc, Hà Nội) 04 37349442  
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
Nguyễn Chí Tuấn - Trưởng phòng 3 8235675 0912 5559509
Ðội xe (80 Phan Đình Phùng)
Trần Văn An  - Đội trưởng,
Phạm Văn Hoàng - Đội phó,
Trung, Tường, Chu Tiến, Tuấn Anh
04 38235676 0913 341548
0913 252359
Đội xe (18 Lý Văn Phúc)
Nguyễn Bá Ngọc - Đội phó,
Thanh, Đức, Bình, Tám, Quýnh, Dự, Dũng, Duy Tiến
04 37622354 0912 212728
BQL Xây dựng cơ bản
Tuấn, Tùng, Tiến 04 38437614  0912 878769
Thường trực UBDT
Lét, Thanh, Tiến Bình, Lê Bình, Tùng 080 44315  
Thường trực (18 Lý Văn Phúc, Hà Nội) 04 37349438  
Văn phòng Đảng ủy
Thi, Nhâm 04 38237329 0913 256219 (Thi)
VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC (18 Lý Văn Phúc - Hà Nội, Tầng 3)
Trịnh Công Khanh - Vụ trưởng 04 37173180 0903 219333 -
04 38687669
Võ Văn Bảy - Phó Vụ trưởng 04 38237330 0913 574985
Nguyễn Văn Xuân - Phó Vụ trưởng 04 37333510 0915 067156
Bế Hồng Vân - Phó Vụ trưởng 04 37173181  
Phòng Chính sách Kinh tế (Tầng 3)
Lê Thái Hòa - Trưởng phòng,
Phạm Chí Trung - Phó Trưởng phòng,
Duẩn, Quỳnh, Mai, Hưng
04 37349432 0903 206698
0913 049364
Phòng Chính sách Xã hội (Tầng 3)
Phạm Thị Sửu - Trưởng phòng,
Lâm Quốc Hồng - Phó Trưởng phòng,
Tuyên, Sang, Ngọc Anh, Ánh
04 37349434 0912 348227
0912 907863
Văn phòng điều phối Chương trình 135 giai đoạn II (Tầng 5)
Nguyễn Văn Tân - Phó Chánh VP,
Kiên, Sơn, Đoài, Nga
04 37349441  
VỤ ĐỊA PHƯƠNG I (18 Lý Văn Phúc - Hà Nội, Tầng 4)
Bùi Thế Tung - Vụ trưởng 04 38231555 0913 377984
Năm, Chung, Hoàng, Chính, Luận, Hùa, Tùng 04 37349437  
VỤ ĐỊA PHƯƠNG II (135 Lê Thánh Tông, TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk)
Nguyễn Xuân Đức - Vụ trưởng 0500 2230689 0982 659914
Y Dẫn Ê Ban - Phó Vụ trưởng 0500 2230665 0984 212613
Văn phòng 0500 3957416 
Fax: 0500 3957417
0982 659914
Phòng Địa bàn 0500 3957418 0914 096386
Hành chính - Bảo vệ 0500 3957419 0982 148859
VỤ ĐỊA PHƯƠNG III (Số 18 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)
Phạm Văn Thới - Q. Vụ trưởng 0710 3824219 0913 618657
Huỳnh Thị SôMaLy - Phó Vụ trưởng 0710 3817699 0918 025511
Lý Khon - Phó Vụ trưởng 0710 3811967 0913 631002
Văn phòng 0710 3820684 Fax 0710 3824219
Phòng Địa bàn 0710 3820327 0913 779195
Tổ TT TP. Hồ Chí Minh (Số 7, Lê Duẩn, Q.1, TPHCM) 080 86084 0988 873088
VỤ TUYÊN TRUYỀN (18 Lý Văn Phúc - Hà Nội, Tầng 4)
Chu Tuấn Thanh - Vụ trưởng 04 37172769 0978 675699 -
04 37531281
Vũ Bá Cường - Phó Vụ trưởng 04 38237328 0913 203007 -
04 38238490
Nga, Lan, Thảo, Hưng, Mạnh 04 37349436  
VỤ PHÁP CHẾ (18 Lý Văn Phúc - Hà Nội, Tầng 4)
Hoàng Phương Hoa - Vụ trưởng 04 37335582 0946 018839 -
04 37660280
Nguyễn Đắc Bình - Phó Vụ trưởng 04 37334990  
Tiến, Thủy, Giang, Thông 04 37349443  
VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Lê Sơn Hải - Vụ trưởng 04 37332197 0904 196688
Nguyễn Văn Trọng - Phó Vụ trưởng 080 44319 0915 081947
Đặng Hà Lự - Phó Vụ trưởng 080 43296 0982 814646
Nguyễn Văn Nhuận- Phó Vụ trưởng 080 44303 0913 252107
Nhung, Duẩn, Hoàng, Minh 080 44303  
Triệu Dung, Hạnh, Hoàng Anh, Oanh, Lan 080 43449  
VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Quang Đức - Vụ trưởng 04 37335580  
Vi Xuân Hoa - Phó Vụ trưởng 080 44331 0913 249338
Hồ Thị Thanh Trúc - Phó Vụ trưởng 04 38230500 0904 332222 
Hà, Tiến 080 44362  
Nga, Hường, Ba 04 38438713  
VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nông Trung Thông - Vụ trưởng 0804 2525 0982 736909
Nguyễn Trí Dũng - Phó Vụ trưởng 04 37343526 0912 816595 -
04 38231407
Nguyễn Thị Tư - Phó Vụ trưởng 080 43385 0912 069797 
Mùa A Tủa - Phó Vụ trưởng,
Tùng
04 37340705 0913 253091
Phượng, Hương, Tuyết 080 44327  
Minh, Thái 04 37336812  
TRANH TRA UỶ BAN
Nguyễn Hữu Giảng - Chánh Thanh tra 04 38438765 0903 418254 -
04 37565323
Lò Thị Nu - Phó Chánh Thanh tra 04 37336853 0912 970894
Nghiêm Xuân Hán - Phó Chánh Thanh tra 080 43749 0985 981558
Phòng Tổng hợp - Tiếp dân
Lý Bình Huy - Trưởng phòng,
Vũ Mạnh Trường - Phó Trưởng phòng,
Chính
080 44343  
Phòng Thanh tra Hành chính
Phạm Văn Kê - Trưởng phòng,
Lý Trường Yên - Phó Trưởng phòng,
Chiến
080 43749  
Phòng Thanh tra chuyên ngành    
Trần Tuấn Hải - Phó Trưởng phòng,
Thùy
   
VỤ TỔNG HỢP
Hoàng Đức Thành - Phó Vụ trưởng 080 44110 0913 237576 -
04 35372466
Cầm Văn Thanh - Phó Vụ trưởng 080 44299  
Phòng Tổng hợp I
Nguyễn Hồng Vĩ - Trưởng phòng,
Nguyễn Hồng Huệ - Phó Trưởng phòng,
080 43018  
Phòng Tổng hợp II
Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng,
080 44299  
Phạm Thúc Thủy - Phó Trưởng phòng 080 44110  
VIỆN DÂN TỘC (Số 76, Phố An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội)
Ngô Quang Sơn - Viện trưởng 04 37912995 0903 417982
Đinh Văn Tỵ - Phó Viện trưởng 04 22106261 0912 472490 -
04 37182018
Lò Giàng Páo - Phó Viện trưởng 04 37912996  0915 138082 -
04 38623706
Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế 04 37913002  
Phòng Nghiên cứu Chính sách Kinh tế 04 37913003  
Phòng Nghiên cứu Chính sách Xã hội 04 22138023  
Phòng Thông tin, Tư liệu và Tạp chí NCDT 04 37913004  
Phòng Hành chính Tổ chức ĐT - Fax: 04 37913001  
TRƯỜNG CÁN BỘ DÂN TỘC (Số 323B Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội)
Quàng Văn Tịch - Hiệu trưởng 04 37831659 0903 448979 -
04 32938140
Nguyễn Hữu Bình - Phó Hiệu trưởng 04 37868108 0912 733674 -
04 37715831
Trịnh Quang Cảnh - Phó Hiệu trưởng 04 37831661  
Phòng Tài chính - Kế toán 04 35539543  
Phòng Đào tạo 04 37831661  
Phòng TC-HC-QT 04 37831662  
Phòng QLKH - Đối ngoại - Thư viện 04 37831658  
Phòng Quản lý Nhà nước về CTDT 04 37831663  
Khoa Kiến thức cơ bản 04 37831664  
Khoa NVCTDT và Kiến thức bổ trợ 04 35539542  
TRUNG TÂM THÔNG TIN
Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc 080 43694 0903 282822
Phòng Ứng dụng và Cơ sở dữ liệu 080 42572  
Phòng Tích hợp Hệ thống 04 37335153  
Phòng Tổ chức Hành chính 04 38231122  
Phòng Thông tin Tư liệu (số 18, Lý Văn Phúc, HN) 04 37349617  
Phòng Trang tin Điện tử (số 18, Lý Văn Phúc, HN) 04 37333511  
TẠP CHÍ DÂN TỘC (Số 32 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội)
Nguyễn Phương Thảo - Tổng Biên tập 04 37623864 0913 350952 -
04 37630207
Nguyễn Quang Hải - Phó Tổng Biên tập 04 37623865 0986 666262
Phòng Biên tập - Phóng viên 04 37623865  
Phòng Thông tin quảng cáo và hoạt động XH 04 37622854  
Phòng Trị sự ĐT - Fax: 04 37623863  
BÁO DÂN TỘC PHÁT TRIỂN (Số 11, Quan Hoa Đông Quan, Cầu Giấy, Hà Nội)
Hoàng Xuân Định - Tổng Biên tập 04 37629696 0945 601345 -
04 32733920
Lê Công Bình - Phó Tổng Biên tập 04 37674981 0982 280026
Ban Thư ký - Biên tập 04 37674981 - Fax: 04 37674764  
Ban Phóng viên 04 37674763  
Ban Trị sự Phát hành và Quảng cáo 04 37674982 - Fax: 04 37674765  
Phòng thường trực 04 37674762  
NHÀ KHÁCH DÂN TỘC (349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)
Trịnh Xuân Thành - Giám đốc 04 37335580 0903 410137
Lễ tân 04 37627071 - Fax: 04 37627072  
BQL Dự án Điện mặt trời (18 Lý Văn Phúc, Đống Đa, Hà Nội)
Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban,
Điệp
04 37349460 0913 503727
Tráng A Dương - Phó Trưởng ban,
Bách, Ngọc, Liên
04 37349459 0914303978
CÔNG TY MILACO 04 37910573 - 04 38361128 - Fax: 04 37560995  
 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 65,974,229


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs