Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Danh bạ điện thoại Ủy ban Dân tộc

Người sử dụng Cơ quan
LÃNH ĐẠO UỶ BAN
Bộ trưởng - Chủ nhiệm
Giàng Seo Phử
04 37346839
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm
Hà Hùng
04 37336813
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm
Sơn Phước Hoan
04 38433166
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm
Hoàng Xuân Lương
04 37349439 (18 Lý Văn Phúc, tầng 2)
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm
Sơn Minh Thắng
04 37349432 (18 Lý Văn Phúc, tầng 3)
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm
Phan Văn Hùng
04 38489106 (80 Phan Đình Phùng)
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm
Nông Quốc Tuấn
04 38437612 (80 Phan Đình Phùng)
VĂN PHÒNG UỶ BAN
Triệu Hồng Sơn - Chánh VP 04 37332092
Bùi Văn Lịch - Phó Chánh VP thường trực 04 37344737
Lương Thu Châu - Phó Chánh VP 04 38464280
Vũ Hữu Hoạt - Phó Chánh VP 04. 37347652
Đỗ Văn Đại - Phó Chánh VP 04 38235675
Phó Chánh VP 04 37349435 (18 Lý Văn Phúc, tầng 2)
Phòng Thư ký Tổng hợp
Ngô Minh Dương - Trưởng phòng,
Ngô Quang Hải - Phó Trưởng phòng,
Huy
080 44329
Thung, Sơn  04 37349458
Phòng Kế toán Tài vụ
Bùi Thiện Lạc - Phó Trưởng phòng phụ trách 04 38237332
Trương Bích Hạnh - Phó Trưởng phòng,
Thiêm,Thảo, Bẩy
04 38437611
Phòng Thi đua Khen thưởng
Ngyễn Quang Vinh - Trưởng phòng,
Thịnh
080 43393
Luận - Phó Trưởng phòng,
Hương
080 43748
Phòng Hành chính - Quản trị
Nguyễn Văn Thức - Trưởng phòng,
Oanh - Phó Trưởng phòng,
Tuấn, Khải, Tước
04 37334989
080 44285
Phòng Văn thư - Lưu trữ
Vũ Trung Kiên - Trưởng phòng,
Hiền, Hùng
ĐT - Fax: 04 38438704
Trương Thu Hà - Phó Trưởng phòng,
Huế
04 37332009 - Fax: 04 38230235
Vi Thủy, Trịnh (Lưu trữ) 080 43073
Huế (Photo, đánh máy) 04 38462084
Ngà (Y tế) 080 44332
Loan, Mến, Nga, Huế, Sáu (Lễ tân) 04 37172678
Văn thư (18 Lý Văn Phúc, Hà Nội) 04 37349442
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
Nguyễn Chí Tuấn - Trưởng phòng,
Trang
3 8235675
Ðội xe (80 Phan Đình Phùng)
Trần Văn An  - Đội trưởng,
Phạm Văn Hoàng - Đội phó,
Trung, Tường, Chu Tiến, Tuấn Anh
04 38235676
Đội xe (18 Lý Văn Phúc)
Nguyễn Bá Ngọc - Đội phó,
Thanh, Tám, Dự
04 37622354
BQL Xây dựng cơ bản
Tuấn, Tùng, Tiến 04 38437614
Thường trực UBDT
Lét, Thanh, Tiến Bình, Lê Bình, Tùng 080 44315
Thường trực (18 Lý Văn Phúc, Hà Nội) 04 37349438
Văn phòng Đảng ủy
Thi, Nhâm 04 38237329
VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC (18 Lý Văn Phúc - Hà Nội, Tầng 3)
Trịnh Công Khanh - Vụ trưởng 04 37173180
Võ Văn Bảy - Phó Vụ trưởng 04 38237330
Nguyễn Văn Xuân - Phó Vụ trưởng 04 37333510
Bế Hồng Vân - Phó Vụ trưởng 04 37173181
Phòng Chính sách Kinh tế (Tầng 3)
Lê Thái Hòa - Trưởng phòng,
Phạm Chí Trung - Phó Trưởng phòng,
Duẩn, Quỳnh, Mai
04 37349432
Phòng Chính sách Xã hội (Tầng 3)
Phạm Thị Sửu - Trưởng phòng,
Lâm Quốc Hồng - Phó Trưởng phòng,
Tuyên, Sang, Ngọc Anh, Ánh
04 37349434
Văn phòng điều phối Chương trình 135 giai đoạn II (Tầng 5)
Nguyễn Văn Tân - Phó Chánh VP,
Kiên, Đoài, Nga
04 37349441
VỤ ĐỊA PHƯƠNG I (18 Lý Văn Phúc - Hà Nội, Tầng 4)
Bùi Thế Tung - Vụ trưởng 04 38231555
Năm, Chung, Hoàng, Luận, Hùa, Tùng 04 37349437
VỤ ĐỊA PHƯƠNG II (135 Lê Thánh Tông, TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk)
Nguyễn Xuân Đức - Vụ trưởng 0500 2230689
Y Dẫn Ê Ban - Phó Vụ trưởng 0500 2230665
Văn phòng 0500 3957416 
Fax: 0500 3957417
Phòng Địa bàn 0500 3957418
Hành chính - Bảo vệ 0500 3957419
VỤ ĐỊA PHƯƠNG III (Số 18 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)
Phạm Văn Thới - Q. Vụ trưởng 0710 3824219
Huỳnh Thị SôMaLy - Phó Vụ trưởng 0710 3817699
Lý Khon - Phó Vụ trưởng 0710 3811967
Văn phòng 0710 3820684
Phòng Địa bàn 0710 3820327
Tổ TT TP. Hồ Chí Minh (Số 7, Lê Duẩn, Q.1, TPHCM) 080 86084
VỤ TUYÊN TRUYỀN (18 Lý Văn Phúc - Hà Nội, Tầng 4)
Chu Tuấn Thanh - Vụ trưởng 04 37172769
Nga, Lan, Thảo, Hưng, Mạnh 04 37349436
VỤ PHÁP CHẾ (18 Lý Văn Phúc - Hà Nội, Tầng 4)
Hoàng Phương Hoa - Vụ trưởng 04 37335582
Nguyễn Đắc Bình - Phó Vụ trưởng 04 37334990
Tiến, Thủy, Giang, Thông 04 37349443
VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Lê Sơn Hải - Vụ trưởng 04 37332197
Nguyễn Văn Trọng - Phó Vụ trưởng 080 44319
Đặng Hà Lự - Phó Vụ trưởng 080 43296
Nguyễn Văn Nhuận- Phó Vụ trưởng 080 44303
Nhung, Duẩn, Hoàng, Minh 080 44303
Triệu Dung, Hạnh, Hoàng Anh, Oanh, Lan 080 43449
VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Quang Đức - Vụ trưởng 04 37335580
Vi Xuân Hoa - Phó Vụ trưởng 080 44331
Hồ Thị Thanh Trúc - Phó Vụ trưởng 04 38230500
Hà, Tiến 080 44362
Nga, Hường, Ba 04 38438713
VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nông Trung Thông - Vụ trưởng 0804 2525
Nguyễn Trí Dũng - Phó Vụ trưởng 04 37343526
Nguyễn Thị Tư - Phó Vụ trưởng 080 43385
Mùa A Tủa - Phó Vụ trưởng,
Tùng
04 37340705
Phượng, Hương, Tuyết 080 44327
Minh, Thái 04 37336812
TRANH TRA UỶ BAN
Nguyễn Hữu Giảng - Chánh Thanh tra 04 38438765
Lò Thị Nu - Phó Chánh Thanh tra 04 37336853
Nghiêm Xuân Hán - Phó Chánh Thanh tra 080 43749
Phòng Tổng hợp - Tiếp dân
Lý Bình Huy - Trưởng phòng,
Vũ Mạnh Trường - Phó Trưởng phòng,
Chính
080 44343
Phòng Thanh tra Hành chính
Phạm Văn Kê - Trưởng phòng,
Lý Trường Yên - Phó Trưởng phòng,
Chiến
080 43749
Phòng Thanh tra chuyên ngành  
Trần Tuấn Hải - Phó Trưởng phòng,
Thùy
 
VỤ TỔNG HỢP
Hoàng Đức Thành - Phó Vụ trưởng,
Thủy
080 44110
Cầm Văn Thanh - Phó Vụ trưởng,
Hải, Tú
080 44299
Vĩ, Huệ, Hà 080 43018
VIỆN DÂN TỘC (Số 76, Phố An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội)
Ngô Quang Sơn - Viện trưởng 04 37912995
Đinh Văn Tỵ - Phó Viện trưởng 04 22106261
Lò Giàng Páo - Phó Viện trưởng 04 37912996 
Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế 04 37913002
Phòng Nghiên cứu Chính sách Kinh tế 04 37913003
Phòng Nghiên cứu Chính sách Xã hội 04 22138023
Phòng Thông tin, Tư liệu và Tạp chí NCDT 04 37913004
Phòng Hành chính Tổ chức ĐT - Fax: 04 37913001
TRƯỜNG CÁN BỘ DÂN TỘC (Số 323B Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội)
Nguyễn Hữu Bình - Phó Hiệu trưởng 04 37868108
Trịnh Quang Cảnh - Phó Hiệu trưởng 04 37831661
Phòng Tài chính - Kế toán 04 35539543
Phòng Đào tạo 04 37831661
Phòng TC-HC-QT 04 37831662
Phòng QLKH - Đối ngoại - Thư viện 04 37831658
Phòng Quản lý Nhà nước về CTDT 04 37831663
Khoa Kiến thức cơ bản 04 37831664
Khoa NVCTDT và Kiến thức bổ trợ 04 35539542
TRUNG TÂM THÔNG TIN
Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc 080 44695
Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc 080 43694
Phòng Ứng dụng và Cơ sở dữ liệu 080 42572
Phòng Tích hợp Hệ thống 04 37335153
Phòng Tổ chức Hành chính 04 38231122, 04 37349540
Phòng Thông tin Tư liệu (số 18, Lý Văn Phúc, HN) 04 37349617
Phòng Trang tin Điện tử (số 18, Lý Văn Phúc, HN) 04 37333511
TẠP CHÍ DÂN TỘC (C10 - 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)
Nguyễn Quang Hải - Phó Tổng Biên tập phụ trách 04 37623864
Phòng Biên tập - Phóng viên 1 04 37623865
Phòng Biên tập - Phóng viên 2 0432321119
Phòng Thông tin quảng cáo và hoạt động XH 04 37622854
Phòng Trị sự Fax: 04 37623863
BÁO DÂN TỘC PHÁT TRIỂN (Số 11, Quan Hoa Đông Quan, Cầu Giấy, Hà Nội)
Hoàng Xuân Định - Tổng Biên tập 04 37629696
Lê Tuấn Hà - Phó Tổng Biên tập 04 37674763
Lê Công Bình - Phó Tổng Biên tập 04 37674981
Ban Thư ký - Biên tập 04 37674981 - Fax: 04 37674764
Ban Phóng viên 04 37674763
Ban Trị sự Phát hành và Quảng cáo 04 37674982 - Fax: 04 37674765
Phòng thường trực 04 37674762
NHÀ KHÁCH DÂN TỘC (349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)
Trịnh Xuân Thành - Giám đốc 04 37335580
Lễ tân 04 37627071 - Fax: 04 37627072
BQL Dự án Điện mặt trời (18 Lý Văn Phúc, Đống Đa, Hà Nội)
Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban 04 37349460
Tráng A Dương - Phó Trưởng ban,
Bách, Ngọc, Liên
04 37349459
CÔNG TY MILACO 04 37910573 - 04 38361128 - Fax: 04 37560995
 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 65,600,846


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.1 secs